środa, 22 lutego 2017

Analizy

 • Deweloperzy mieszkaniowi na Catalyst - raport DM NWAI

  20 maja 2016
  Na koniec kwietnia 2016 roku łączna wartość obligacji korporacyjnych notowanych na Catalyst wyemitowanych przez deweloperów mieszkaniowych wynosiła 1,5 mld zł, co stanowi 2,7 proc. wszystkich notowanych emisji.
  czytaj więcej
 • Obligacje niskich rentowności - sektor TMT (DM NWAI)

  29 kwietnia 2016
  Choć emisje spółek TMT mogłyby się spotkać z zainteresowaniem rynku, to nie spodziewamy się istotnej podaży obligacji w tym sektorze w horyzoncie 3-5 lat. Emitenci raczej będą dążyć do redukcji zadłużenia z tytułu obligacji.
  czytaj więcej
 • Analiza GetBack

  27 kwietnia 2016
  "Grupa GetBack w błyskawicznym tempie wskoczyła do „pierwszej ligi” firm windykacyjnych w Polsce. Oprócz takich atutów jak kompetentna kadra menadżerska i przyjęty model biznesowy, zapewne pomógł spółce fakt obecności w większej grupie finansowej – łatwiejszy dostęp do finansowania i zakupu oraz serwisowania portfeli wierzytelności."
  czytaj więcej
 • Fitch: Rynek obligacji korporacyjnych wzrósł o 20,4 proc. r/r

  26 kwietnia 2016
  Na koniec I kwartału 2016 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego osiągnęła wartość 146,6 mld zł.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy spali na gotówce pod koniec 2015 r.

  22 kwietnia 2016
  Deweloperzy wykorzystują hossę na rynku mieszkaniowym do oddłużenia i akumulacji gotówki, której łączne saldo wzrosło o 51 proc. od końca 2014 r.
  czytaj więcej
 • Obligacje niskich rentowności - energetyka i paliwa (DM NWAI)

  22 kwietnia 2016
  Chociaż potrzeby finansowe przeanalizowanych podmiotów są obecnie w pełni zabezpieczone, nad sektorami ciążą ryzyka polityczne, które mogą spowodować dodatkowe nakłady inwestycyjne.
  czytaj więcej
 • Obligacje niskich rentowności - deweloperzy (DM NWAI)

  14 kwietnia 2016
  Spodziewamy się, iż w najbliższych latach deweloperzy nadal chętnie będą sięgać po finansowanie obligacjami, przy czym wydłuży się zapadalność emitowanych papierów oraz zwiększy się udział ofert kierowanych do inwestorów indywidualnych.
  czytaj więcej
 • Dobre wyniki firm pożyczkowych przed zmianą reguł działania

  08 kwietnia 2016
  Większość firm pożyczkowych zachowała wysoką zdolność do obsługi zobowiązań finansowych w przededniu zmian w regulacjach dotyczących ich działania.
  czytaj więcej
 • Obligacje niskich rentowności - banki (DM NWAI)

  07 kwietnia 2016
  Wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych bardzo silnie uderzyło w rentowność kredytów dla najbardziej wiarygodnych podmiotów korporacyjnych. Obserwujemy rosnącą ostrożność banków przy udzielaniu finansowania o niskiej marży i długim terminie zapadalności. W obliczu podwyżek kosztów kredytu, spółki mogą zostać zmuszone do znalezienia alternatywnych form pozyskiwania kapitału. W ten oto sposób, nowa danina może w niezamierzony sposób przyczynić się do rewolucji na rynku obligacji korporacyjnych.
  czytaj więcej
 • Analiza SMS Kredyt Holding

  14 marca 2016

  "Istotne finansowanie działalności kredytem obrotowym (konieczność aneksowania umowy co 12 miesięcy) oraz zabezpieczenie go wysoką kaucją wpływa niekorzystnie na wskaźniki płynności."

  czytaj więcej

Emisje