wtorek, 18 września 2018

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI: Miesiąc pod znakiem PZU

Szymon Jędrzejewski i Michał Piątkowski, DM NWAI | 11 września 2017
Sierpniowym liderem wzrostów były obligacje spółki Eurocent, które zyskały 56,3 proc. Natomiast wśród spadków prym wiodły obligacje, które w poprzednim miesiącu były liderami wzrostów.

W sierpniu mogliśmy zaobserwować wzrost Zero Discounted Margin (ZDM) dla dziewięciu z analizowanych przez nas sektorów, natomiast dla ośmiu sektorów ZDM spadła. Największy wzrost ZDM odnotowały papiery z sektora IT (+53 p.b.), sektora Paliwa, Gaz, Energia (+38 p.b.), a także obligacje emitowane przez Getin Noble Bank (+28 p.b.). Największy spadek ZDM miał miejsce na obligacjach spółek z sektora telekomunikacji (-101 p.b.), sieci medycznych (-41 p.b.), deweloperów komercyjnych i budownictwa (-16 p.b.). Ważona obrotami ZDM dla rynku wzrosła nieznacznie, ponieważ o zaledwie 2 p.b. W sierpniu ceny wzrosły dla 31 proc., natomiast spadły dla 25 proc. notowanych obligacji.

Sierpniowym liderem wzrostów były obligacje spółki Eurocent, które zyskały 56,3 proc. Nawet pomimo wysokiego wzrostu notowań inwestorzy posiadający te papiery w portfelu nie mają powodów do zadowolenia. Kurs nadal wynosi tylko 20 proc. nominału i wydaje się, że odzyskanie zainwestowanych środków będzie trudne. Wyjście z inwestycji utrudnia także niska płynność. W minionym miesiącu właściciela zmieniły obligacje ERC0918 o wartości 5 tys. zł. W sierpniu brakowało innych spektakularnych wzrostów. Najwyższy po Eurocent wzrost notowań odnotowały papiery MW Trade (seria MWT0819, wzrost o 2,3 proc.) oraz SAF (seria SAF0818, wzrost o 2,3 proc.).

Wśród spadków prym wiodły obligacje, które w poprzednim miesiącu były liderami wzrostów. Najwięcej straciły papiery spółki Admiral Boats, których kurs spadł o 14,3 proc. oraz obligacje Biomed – Lublin (-11,9 proc.). Niski kurs, a także niewysokie obroty wpłynęły na zmienność ceny obu obligacji w poprzednich miesiącach. Można się także spodziewać, że w kolejnych miesiącach, o ile tylko rynek pozwoli na zawarcie transakcji, papiery Biomed – Lublin nadal będą przodowały w zestawieniach zmian kursu. Z innych spadków warto zwrócić uwagę na obligacje serii KRU1218, wyemitowanych przez spółkę Kruk, która oddała w całości zwyżki z zeszłego miesiąca. Seria ta jednak nadal była notowana znacznie powyżej nominału.

Debiuty na Catalyst i nowe emisje

Sierpień stał pod znakiem debiutu obligacji wyemitowanych przez PZU, które na rynek weszły pierwszego dnia miesiąca. Emisja o wartości nominalnej 2,25 mld zł z miejsca stała się jedną z najpopularniejszych serii notowanych na rynku Catalyst. W całym miesiącu zadebiutowało 12 serii obligacji. Do największych z nich, oprócz wspomnianej wcześniej emisji PZU, można zaliczyć papiery wyemitowane przez Echo Investment (155 mln zł), Getin Noble Bank (40 mln zł) oraz Getback (40 mln zł). Warto zwrócić także uwagę na płacące stały kupon obligacje PCC Rokita, których wartość nominalna wyniosła 25 mln zł. Sierpień był więc udanym miesiącem zarówno pod względem liczby debiutów jak i ich wielkości.

W sierpniu nie byliśmy świadkami tak znaczących emisji jak w miesiącu poprzednim. Największą nową emisją było wypuszczenie przez Bank Polskiej Spółdzielczości krótkoterminowych obligacji o łącznej wartości nominalnej 300 mln zł. Z innych znaczących emisji można wymienić: Marvipol (80 mln zł), Aoram (spółka zależna Murapolu, 44 mln zł), Getin Noble Bank (40 mln zł) oraz Getback (40 mln zł).

Obroty

Obroty w sierpniu wyniosły 186,8 mln zł i były o 2,2 proc. wyższe niż w lipcu. Porównując je jednak z obrotami z sierpnia zeszłego roku widzimy, że obniżyły się one o 13,5 proc. W ostatnich miesiącach możemy zaobserwować sytuacje, w której obroty na rynku znajdują się poniżej 12 miesięcznej średniej. W sierpniu wartość transakcji pakietowych wyniosła 27,3 mln zł i była ponad 3 – krotnie mniejsza niż w lipcu (średnia z 12 miesięcy wynosi 31,5 mln zł). Za 64,2 proc. sierpniowego obrotu odpowiadały obligacje korporacyjne, natomiast obligacje skarbowe wygenerowały 35,3 proc. obrotów.

Niekwestionowanie, najpopularniejszą serią obligacji na rynku Catalyst, biorąc pod uwagę wartość obrotów, były obligacje PZU0727, które zadebiutowały na początku tego miesiąca. Podporządkowane papiery największego polskiego ubezpieczyciela, który ma prawo do ich przedterminowego wykupu w 2022 roku, osiągnęły obroty wynoszące 34,8 mln zł. Warto zauważyć, że wysoka wartość nominalna obligacji (100 tys. zł) sprawia, że obligacje te są obiektem zainteresowania głównie inwestorów instytucjonalnych. Obroty na drugiej najczęściej handlowanej serii, GNB0819 z rocznym terminem do wykupu, były ponad 7-krotnie mniejsze niż obroty obligacjami PZU i wyniosły 4,8 mln zł. Z innych płynnych serii można wymienić CPS0721 (3,7 mln zł), GNB0318 (3,6 mln zł), ECH0721 (3,3 mln zł).

Seria PZU0727 zapewniła także PZU miano emitenta, na papierach którego przeprowadzono transakcje o największej wartości. Wysokie obrotu odnotowano także na obligacjach emitowanych przez Getin Noble Bank (18,3 mln zł, 41 notowanych serii), Ghelamco Invest (8,3 mln zł, 23 notowane serie), Kruk (7,4 mln zł, 20 notowanych serii), Getback (5,3 mln zł, 26 notowanych serii), Best (5 mln zł, 15 notowanych serii).

Zapadalność

We wrześniu termin wykupu przypada dla czterech serii obligacji notowanych na rynku Catalyst. Najszybciej, bo już 18 września zapadają obligacje Admiral Boats, jednak w ich przypadku inwestorzy raczej nie mogą liczyć na wypłatę wartości nominalnej obligacji. Lepsza jest sytuacja inwestorów posiadających pozostałe obligacje zapadające w tym miesiącu. 20 września wykupowi podlegają obligacje Getin Noble Banku o wartości 20 mln zł, a konkretnie seria GNO0917. Wcześniej, w bieżącym miesiącu bank dokonał wykupu obligacji serii GNB0917 o wartości 50 mln zł.

Wykupu obligacji dokona także Capital Park. We wrześniu zapadają obligacje serii CAP0917 o wartości 20 mln zł, dodatkowo spółka poinformowała, że jednocześnie dokona przedterminowego wykupu obligacji serii CAP1217 o wartości nominalnej 53,9 mln zł. Problemów z wykupem obligacji nie powinna mieć także Mikrokasa, której papiery serii MKR0917 o wartości 1 mln zł zapadają 23 września. Spółka przeprowadziła w tym miesiącu emisję prywatną obligacji o wartości nominalnej 2,22 mln zł.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje