czwartek, 13 grudnia 2018

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (październik 2017)

Szymon Jędrzejewski i Michał Piątkowski, DM NWAI | 13 listopada 2017
Październik był miesiącem, w którym odnotowano kosmetyczny wzrost obrotów. Wyniosły 233 mln zł i były wyższe niż obroty z poprzedniego miesiąca o niespełna 4 mln zł. W porównaniu do października zeszłego roku obroty spadły o 20 proc., warto jednak zwrócić uwagę, że październik 2016 roku pod względem obrotów był miesiącem rekordowym.

W październiku wzrost Zero Discounted Margin (ZDM) odnotowała połowa z analizowanych przez nas sektorów, dla drugiej połowy ZDM spadła. Największy wzrost ZDM odnotowały obligacje spółek z sektora pożyczkowego (+37 p.b.), sektora wierzytelności (+34 p.b.) oraz sektora retail (+24 p.b.). Największe spadki ZDM odnotowały obligacje spółek z sektora IT (-63 p.b.) oraz sieci medyczne (-33 p.b.). Ważona wartością emisji zmiana ZDM dla analizowanych sektorów wzrosła o 5 p.b. Ceny wzrosły dla 22 proc. obligacji, natomiast spadły dla 36 proc.

Najbardziej wyraźny wzrost wartości zanotowały obligacje spółki Eurocent. Papiery te zyskały w październiku 25 proc., jednak poziom ich notowań – 25 proc. wartości nominalnej – jest poziomem czysto spekulacyjnym. Innym znaczącym wzrostem mogła pochwalić się seria GNB0723, wyemitowana przez Getin Noble Bank. Na koniec października notowana była na 100,75 proc. nominału po wzroście o 10,2 proc. w porównaniu do końca września. Patrząc jednak na wyceny innych serii obligacji tego emitenta notowanie powyżej nominału nie może zostać utrzymane przez dłuższy okres. Na 10 serii z najwyższym wzrostem wartości aż sześć są to obligacje emitowane przez Getin Noble Bank. Widać więc, że ceny tych obligacji zaczynają odbijać się od dołka zanotowanego we wrześniu.

W październiku liderem spadków były obligacje spółki Braster, BRA0519, które straciły na wartości 10,4 proc. Spółka od pewnego czasu jest w gorszej sytuacji finansowej, co znajduje odzwierciedlenie w notowaniach papierów wartościowych emitowanych przez spółkę – akcji jak i obligacji. Duży spadek o 8,1 proc. zanotowały obligacje spółki Auxilia, działającej na rynku odszkodowań. Również w tym przypadku wyniki finansowe osiągane przez spółkę mogą niepokoić inwestorów. W październiku wśród liderów spadków ponownie znalazły się obligacje emitowane przez Getin Noble Bank, warto jednak zauważyć, że dotyczy to głównie obligacji nowych emisji, które nie były wcześniej dotknięte znacznymi spadkami i na ogół nadal notowane są z rentownościami niższymi niż starsze serie.

Zapadalność

W listopadzie termin wykupu przypada dla względnie niewielkiej liczby obligacji notowanych na rynku Catalyst. W całym miesiącu wykupionych zostanie zaledwie pięć serii obligacji. 14 listopada termin wykupu przypada dla obligacji WB Electronics (seria WBE1117, 80 mln zł). Następnie 19 listopada Raiffeisen Bank Polska wykupi obligacje serii RBP1117 o nominale 0,5 mld zł. Pod koniec listopada inwestorzy powinni otrzymać środki z tytułu wykupu obligacji przeprowadzonych przez ZM Henryk Kania (seria KAN1117, 45 mln zł wartości nominalnej z czego emitent przedterminowo wykupił 30,4 mln zł), Ghelamco Invest (GHE1117, 32,8 mln zł) oraz GTB Metropolis Nieruchomości (GTB1117, 1,2 mln zł).

6 listopada terminowo wykupione zostały ponadto obligacje PKN Orlen serii PKN1117 o wartości nominalnej 200 mln zł.

Obroty

Październik był miesiącem, w którym odnotowaliśmy kosmetyczny wzrost obrotów. Wyniosły 233 mln zł i były wyższe niż obroty z poprzedniego miesiąca o niespełna 4 mln zł. W porównaniu do października zeszłego roku obroty spadły o 20 proc., warto jednak zwrócić uwagę, że październik 2016 roku pod względem obrotów był miesiącem rekordowym. Wartość transakcji pakietowych w minionym miesiącu wyniosła zaledwie 4,5 mln zł, znacznie mniej niż we wrześniu tego roku. Obligacje korporacyjne odpowiedzialne były za 56,7 proc. wszystkich obrotów wygenerowanych na rynku Catalyst.

W poprzednim miesiącu ponownie najchętniej handlowaną obligacją była seria PZU0727. Obligacje podporządkowane największego polskiego ubezpieczyciela od czasu swojego debiutu na rynku Catalyst pozostają pożądane zwłaszcza przez inwestorów instytucjonalnych. O popularności PZU0727 niech świadczy fakt, że druga najchętniej handlowana obligacja, ECH0721, wygenerowała obrót w wysokości 9,8 mln zł, a więc ponad dwukrotnie mniejszy niż papiery PZU. Z innych aktywnych serii warto wymienić obligacje PKO BP (PKO0827, 9,1 mln zł), debiutujące papiery PKN Orlen (PKN0921, 8,8 mln zł) czy kolejną serię Echo Investment (ECH1022, 5,3 mln zł).

Spośród 10 emitentów, których obligacje wygenerowały na rynku największy obrót, aż ośmiu z nich wypuściło na rynek obligacje o łącznej wartości nominalnej przekraczającej 1 mld zł. Seria PZU0727 zapewniła spółce PZU miano lidera wśród emitentów najchętniej handlowanych obligacji. Duże obroty wygenerowały także papiery Echo Investment (18,5 mln zł, 10 notowanych serii), Getin Noble Bank (13,5 mln zł, 42 notowane serie), PKN Orlen (12,8 mln zł, cztery notowane serie), Kruk (9,9 mln zł, 20 notowanych serii), PKO BP (9,1 mln zł, jedna notowana seria), Ghelamco Invest (8,8 mln zł, 23 notowane serie).

Debiuty i nowe emisje

W październiku na rynku Catalyst swoje pierwsze notowania miało 8 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej ponad 704 mln zł, z czego połowa były to emisje na ponad 100 mln zł. Największym debiutem w październiku było pierwsze notowanie obligacji spółki HB Reavis Finance PL, a dokładnie serii HBS0122 o wartości nominalnej 220 mln zł. Z innych istotnych debiutów warto wymienić PKN Orlen (seria PKN0921, 200 mln zł), który zrolował obligacje wygasające w listopadzie, a także Echo Investment (seria ECH1022, 125 mln zł), Griffin Real Estate Invest (seria GNF1219, 110 mln zł).

Październik był kolejnym miesiącem, w którym aktywnie z rynku długu podporządkowanego korzystały banki. Największą nową emisją z tego miesiąca była emisje obligacji podporządkowanych banku Pekao SA o wartości 1,25 mld zł. W październiku ostatnią emisję w ramach VI programu przeprowadził Getin Noble Bank. Tym razem wartość nominalna proponowanych obligacji wyniosła 25 mln zł. W związku z najnowszą rekomendacją KNF można przypuszczać, że była to ostatnia emisja obligacji podporządkowanych GNB kierowana do szerokiego grona inwestorów detalicznych. W ofercie prywatnej emisję obligacji podporządkowanych o wartości nominalnej 65,8 mln zł przeprowadził także Bank Ochrony Środowiska. Emisje obligacji podporządkowanych przez instytucje finansowe są coraz bardziej popularne, w związku z czym ciekawym jest jak najnowsza rekomendacja KNF, sugerująca minimalną wartość nominalną pojedynczej obligacji na 400 tys. zł, wpłynie na dalszy rozwój rynku obligacji podporządkowanych.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje