poniedziałek, 25 czerwca 2018

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI: Ograniczona podaż

Marek Żmudzin, analityk DM NWAI | 06 czerwca 2017
Maj stał pod znakiem wzmożonej aktywności ze strony inwestorów indywidualnych na Catalyst, którzy szukali ofert obligacji dużych emitentów, głównie z sektora bankowego i wierzytelności. Z kolei podaż była ograniczona przez fundusze inwestycyjne, które niechętnie pozbywały się posiadanych w portfelach papierów.

W rezultacie większe ruchy cenowe były obserwowane jedynie w kilku sektorach. Średnia zmiana ceny ważona obrotami spadła o 0,38 proc. Spośród 17 analizowanych sektorów 10 zanotowało wzrost zero discount margin, którego średnia zmiana, ważona obrotami, wzrosła o 5 bps. Najlepiej zaprezentowały się firmy z sektora pożyczkowego (-182 bps), chemicznego (-46 bps) oraz bankowego (-22 bps). Z kolei najsłabiej wypadli emitenci z sektora sieci medycznych (+49 bps) oraz budownictwa (+44 bps). Implikowane rentowności wzrosły dla 60 proc. notowanych papierów.

Zwracamy uwagę na wzrost zainteresowania sektorem firm pożyczkowych. W kwietniu mediana rentowności całego sektora spadła o 105 bps, a teraz o kolejne 182 bps. Dotyczy to wszystkich emitentów z tego sektora. Duże obroty pojawiły się w przypadku papierów IPF Investment Polska (właściciel Providenta), którego obligacje notowane na Catalyst stały się poszukiwane przez inwestorów, po tym jak spadła dochodowość ich odpowiednika w euro. Seria IPP0620 dawała na koniec maja rentowność prawie 1000 bps ponad WIBOR. Wsparciem dla obligacji IPF może być również informacja o zatwierdzeniu prospektu emisyjnego obligacji do 1 mld euro.

Pozytywnie wyróżniały się również obligacje Alior Banku, chętnie kupowane przez inwestorów indywidualnych. Na 8 serii notowanych na Catalyst, kurs wzrost notowań dotyczył 6 z nich, gdzie na pozostałych dwóch nie odnotowano handlu.

W statystyce największych spadków mamy Action (opisywany szerzej w poprzednim wydaniu) oraz Fast Finance, którego cena serii FFI0121 straciła w tym miesiącu - 13,9 proc., po publikacji wyników finansowych za 2016 r. i pierwszy kwartał 2017 r. Słabe wyniki były również powodem spadku notowań Medortu. W przypadku serii MED0420 (-3,5 proc.) zostały złamane kowenanty finansowe, ale zgromadzenie obligatariuszy wyraziło zgodę na zmianę warunków emisji w zamian za m.in. podwyższenie kuponu, jednorazową premię dla obligatariuszy oraz zobowiązanie dokapitalizowania spółki.

Zapadalność

W maju termin wykupu ma trzynaście serii obligacji. PKN Orlen złożył prospekt emisyjny do KNF na kolejny publiczny program obligacji o wartości 1 mld zł. Ronson częściowo refinansował zapadające papiery (emisja 50 mln zł). Problem z wykupem emisji może mieć LZMO, które znajduje się w postępowaniu sanacyjnym. W przypadku pozostałych serii nie powinno być kłopotów z wykupem zapadającego zadłużenia, ich kursy oscylują w granicach nominału.

Obroty

Wartość obrotów sesyjnych podczas 21 dni sesyjnych w maju wyniosła 159,7 mln zł, co w porównaniu z zeszłym rokiem oznacza rezultat niższy o 26 proc. (215,9 mln zł maj 2016 r.). Tak słaby rezultat można wytłumaczyć faktem, iż część dużych transakcji obligacji korporacyjnych odbyła się na rynku pozagiełdowym. Wartość obrotów w transakcjach pakietowych była większa niż w poprzednim miesiącu i wyniosła 132,3 mln zł (głównie efekt transakcji 128,9 mln zł na papierach Energi). Obrót obligacjami korporacyjnymi zamknął się w kwocie 80,3 mln zł (-26,8 proc. r/r), a wartość obrotów papierami skarbowymi wyniosła 76,2 mln zł (-12,2 proc. r/r).

Do najchętniej handlowanych serii należały papiery Getin Noble Banku (GNB0318 – 3,4 mln zł, GNB0218 – 2,9 mln zł, GNB0618 – 2,5 mln zł), Kruka (KRU0521 – 3,1 mln zł), PCC Rokita (PCR0421 – 2,4 mln zł), LC Corp (LCC0521 – 2,4 mln zł) oraz Ronson Europe (RON0720 – 2,0 mln zł).

Wśród emitentów największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się papiery Getin Noble Banku (16 mln zł), Kruka (8,9 mln zł), Ghelamco (7,1 mln zł), Bestu (4,8 mln zł) oraz PCC Rokity (4,7 mln zł).

Na koniec miesiąca w obrocie znajdowało się 917 instrumentów (+14,8 proc. r/r), w tym 603 obligacji korporacyjnych (+21,1 proc. r/r).

Debiuty na Catalyst i nowe emisje

W maju na Catalyst pierwsze notowanie miało 13 nowych serii obligacji. Największym pojedynczym debiutem była publiczna emisja GetBacku o wartości nominalnej 60 mln zł. Na trzyletnich papierach o kuponie 4,4 pkt proc. ponad WIBOR 3M do końca miesiąca dokonano transakcji o wartości 436 tys. zł, a ich cena wzrosła o 1 proc. Ponadto GetBack wprowadził do obrotu sześć prywatnych emisji o łącznej wartości nominalnej 89,8 mln zł. Wśród nowych emitentów na Catalyst zadebiutowały obligacje spółki specjalizującej się w nowoczesnych usługach dla biznesu – OEX (20 mln zł) oraz firmy farmaceutycznej Biogened (5 mln zł). Pierwsze notowania nowych serii miały również: Atal (40 mln zł), OT Logistics (25,45 mln zł), i2 Development (10 mln zł) oraz Pragma Inkaso (5 mln zł).

Podobnie jak w kwietniu, dużo się działo na rynku nowych emisji. Ponownie liderem zestawienia jest GetBack. Tylko w maju przydzielił trzy kolejne serie obligacji o łącznej wartości 105,7 mln zł, w tym 79,3 mln zł w ramach publicznej oferty skierowanej do inwestorów instytucjonalnych. Warunki emisji nie różniły się od pierwszej emisji w ramach prospektu (trzyletni tenor, kupon WIBOR 3M + 4,4 pkt proc.). Pełną pulę z 60-milionowej emisji zebrał Best, pomimo wydłużenia okresu zapadalności z 4,5 do 5 lat. Z innych znaczących emisji możemy wyróżnić: JW Construction (70 mln zł), Atal (54 mln zł), Ronson Europe (50 mln zł), Abadon Real Estate (50 mln zł), Getin Noble Bank (40 mln zł), Kruk (20 mln euro), MLP Group (20 mln euro), Voxel (16 mln zł, dwie emisje), Victoria Dom (15 mln zł, dwie emisje), Pragma Faktoring (15 mln zł) oraz Best (10 mln euro).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje