środa, 22 maja 2019

Newsroom

Emisja refinansująca OT Logistics prawdopodobnie jeszcze później

msd | 07 marca 2019
Do 21 marca logistyczna spółka miała przeprowadzić emisję nowych obligacji w ramach procesu restrukturyzacji zadłużenia. Już wiadomo, że tego nie zrobi. Obligatariusze po raz kolejny proszeni są o cierpliwość.

Tym razem OT Logistics chce przełożyć termin zamknięcia nowej emisji z 21 marca do 29 marca lub do 12 kwietnia. Co ciekawe, każdy z nowych terminów będzie przedmiotem osobnej uchwały podczas zwołanego na 21 marca zgromadzenia obligatariuszy wartych 100 mln zł papierów serii D.

Zapowiada od dawna emisja refinansująca, to – przypomnijmy – prywatna oferta papierów dłużnych serii H na co najmniej 100 mln zł. Obecni obligatariusze mają objąć w niej 50 mln zł lub więcej.

21 marca mijają też, ponownie przedłużony, termin spłaty kredytów bankowych i nienotowanych na Catalyst obligacji serii G o wartości 17,9 mln zł.

Zwołane na 21 marca zgromadzenie obligatariuszy papierów dłużnych serii D będzie już 12. spotkaniem inwestorów w sprawie zmian warunków emisji na przestrzeni pięciu miesięcy. Zaczęło się jeszcze w październiku ubiegłego roku od dwuletniego przesunięcie terminu wykupu. Warte 100 mln zł papiery miały bowiem wygasać w listopadzie minionego roku.

Spółka z powodzeniem wprowadza kolejne modyfikacje do warunków emisji, ponieważ ponad połowę całej serii posiadają tylko dwa fundusze emerytalne, których głosami przechodzą kolejne zmiany. Niekoniecznie będące po myśli pozostałych inwestorów.

Niedługo minie rok, od kiedy OT Logistics zabiega o refinansowanie zadłużenia. Dopiero w lutym, po wielu miesiącach negocjacji, spółka przyjęła wstępne założenia restrukturyzacji. Zakładają one między innymi zmianę warunków oraz wydłużenie terminów spłaty długów, a także realizację przyjętego w grudniu planu naprawczego.

Przyjęte z wierzycielami założenia restrukturyzacyjne „nie mają charakteru wiążącego”, mimo że OT Logistics negocjuje refinansowanie jeszcze od pierwszej połowy ubiegłego roku. W międzyczasie audytor wskazywał na niepewność co do możliwości kontynuacji działalności. Sama spółka stoi jednak na stanowisku, że kontroluje sytuację płynnościową.

Na Catalyst znajdują się dwie z trzech serii obligacji OT Logistics. Notowania papierów serii D pozostają zawieszone, czego przyczyn właściwie do dziś nie wyjaśniono. Seria F (OTS0220) wyceniana była natomiast w ostatniej transakcji na 74,9 proc. nominału.

Więcej wiadomości o OT Logistics S.A.

Więcej wiadomości kategorii Catalyst

 • Kancelaria Medius wydłużyła terminy spłaty obligacji

  22 maja 2019
  Windykacyjna spółka przesunęła terminy wykupu papierów dłużnych serii M i O, odpowiednio do listopada 2021 r. oraz lutego 2022 r.
  czytaj więcej
 • Wzrost długu netto Atalu

  22 maja 2019
  Wraz z zaciągnięciem nowych zobowiązań odsetkowych i wdrożeniem standardu MSSF 16 dług netto deweloperskiej grupy wzrósł w I kwartale o 153,2 mln zł do 486,2 mln zł. W dużej mierze to jednak zobowiązania wobec głównego akcjonariusza oraz takie, które zostaną przeniesione na nabywców lokali.
  czytaj więcej
 • PB: Braster nie wykupi obligacji w terminie

  07 marca 2019
  Pomimo zawarcia umowy z inwestorem, telemedyczna spółka nie zdąży do 29 maja pozyskać środków na wykup wartych 10,5 mln zł papierów dłużnych – wynika z informacji podanych przez Puls Biznesu.
  czytaj więcej
 • Braster zwołuje NWZ w sprawie zawarcia umowy z inwestorem

  06 marca 2019
  Nad wyrażeniem zgody na zawarcie umowy inwestycyjnej akcjonariusze telemedycznej spółki mają głosować 2 kwietnia. Braster potrzebuje dopływu nowych pieniędzy, żeby przetrwać. Najpierw jednak musi zebrać wymagane kworum podczas NWZ.
  czytaj więcej

Emisje