wtorek, 02 czerwca 2020

Newsroom

Dwa TFI zablokowały wydłużenie okresu spłaty obligacji OT Logistics

msd | 08 stycznia 2019
Tym razem chodzi o warte 25,4 mln zł, których termin wykupu spółka chciała przesunąć z lutego 2020 r. do listopada 2020 r. Przeciwne były temu fundusze zarządzane przez Opera TFI i Trigon TFI.

Podczas poniedziałkowego zgromadzenia obligatariuszy papierów serii F (OTS0220) logistyczna spółka chciała przede wszystkim wydłużyć termin wykupu długu oraz wprowadzić zmiany w kowenantach. Przesunięcie terminu spłaty z lutego 2020 r. do listopada 2020 r. – ponownie – nie poszło jednak po myśli emitenta. O ile na poprzednim zgromadzeniu po prostu zabrakło kworum, to tym razem OT Logistics napotkało opór ze strony część inwestorów.

Podczas zgromadzenia obligatariuszy wartych 25,4 mln zł papierów stawili się właściciele długu wartego 21 mln zł, w tym Allianz, czyli największy z wierzycieli. A dokładniej Allianz OFE (16 mln zł) oraz Allianz DFE (0,4 mln zł). Z listy obecności i rozkładu głosów wynika, że wprawdzie fundusz emerytalny głosował za przesunięciem terminu wykupu długu, ale przeciwne były fundusze zarządzane przez Opera TFI (3,6 mln zł) oraz Trigon TFI (1 mln zł).

W kowenantach wprowadzono natomiast tylko część z planowanych zmian. Głosami Allianza wyrażono zgodę na naruszenie wskaźników rentowności EBITDA i dług netto/EBITDA (odpowiednio 5 proc. oraz 4,0x) do końca 2019 r. włącznie. Do kowenantów nie dodano natomiast punktu zobowiązującego OT Logistics do przeprowadzenia emisji refinansującej. Przeciwny temu był Allianz, od którego prawdopodobnie oczekuje się, że sam miałby część tej emisji objąć na zasadzie potrącenia wierzytelności.

Wcześniej, po koniec ubiegłego roku, właściciele wartych 100 mln zł obligacji serii D wyrazili zgodę na przesunięcie terminu wykupu z listopada 2018 r. właśnie do listopada 2020 r. Uchwała przeszła praktycznie głosami dwóch OFE, w tym Allianza. Teraz spółka chciałby jednak jeszcze raz przesunąć termin spłaty tych obligacji, tym razem do stycznia 2021 r. 

Póki co, od miesięcy OT Logistics pozostaje na łasce wierzycieli, z którymi wciąż negocjuje warunki restrukturyzacji zadłużenia, niejednokrotnie wystawiając cierpliwość banków i obligatariuszy na próbę. 

Do 16 stycznia spółka miała zamknąć refinansującą emisję obligacji. Zapewne tego jednak nie zrobi, ponieważ tego właśnie dnia odbędzie się zgromadzenie obligatariuszy w sprawie wyrażenia zgody na przesunięcie terminu zamknięcia nowej emisji z 16 stycznia do 25 stycznia.

16 stycznia mija też termin – po raz kolejny przesunięty – termin spłaty kredytów bankowych oraz termin wykupu wartych 17,9 mln zł nienotowanych na Catalyst obligacji serii G.

W grudniu OT Logistics przyjęło program naprawczy, a prezes spółki złożył rezygnację.

Obrót obligacjami serii D (OTS1120, d. OTS1118) wciąż pozostaje zawieszony z niewyjaśnionych przyczyn. Serią D (OTS0220) po raz ostatni handlowano zaś w poniedziałek wyceniając ją na 68 proc. nominału. 

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

Emisje