środa, 12 maja 2021

Newsroom

Indeks Rynku Obligacji (30.06)

Remigiusz Iwan, Rynekobligacji.com | 03 lipca 2017
Wartość Indeksu Rynku Obligacji na 30 czerwca 2017 r. wyniosła 3,24 pkt. proc., wobec 3,26 pkt. proc. na koniec poprzedniego tygodnia. Jest to piąty kolejny spadek wartości Indeksu, czyli ceny obligacji na Catalyst notują ko-lejny wzrostowy tydzień.

Indeks Rynku Obligacji_20170630

Wartość stopy bazowej WIBOR 3M od dłuższego czasu się nie zmienia i pozostaje na poziomie 1,73 pkt. proc.

Za medianę – czyli emitenta obligacji ze „środkową” rentownością – podobnie jak przed tygodniem odpowiada spółka J.W. Construction.

Do składu Indeksu dołączyło 2 nowych emitentów: Europejskie Centrum Odszkodowań (EUC0420, 50 mln zł) oraz J.S. Hamilton Poland (JSH1219, 40 mln zł), których obligacje zadebiutowały w ubiegłym tygodniu na Catalyst. A to oznacza, że liczba spółek tworzących Indeks wynosi 73, co jest historycznie najlepszym rezultatem. Szkoda tylko, że większość obligacji nowych emitentów, to serie niepłynne.

Na Catalyst z kolei pojawiły się nowe serie obligacji spółek Pragma Faktoring (PRF0521, 15 mln zł) oraz J.W. Construction (JWC0520, 70 mln zł).

Dla przypomnienia metodologię wyliczania Indeksu znajdziesz w tym wpisie.

Ciekawe wydarzenia i informacje z ubiegłego tygodnia

Na Catalyst królują deweloperzy i na kilka spółek z tego segmentu spojrzymy w tym odczycie. Będzie również o ZM Kania.

W zeszłym tygodniu nieco osunęły się ceny obligacji Echo Investments, co spowodowało lekki wzrost rentowności brutto obligacji spółki.

Średnia rentowność brutto (YTM brutto) obligacji Echo Investments_20170630

Być może wzrosty rentowności są związane z kwestią wypłaty kolejnej sporej dywidendy (206 mln zł), które to środki wydawało się, że pozostaną w spółce. A być może obligacje Echo „poszukują” docelowej, dostosowanej do nowej struktury grupy, rentowności. Więcej o Echo przeczytasz w tej analizie.

Po drugiej stronie odnotujmy, że średnia rentowność obligacji Polnordu po raz pierwszy spadła poniżej 5 proc.

Średnia rentowność brutto (YTM brutto) obligacji Polnord_20170630

Trzeba przyznać, że obligacje Polnordu całkiem nieźle sobie radzą w ostatnim czasie.

Tego samego z kolei nie można powiedzieć o Vantage Develompent.

Średnia rentowność brutto (YTM brutto) obligacji Vantage Development_20170630

Zamiar wycofania spółki z giełdy i związane z tym wcześniejsze wykupy obligacji powodują presję na ich rentowność. Natomiast nie wszystkie obligacje Vantage mają jednak wpisany w warunki emisji wcześniejszy wykup w związku z planowanym wycofaniem spółki z giełdy i być może to jest dobry moment na poszukiwanie okazji do uzupełnienia portfela obligacji właśnie tymi seriami.

W krótkim czasie rentowność obligacji ZM Kania spadła o blisko 1 pkt proc.

Średnia rentowność brutto (YTM brutto) obligacji ZM Kania_20170630

I jest to jedna ze spółek, która dostarcza całkiem niezłych emocji inwestorom indywidualnym.

Rynek obligacji w pigułce 26-30 czerwca 2017

Emisje, wykupy obligacji (i akcji)

Trwa emisja akcji Getback, w dniu dzisiejszym kończą się zapisy dla inwestorów indywidualnych. Ewentualne powodzenie lub nie tej emisji zapewne będzie wyznaczało przyszłe ceny notowanych na Catalyst obligacji spółki. Getback również poinformował, że w okresie 20-28 czerwca dokonał przydziałów obligacji (w ramach ofert prywatnych) o wartości 91,8 mln zł.

J.W. Construction uzyskał zgodę Obligatariuszy posiadających obligacje serii JWX0116 (nienotowane na Catalyst) na zmianę terminu wykupu obligacji. Nowy termin wykupu obligacji został ustalony na 1 czerwca 2020 r.

Murapol poinformował o przydziale obligacji (emisja prywatna) na kwotę 28 mln zł (okres trzy lata, oprocentowanie stałe 6 proc.).

Capital Service uplasował emisję obligacji (w trybie prywatnym) o wartości 20 mln zł.

Vantage Development poinformował o zamiarze wcześniejszego wykupu obligacji VTG0518. Wyjście spółki z GPW (na co się zapowiada) oznaczałoby naruszenie kowenantów serii VTT0919 i VTG0120, w związku z tym należy je również traktować jako „zagrożone” wcześniejszym wykupem.

Pozostałe informacje

Work Service miało przejściowe (oby) problemy związane z płynnością. Złożyło do ZUS-u wnioski o rozłożenie na raty płatności kilku składek na ubezpieczenie społeczne. Powodem było opóźnienie w sprzedaży spółki zależnej, a także równolegle spłaty części finansowania (w tym obligacji korporacyjnych). Jako że obligacje zostały właśnie wykupione i emitent zniknie z Catalyst, informację należy traktować jako historyczną.

Zarząd Unified Factory oświadczył, że wszystkie należności objęte porozumieniem o spłacie zadłużenia w terminie do 30 czerwca 2017, zostały uregulowane w całości. Na brak spłaty tych należności audytor zwracał uwagę w opinii do sprawozdania finansowego za 2016 rok.

Echo Investments poinformowało o zamiarze wypłaty dodatkowej dywidendy dla akcjonariuszy w kwocie 206 mln zł. Wartość dywidendy równa jest cenie sprzedaży udziałów w spółce Echo Polska Properties.

IPF (właściciel Providenta) poinformowało o sprzedaży biznesu pożyczek udzielanych w domu, prowadzonego na rynku w Bułgarii. Celem jest koncentracja na rynku pożyczek internetowych. Transakcja sprzedaży przyniesie grupie 5 mln funtów straty.

Medicalgorithmics poinformowało o zawarciu z rządem USA ugody dotyczącej zarzutów rzekomego naruszenia przepisów ustawy federalnej o fałszywych roszczeniach. Instytucje rządowe USA twierdziły, że w okresie od  stycznia 2014 do września 2016 grupa Medicalgorithmics zaprojektowała proces rejestracji online Medi-Lynx w taki sposób, aby nakierowywał klientów-lekarzy na wybór telemetrii, która zapewniała najwyższy poziom refundacji, dla pacjentów objętych programem Medicare, niezależnie od woli wyboru jednej z tańszych usług monitoringu kardiologicznego. Na mocy Ugody, Medicalgorithmics zgodziło się zapłacić na rzecz USA kwotę 2,89 mln USD. Wg spółki, koszt ugody został ujęty w księgach za 2016 rok i nie będzie miał wpływu na aktualne sprawozdania finansowe.

Prezes Lokum Deweloper Bartosz Kuźniar nabył na GPW akcje spółki o łącznej wartości blisko 140 tys. zł.


Przypominam, że Indeks Rynku Obligacji ma charakter informacyjny i edukacyjny, a informacje podawane we wpisie nie mają charakteru rekomendacji inwestycyjnej. Każdy inwestor podejmuje decyzje na własne ryzyko i odpowiedzialność.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje