czwartek, 06 sierpnia 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (czerwiec 2019)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 11 lipca 2019
W czerwcu przeprowadzono aż szesnaście nowych emisji o łącznej wartości 3,06 mld zł. Rekordowa wartość i liczba emisji może być związana ze zmianą przepisów, które weszły w życie 1 lipca. Z uwagi na niepewność z tym związaną, emitenci starali się zamknąć emisje przed tą datą.

W czerwcu Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji wzrosła o 16 p.b. Dla 6 z analizowanych sektorów nastąpił spadek, dla 6 nastąpił wzrost ZDM, natomiast dla pozostałych nie zmienił się o więcej niż 1 p.b. Największe spadki (powyżej 10 p.b.) miały miejsce w sektorze Medycyna (-42 p.b.), Usługi Finansowe (-23 p.b.) i Paliwa, Gaz, Energia (-16 p.b.). Największe wzrosty ZDM (powyżej 10 p.b.) zanotowano na obligacjach Getin Noble Bank (+329 p.b.) oraz w sektorach: Przemysł (+69 p.b.), Fundusz (+51 p.b.), Deweloperzy Komercyjni (+17 p.b.), Wierzytelności (+13 p.b.). W czerwcu wzrosły ceny dla 25 proc. papierów, a spadły dla 35 proc.

Mimo dużych spadków ceny obligacji wyemitowanych przez Getin Noble Bank, dwie serie wykazały się w czerwcu ponadprzeciętnym wzrostem kursu. Obligacje serii GNB0323 osiągnęły najwyższy wzrost kursu w czerwcu równy aż 14,7 proc., z kolei seria GNB1220 wzrosłą o 6,2 proc. Bank 14 czerwca przekazał informacje o otrzymaniu dwóch niewiążących ofert od funduszy private equity. Inwestorzy odebrali to pozytywnie, co widać po zachowaniu kursu poszczególnych serii obligacji.

Duże wzrosty kursu zanotowały obligacje i2Development - serie I2D0220 i I2D0719 wzrosły odpowiednio 12,9 i 6,4 proc. W czerwcu deweloper poinformował o rozwiązaniu umowy inwestycyjnej z YIT Development, zakończeniu przeglądu opcji strategicznych oraz aktualizacji strategii rozwoju, która zakłada m.in. zwiększenie skali działalności deweloperskiej o segment średni i sprzedaż 1000 sztuk lokali rocznie. Oprócz tego z końcem czerwca emitent dokonał częściowego wykupu obligacji serii I2D0719, tj. nabył i umorzył 6454 sztuk obligacji, w obrocie pozostało jeszcze 8546 sztuk tej serii, która zapada 31.07.2019 r. Pozostałe serie nie wzrosły o więcej niż 5 proc. miesięcznie.

Drugi miesiąc z rzędu największe spadki notowały obligacje wyemitowane przez Zakłady Mięsne Henryk Kania. Seria KA10321 potaniała aż o 91,9 proc., z kolei KAN0321 o 88,1 proc. Jest to ciąg dalszy reakcji rynku na bardzo trudną sytuację finansową emitenta, który w czerwcu nie wykupił obligacji serii KAN0619 i dotychczas w ramach trwającego przyśpieszonego postępowania układowego nie przekazał żadnej pewnej informacji w zakresie pozyskania nowego finansowania umożliwiającego uruchomienie wstrzymanej produkcji. Na początku lipca spółka poinformowała o podpisaniu dwóch umów o zachowaniu poufności z inwestorami branżowymi.

Duże spadki zaliczyły też obligacje Idea Banku serii IDA0820, które spadły o 18,3 proc. w ciągu miesiąca oraz 7 serii obligacji Getin Noble Banku, które zaliczyły co najmniej 11,5 proc. spadek kursu. Idea Bank w raporcie bieżącym 36/2019 poinformował o zamiarze przeprowadzenia zwolnień grupowych do 750 pracowników do końca roku, co ma przynieść ok. 50 mln zł oszczędności. Getin Noble Bank 14 czerwca poinformował o otrzymaniu dwóch niewiążących ofert od inwestorów. Ten dzień można określić w pewnym sensie jako przełomowy dla kursu obligacji GNB. Serie GNB0824, GNB0723, GNB0424, GNB1123, GNB0423 wygenerowały spadki przed przekazaniem wskazanego raportu. Po przekazaniu informacji o otrzymaniu ofert transakcje były zawierane po kursie odniesienia. Z kolei kursy serii GNB0321 i GNB0421 spadały także po 14 czerwca, jednak należy zwrócić uwagę, że w tym okresie wskazane obligacje były notowane powyżej 70 proc. wartości nominalnej, czyli znacznie wyżej niż wcześniej wspomniane serie.

Obroty

Obroty w czerwcu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 214,26 milionów zł, czyli o 25,24 milionów zł więcej niż 12-miesięczna średnia. Były większe o 1,68 proc. w porównaniu do maja i o 5,70 proc. niższe w porównaniu z ubiegłorocznym czerwcem. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 36,91 miliony zł, czyli o 34,38 miliona zł więcej niż przed miesiącem i o 28,42 miliony zł mniej niż przed rokiem. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 95,54 milionów zł i odpowiadały za 44,6 proc. obrotu całkowitego na Catalyst. Przed miesiącem obroty na tych obligacjach były o ponad 50 milionów zł wyższe. Patrząc na poprzednie lata, lipiec był zwykle miesiącem charakteryzującym się mniejszymi obrotami niż czerwiec, dlatego można spodziewać się dalszego spadku obrotów.

W czerwcu największą popularnością cieszyły się obligacje wyemitowane przez Cyfrowy Polsat serii CPS0426. Pierwsze notowanie tej serii odbyło się 31.05.2019r. i już w pierwszym miesiącu notowań zainteresowała szerokie grono inwestorów. Ich obrót wyniósł aż 9,1 mln zł i odpowiadał za 9,5 proc. obrotu na obligacjach korporacyjnych.

Kolejny raz duży obrót wygenerowano na obligacjach PZU serii PZU0727. Obrót na poziomie 7,7 mln zł wystarczył, żeby osiągnąć drugie miejsce w naszym zestawieniu, jednak patrząc historycznie był to najniższy obrót na obligacjach PZU w tym roku. Prawdopodobnie jest to spowodowane pojawieniem się wcześniej wspomnianych obligacji Cyfrowego Polsatu. Obrót na tej serii odpowiadał za 8,0 proc. obrotu na obligacjach korporacyjnych.

Kolejne miejsca należą do obligacji wyemitowanych przez Banki. Seria PKO0827 wyemitowana przez PKO BP osiągnęła obrót równy 3,9 mln zł. Obligacje Santander Bank Polska serii SPL0428 3,5 mln zł. Obligacje Banku Pekao serii PEO1027 3,3 mln zł oraz obligacje Alior Banku ALR0321 osiągnęły obrót równy 2,6 mln zł.

W przypadku obrotów według emitentów pierwsze dwa miejsca są identyczne co w zestawieniu obrotów na seriach. Zajmuje je Cyfrowy Polsat i PZU. Ich obrót jest identyczny co na seriach wyżej wymienionych, ponieważ są to jedyne serię tych emitentów.

Oprócz wymienionych wyżej emitentów, wysokie obroty wygenerowano także na obligacjach Kruka (7,6 mln zł), Ghelamco Invest (7,4 mln zł), PKN Orlen (5,8 mln zł), Alior Banku (5,5 mln zł), Echo Investment (5,4 mln zł), Pekao (5,4 mln zł), PKO BP (4,9 mln zł) oraz Getin Noble Banku (4,7 mln zł).

Zapadalność

W lipcu przypada termin zapadalności trzech serii obligacji o łącznej wartości 22,1 mln zł.

Najwcześniej zapadają obligacje wyemitowane przez Columbus Energy serii CLC0719 o wartości nominalnej 1,1 mln zł. W przedostatni dzień lipca do wykupu będą obligacje Vindexus serii VIN0719 o wartości nominalnej 6,0 mln zł. Z kolei w ostatni dzień miesiąca do wykupu serii I2D0719 szykuje się i2Development, któremu pozostały obligacje o łącznej wartości nominalnej równej 8,5 mln zł.

Debiuty

W maju odbyły się pierwsze notowania dwóch nowych serii obligacji o łącznej wartości emisji 1,1 mld zł. Jest to wartość o 18 proc. mniejsza niż w maju i 9 proc. większa niż w czerwcu ubiegłego roku.

Pierwsze notowanie obligacji serii AT10421 odbyło się 07.06.2019. Do dzisiaj nie zawarto na niej żadnej transakcji. Łączna wartość tej serii wynosi 100 milionów zł. Obligacje są oprocentowane kuponem zmiennym wynoszącym WIBOR 6M + 1,90 pkt proc., a wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1000 zł.

07.06.2019 zostały wprowadzone na Catalyst także obligacje wyemitowane przez Europejski Bank Inwestycyjny Również na nich nie zawarto żadnej transakcji. Wartość emisji wynosi 1 miliard zł. Obligacje mają stały kupon w wysokości 2,875 proc. Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 1000 zł.

Nowe emisje

W czerwcu przeprowadzono aż szesnaście nowych emisji o łącznej wartości 3,06 mld zł. Dodatkowo na 26 czerwca 2019 r. była zaplanowana emisja obligacji serii ENEA0624 o wartości 1 mld zł przez ENEA. Spółka do dzisiaj nie poinformowała o ostatecznej wielkości emisji. Rekordowa wartość i liczba emisji może być związana ze zmianą przepisów dotyczących emisji obligacji, które weszły w życie 01.07.2019r. Z uwagi na niepewność z tym związaną, emitenci starali się zamknąć emisje przed tą datą.

Zdecydowanie największą emisję przeprowadził KGHM, który wyemitował dwie serie obligacji o łącznej wartości 2 miliardów zł. Za pięcioletnie obligacje serii A o wartości 400 mln zł płacony jest kupon w wysokości WIBOR 6M + 1,18 pkt proc. Obligacje serii B o wartości 1,6 mld zł, które zapadają za 10 lat, mają oprocentowanie WIBOR 6M + 1,65 pkt proc. Emitent planuje wprowadzić obydwie serie do ASO Catalyst najpóźniej w terminie 3 miesięcy od dnia emisji.

Dużą emisję przeprowadził też Bank Pekao. Wyemitował w niej obligacje dwunastoletnie o łącznej wartości nominalnej równej 350 mln zł. Oprocentowanie jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + 1,70 pkt proc.

W czerwcu Famur wyemitował obligacje pięcioletnie o wartości 200 mln zł. Oprocentowanie jest zmienne i wynosi WIBOR 6M + 2,60 pkt proc. W porównaniu z wyemitowanymi w 2016 roku obligacjami serii A, oferowana marża jest o 0,40 proc. niższa.

Największy kupon, wśród czerwcowych emisji, mają trzyletnie obligacje wyemitowane przez SMS Kredyt serii AS, które jest stałe i wynosi 8,50 proc. Emisje o wartości 12,8 mln zł rozliczono poprzez potrącenie wierzytelności z wcześniej wyemitowanych serii AM i AN (12,5 mln zł) oraz gotówką (0,3 mln zł).

Najbardziej aktywnymi emitentami byli deweloperzy. W czerwcu emisję nowych obligacji przeprowadziło aż sześciu deweloperów, w ramach których wyemitowali obligacje o łącznej wartości 189 mln zł. Arche w ramach niepublicznej oferty pozyskał 20 mln zł. Kupon obligacji jest zmienny i wynosi WIBOR 3M + marża. Archicom wyemitował 60 mln zł obligacji z kuponem WIBOR 3M + 3,30 pkt proc., które w całości objął jeden inwestor. Developres wyemitował 2,5-letnie obligacje. Część środków uzyskanych z tej emisji planuje przeznaczyć na wykup starszego długu. Oprocentowania nie ujawniono. Marvipol Development wyemitował również 60 mln zł, jednak kupon nie został ujawniony, podobnie w przypadku obligacji wyemitowanych przez Victoria Dom, której wartość emisji wyniosła 19 mln zł. 6,39 mln zł zostało przeznaczone na nabycie celem umorzenia części obligacji serii G/H. O emisji Polskiego Holdingu Nieruchomości informowaliśmy w zeszłym miesiącu, jednak jej podsumowanie i rejestracja miała miejsce 05.06.2019r. PHN wyemitował 160 mln zł czteroletnich obligacji z oprocentowaniem zmiennym równym WIBOR 6M + 2,40 pkt proc. Była to pierwsza emisja tego dewelopera.

Z kolei najmniejsza emisja, o wartości 1,5 mln zł, została przeprowadzona przez firmę pożyczkową YOLO Wyemitowała ona trzyletnie obligacje serii I, których kupon wynosi WIBOR 3M + 4,28 pkt proc.

Pozostałe emisje zostały przeprowadzone przez Fasing (40 mln zł), Indos (7 mln zł) i Kruk (50 mln zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje