środa, 28 czerwca 2017

Analizy

 • Obligacje niskich rentowności - sektor TMT (DM NWAI)

  29 kwietnia 2016
  Choć emisje spółek TMT mogłyby się spotkać z zainteresowaniem rynku, to nie spodziewamy się istotnej podaży obligacji w tym sektorze w horyzoncie 3-5 lat. Emitenci raczej będą dążyć do redukcji zadłużenia z tytułu obligacji.
  czytaj więcej
 • Analiza GetBack

  27 kwietnia 2016
  "Grupa GetBack w błyskawicznym tempie wskoczyła do „pierwszej ligi” firm windykacyjnych w Polsce. Oprócz takich atutów jak kompetentna kadra menadżerska i przyjęty model biznesowy, zapewne pomógł spółce fakt obecności w większej grupie finansowej – łatwiejszy dostęp do finansowania i zakupu oraz serwisowania portfeli wierzytelności."
  czytaj więcej
 • Fitch: Rynek obligacji korporacyjnych wzrósł o 20,4 proc. r/r

  26 kwietnia 2016
  Na koniec I kwartału 2016 wartość papierów dłużnych wyemitowanych przez banki, przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego osiągnęła wartość 146,6 mld zł.
  czytaj więcej
 • Deweloperzy spali na gotówce pod koniec 2015 r.

  22 kwietnia 2016
  Deweloperzy wykorzystują hossę na rynku mieszkaniowym do oddłużenia i akumulacji gotówki, której łączne saldo wzrosło o 51 proc. od końca 2014 r.
  czytaj więcej
 • Obligacje niskich rentowności - energetyka i paliwa (DM NWAI)

  22 kwietnia 2016
  Chociaż potrzeby finansowe przeanalizowanych podmiotów są obecnie w pełni zabezpieczone, nad sektorami ciążą ryzyka polityczne, które mogą spowodować dodatkowe nakłady inwestycyjne.
  czytaj więcej
 • Obligacje niskich rentowności - deweloperzy (DM NWAI)

  14 kwietnia 2016
  Spodziewamy się, iż w najbliższych latach deweloperzy nadal chętnie będą sięgać po finansowanie obligacjami, przy czym wydłuży się zapadalność emitowanych papierów oraz zwiększy się udział ofert kierowanych do inwestorów indywidualnych.
  czytaj więcej
 • Dobre wyniki firm pożyczkowych przed zmianą reguł działania

  08 kwietnia 2016
  Większość firm pożyczkowych zachowała wysoką zdolność do obsługi zobowiązań finansowych w przededniu zmian w regulacjach dotyczących ich działania.
  czytaj więcej
 • Obligacje niskich rentowności - banki (DM NWAI)

  07 kwietnia 2016
  Wprowadzenie podatku od niektórych instytucji finansowych bardzo silnie uderzyło w rentowność kredytów dla najbardziej wiarygodnych podmiotów korporacyjnych. Obserwujemy rosnącą ostrożność banków przy udzielaniu finansowania o niskiej marży i długim terminie zapadalności. W obliczu podwyżek kosztów kredytu, spółki mogą zostać zmuszone do znalezienia alternatywnych form pozyskiwania kapitału. W ten oto sposób, nowa danina może w niezamierzony sposób przyczynić się do rewolucji na rynku obligacji korporacyjnych.
  czytaj więcej
 • Analiza SMS Kredyt Holding

  14 marca 2016

  "Istotne finansowanie działalności kredytem obrotowym (konieczność aneksowania umowy co 12 miesięcy) oraz zabezpieczenie go wysoką kaucją wpływa niekorzystnie na wskaźniki płynności."

  czytaj więcej
 • OFE skracały pozycje w obligacjach banków

  19 lutego 2016
  O prawie 900 mln zł zmalało zaangażowanie OFE w obligacje firm w ubiegłym roku, co nie znaczy, że wszystkie ograniczały inwestycje w papiery dłużne.
  czytaj więcej

Emisje