czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2018)

Szymon Jędrzejewski i Dagmara Studniarek, DM NWAI | 17 października 2018
Obroty we wrześniu na rynku Catalyst wyniosły 152,44 mln zł, co oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu do zeszłego miesiąca. Taka wartość obrotów była jednak wciąż o 24,5 proc. poniżej średniej za ostatnich 12 miesięcy.

We wrześniu Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji wzrosła o 6 p.b. W dwóch sektorach, tj. w Ubezpieczeniach i Pożyczkach, nie odnotowano zmiany. Wzrosty ZDM miały miejsce w przypadku dziesięciu z analizowanych sektorów, natomiast dla czterech z nich nastąpił spadek. Największy wzrost ZDM odnotowano dla Getin Noble Bank, bo aż o 128 p.b., czyli ponad 3 razy więcej niż w zeszłym miesiącu. Pozostałe znaczące wzrosty nastąpiły w sektorach Wierzytelności (+90 p.b.), Usługi Finansowe (+71 p.b.) oraz Deweloperzy komercyjni (+29 p.b.). Największe spadki ZDM dotyczyły obligacji z sektorów Inne (-51 p.b.), Banki (-33 p.b.) oraz IT (-18 p.b.). We wrześniu wzrosły ceny dla 15 proc. papierów, spadły natomiast dla 45 proc.

Liderem wśród wzrostów w minionym miesiącu okazały się być papiery emitowane przez MW Trade. Seria MWT0119, pomimo spadku o 2,5 proc. w sierpniu, we wrześniu zyskała 3,5 proc. Kolejnymi obligacjami notującymi wzrosty są papiery emitowane przez Vivid Games. Seria VVD0520 zyskała najwięcej zaraz po pojawieniu się informacji, że nowa gra wydana przez spółkę została pobrana przez ponad milion użytkowników. Mimo wszystko papiery tracą na wartości w perspektywie trzech i sześciu miesięcy odpowiednio 3,5 i 7 proc. Zyskała też seria B emitowana przez Benefit Systems, jednakże wzrost kursu o 2 proc. był spowodowany obrotem tylko jedną sztuką w ciągu całego miesiąca. Na wartości zyskały również niektóre papiery Getin Noble Banku, choć nieznacznie. Seria GNB0423 zyskała 1,7 proc., GNO1123 1,6 proc. i GNB0724 1,1 proc., niemniej jednak wszystkie te papiery wciąż tracą w perspektywie pół roku. Warto jednak zauważyć, iż mimo wszystko seria GNB0724 z punktu widzenia trzech miesięcy zanotowała odbicie i zwiększenie kursu o prawie 6 proc. 1,6 proc. zyskała również seria F emitowana przez OT Logistics, jednakże jej kurs na koniec miesiąca wciąż był 10 proc. poniżej nominału. Co więcej, kurs tych papierów spadł o ponad 12 proc. w ciągu ostatnich sześciu miesięcy. Inna seria tego emitenta, OTS1118, zanotowała we wrześniu spadek o prawie 4,5 proc., a w ciągu pół roku straciła na wartości 13,4 proc.

Podobnie jak w ostatnich miesiącach, liderem spadków zostały papiery spółki Fast Finance. Seria FFI0121 w perspektywie sześciu miesięcy straciła prawie 83 proc., a jej kurs na koniec miesiąca był równy zaledwie 15 proc. nominału. Tak niska wartość wciąż nie jest równa wrześniowemu minimum, bowiem w połowie miesiąca kurs zamknięcia spadł do poziomu 13 proc. nominału. Wrzesień nie był też łaskawym miesiącem dla obligacji emitowanych przez Getin Noble Bank. Przecena dotknęła siedem papierów, co może być reakcją na opublikowane sprawozdanie finansowe za I połowę 2018 roku. Bank zanotował bowiem 163,8 mln zł straty netto, czyli o 43,5 proc. więcej niż rok wcześniej. Najwięcej straciły serie GNB0124 (-11,6 proc.), GNB0824 (-11,1 proc.), GNB1220 (-7,5 proc.) i GNB0624 (-7,3 proc.). Już trzeci raz z rzędu wśród największych spadków pojawia się seria BRA0519, co nie może dziwić w związku tym, że inwestorom towarzyszą wątpliwości co do skuteczności urządzeń wytwarzanych przez spółkę. W tym miesiącu seria ta straciła 9 proc. na wartości, a w ciągu ostatnich sześciu miesięcy strata osiągnęła poziom prawie 23 proc. Przecenione o 6,6 proc. zostały także obligacje spółki Meyra Group (dawniej Medort).

Obroty

Obroty we wrześniu na rynku Catalyst wyniosły 152,44 mln zł, co oznacza wzrost o 37 proc. w porównaniu do zeszłego miesiąca. Taka wartość obrotów była jednak wciąż o 24,5 proc. poniżej średniej za ostatnich 12 miesięcy. Jeśli porównamy obecną wartość obrotów do tych sprzed roku, okaże się, że nastąpił spadek o 33,5 proc. We wrześniu wartość transakcji pakietowych wyniosła 6,79 mln zł, czyli o 33 proc. mniej w stosunku do zeszłego miesiąca. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 106,53 mln zł. Było to tylko 10,5 proc. więcej niż w sierpniu i stanowiło prawie 70 proc. obrotów wygenerowanych na rynku Catalyst.

W ciągu ostatnich kilku miesięcy najchętniej handlowanymi papierami były obligacje PKN Orlen. Jednakże we wrześniu spółkę paliwową wyprzedziły papiery emitowane przez PKO BP. Obrót serią PKO0827, o wartości nominalnej 100 tys. zł, wyniósł 11,6 mln zł, choć jeszcze miesiąc wcześniej wartość ta była prawie 5,5 razy mniejsza. Mimo faktu, iż seria PKN0722 znalazła się teraz na drugim miejscu w zestawieniu, jej obroty wzrosły o 12 proc. i wyniosły 10 mln zł. Co więcej, w perspektywie trzech miesięcy seria ta jest zdecydowanym liderem pod względem wartości obrotów. Za to obrót serią PKN0921 był cztery razy mniejszy w porównaniu do zeszłego miesiąca, jednak wciąż stawia to PKN Orlen na pierwszym miejscu jeśli chodzi o całkowity obrót emitenta. Wzrosło również zainteresowanie obligacjami PZU. Obrót serią PZU0727 wyniósł bowiem 7,8 mln zł i było to dwa razy więcej niż w sierpniu. Zaraz za ubezpieczycielem znalazły się papiery kolejnego banku - Pekao, które wygenerowały 7,2 mln zł obrotów, podczas gdy miesiąc wcześniej wartość ta była równa 1,6 mln zł. Z innych obligacji wysokie obroty zarejestrowano tradycyjnie na obligacjach wyemitowanych przez Bank Millenium (seria MIL1227, 4,6 mln zł), Cyfrowy Polsat (seria CPS0721, 4,3 mln zł) oraz Alior Bank (seria ALR0522, 3,4 mln zł).

Oprócz wymienionych wyżej spółek, wysokie obroty wygenerowały również papiery takich emitentów jak Getin Noble Bank (7,8 mln zł, 35 notowanych serii), Ghelamco Invest (8,2 mln zł, 18 notowanych serii) oraz Kruk (4,7 mln zł, 16 notowanych serii w zł).

We wrześniu Komisja Finansów Publicznych zatwierdziła projekt ustawy, która ma wzmocnić nadzór i ochronę inwestorów na rynku finansowym. Działania te są następstwem afery GetBacku, która zachwiała zaufaniem inwestorów do rynku obligacji korporacyjnych. Jedną ze zmian byłaby obowiązkowa rejestracja wszystkich obligacji w KDPW. Powstałby również Fundusz Edukacji Finansowej, który miałby na celu m.in. edukowanie społeczeństwa na temat ryzyka związanego z inwestycjami.

Zapadalność

W październiku termin zapadalności przypada dla sześciu serii notowanych na Catalyst o wartości nominalnej 11,8 mld zł. Tak wysoka wartość jest spowodowana zaplanowanym na 24 października wykupem obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego, serii IDS1018. W październiku przewidziany jest również wykup obligacji takich emitentów jak Murapol (22,5 mln zł), Robyg (58,5 mln zł), Kredyt Inkaso (47,8 mln zł), Best (50 mln zł) oraz LC Corp (50 mln zł).

Debiuty

We wrześniu na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne o wartości 2,55 mld zł. Największa była emisja przeprowadzona przez Europejski Bank Inwestycyjny o wartości nominalnej 2,5 mld zł. Emitent płaci za trzyletnie papiery 0,15 proc. marży ponad WIBOR 6M. Spółka Statima wprowadziła do giełdowego obrotu papiery wyemitowane w grudniu zeszłego roku o stałym oprocentowaniu 8 proc. rocznie. Zadebiutowała również lipcowa i zarazem największa dotychczas emisja spółki Voxel. Debiutujące papiery warte są 30 mln zł, a emitent płaci za nie WIBOR 6M plus 4 pkt proc. marży i jest to najniższe oprocentowanie jakie spółka zaproponowała w historii swoich emisji. Innym debiutem są papiery M.W. Trade o wartości 20 mln zł, za które spółka płaci WIBOR 3M plus 4 pkt proc. marży.

Nowe emisje

Największą nową emisją we wrześniu była emisja przeprowadzona przez Santander. Uplasowane obligacje są warte 0,5 mld euro (ok. 2,14 mld zł wg średniego kursu NBP na dzień 28 września 2018). Papiery te oprocentowane są na stałe 0,75 proc. w skali roku przy kuponie wypłacanym co 12 miesięcy i będą notowane na giełdzie w Dublinie i Warszawie. Również Pekao Bank Hipoteczny zapowiedział emisję rocznych obligacji o wartości do 300 mln zł, za które chce zapłacić WIBOR 3M plus 0,45 pkt proc. marży. Kolejną dużą emisją są obligacje uplasowane przez Warimpex. Deweloper wyemitował bowiem w ramach oferty prywatnej papiery dłużne o wartości 9 mln euro (ok. 38,4 mln zł wg średniego kursu NBP na dzień 28 września 2018), jednakże warunki emisji nie zostały ujawnione. Dwie emisje przeprowadziła także spółka i2 Development. Deweloper pozyskał łącznie 39 mln zł w ramach ofert prywatnych. Również Śląskie Kamienice regularnie plasują kolejne papiery dłużne. Tym razem emisja nieruchomościowej spółki była warta 3 mln zł, lecz wysokość kuponu nie została ujawniona. Prócz tego dwie emisje przeprowadziła spółka Legimi. Dostawca e-booków pozyskał łącznie 1,25 mln zł z ofert wartych 1,75 mln zł.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Racjonalność inwestorów

  12 lipca 2019
  Hossa na rynkach obligacji skarbowych została przedłużona niejako na koszt oczekiwanych decyzji Fed i ECB. Choć spadek rentowności np. włoskich obligacji w do 1,6-1,7 proc. może dziwić, w istocie jest tylko konsekwencją „interwencji werbalnych”.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (czerwiec 2019)

  11 lipca 2019
  W czerwcu przeprowadzono aż szesnaście nowych emisji o łącznej wartości 3,06 mld zł. Rekordowa wartość i liczba emisji może być związana ze zmianą przepisów, które weszły w życie 1 lipca. Z uwagi na niepewność z tym związaną, emitenci starali się zamknąć emisje przed tą datą.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Emisje na nowych warunkach

  12 października 2018
  Emitenci znani inwestorom indywidualnym długo kazali czekać na swoje oferty, ale przez tych kilka miesięcy, w których trawili nowe warunki rynkowe pogodzili się ostatecznie z tym, że na rynku obligacji korporacyjnych nadszedł czas inwestorów.
  czytaj więcej
 • Słabszy sprzedażowo kwartał w wykonaniu deweloperów z rynku Catalyst – raport DM Navigator

  12 października 2018
  W pierwszych trzech kwartałach 2018 r. analizowani w raporcie deweloperzy osiągnęli wolumen kontraktacji na poziomie 17 213 lokali w porównaniu z 18 661 w analogicznym okresie 2017 r., co oznacza spadek o blisko 8 proc. Dynamika sprzedaży widocznie spadła, jednakże warto podkreślić, że okresem odniesienia do tegorocznych danych jest rekordowy pod względem zakontraktowanych mieszkań 2017 rok.
  czytaj więcej

Emisje