czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI: Zamach na pożyczkodawców

Marek Żmudzin, analityk DM NWAI | 10 stycznia 2017
Po listopadowych zawirowaniach na rynkach finansowych, grudzień przyniósł wyczekiwane uspokojenie. Choć w przypadku polskich dziesięcioletnich obligacji skarbowych korekta rentowności, mimo dużej zmienności, wyniosła tylko 2 bps (3,63 proc. na koniec grudnia), to rynek Catalyst odreagował mocniej.

Notowania

Średnia zmiana ceny ważona obrotami wzrosła o 0,42 proc. Spośród 17 analizowanych sektorów aż 11 z nich zanotowało spadek zero discount margin, którego średnia zmiana, ważona obrotami, wzrosła o 30 bps (wynik zgoła odmienny, spadek o 32 bps, otrzymujemy po korekcie indeksu o firmy pożyczkowe i Action). Najlepiej zachowywał się sektor budownictwa (-55 bps) oraz sektor bankowy (-84 bps Getin Noble Bank, -8 bps pozostałe banki). Najsłabiej wypadli emitenci z sektora firm pożyczkowych (+409 bps), usług finansowych (+76 bps) oraz IT (+71 bps). Implikowane rentowności spadły dla 75 proc. notowanych papierów.

Tabelę przedstawiającą serie o największej dodatniej zmianie notowań zdominował Getin Noble Bank. Największe wzrosty cen dotyczyły obligacji podporządkowanych zapadających w latach 2020-2021 (+10,3 proc. w przypadku serii GNB1220). Trudno jednoznacznie wskazać przyczynę tych wzrostów. Pomimo że pozytywny trend wzrostowy na papierach tego banku utrzymuje się już od kilku miesięcy, jego obligacje dalej należą do najtańszych w sektorze bankowym.

Największą przecenę zanotowały obligacje sektora firm pożyczkowych, stając się tym samym sektorem z największą rentownością długu na Catalyst (9,28 proc.). Wśród emitentów najmocniej ucierpiały Capital Service (-12,5 proc. seria CSX0717, -8,6 proc. CSV0717), IPF Investment, właściciel Providenta (- 9,4 proc. IPP0620) oraz SMS Kredyt (-4,6 proc. SMS0418). Powodem tych spadków jest projekt ustawy dot. firm pożyczkowych, która zmienia wysokość pozaodsetkowych kosztów kredytu konsumenckiego z obecnych 25 proc. do maksymalnie 10 proc. kwoty kredytu plus 10 proc. (wcześniej 30 proc.) kwoty za każdy rok trwania umowy. Dodatkowo całkowita suma kosztów nie może przekroczyć 75 proc. pożyczanej kwoty (zmiana ze 100 proc.). Takie rozwiązanie w konsekwencji mocno uderzy w dochodowość całej branży. Choć to tylko projekt ustawy, przekazany do dalszych konsultacji, wszystkie notowane na Catalyst obligacje spółek tego sektora mocno potaniały. Sprzedającymi byli w większości inwestorzy indywidualni, o czym świadczy średnia wielkość zrealizowanych transakcji.

Zapadalność

W styczniu termin wykupu mają cztery serie obligacji. Giełda Papierów Wartościowych już częściowo refinansowała zadłużenie (więcej w dalszej części raportu). W przypadku Wikany próba refinansowania zadłużenia poprzez nową emisję o wartości 13,5 mln zł została odwołana ze względu na „zmianę sytuacji na rynku papierów dłużnych”, lecz prezes spółki zapowiedział, że „zamierza pozostać aktywna na rynku długu korporacyjnego”.

Obroty

Po ostatnich miesiącach wzmożonej aktywności, powszechnie oczekiwano równie dobrego zakończenia roku. Niestety, nie udało się. Wartość obrotów sesyjnych w grudniu wyniosła 154,1 mln zł, co oznacza, że był to drugi najsłabszy miesiąc pod względem aktywności na Catalyst w całym 2016 roku. W porównaniu z zeszłym rokiem jest to rezultat słabszy o 23,7 proc. (202 mln zł grudzień 2015 r.). Średnia miesięczna wartość obrotów w 2016 roku wyniosła 195,3 mln zł, co daje rezultat lepszy o 8,8 proc. w porównaniu do 2015 roku (179,6 mln zł). Analogicznie jak w poprzednim miesiącu, większa aktywność transakcji pakietowych (27,2 mln zł) wynikała głównie z jednej transakcji na obligacjach Echo Investment (25,4 mln zł). Obrót obligacjami korporacyjnymi zamknął się w kwocie 90,1 mln zł(-24 proc. r/r), a wartość obrotów papierami skarbowymi wyniosła 59,5 mln zł (-14 proc. r/r).

Do najchętniej handlowanych serii należały papiery Kruka (seria KRU0521), Cyfrowego Polsatu (CPS0721), Ghelamco (GHE1119), GetBacku (GBK0918) oraz IPF Investments Polska (IPP0620).

Wśród emitentów największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się papiery Getin Noble Banku, Kruka, Ghelamco, PKN Orlen oraz Cyfrowego Polsatu.

Na koniec miesiąca w obrocie znajdowało się 849 instrumentów (+11 proc. r/r) , w tym 545 obligacji korporacyjnych (+12 proc. r/r).

Debiuty na Catalyst i nowe emisje

W grudniu na Catalyst pierwsze notowanie miało 13 serii obligacji. Największymi debiutami były emisja słowackiego dewelopera HB Reavis oraz Arctic Paper, debiutanta na rynku Catalyst, obie o wartości 100 mln zł. Swój debiut na rynku długu miał również Braster, którego publiczna oferta na podstawie memorandum o wartości 10,5 mln zł pojawiła się w obrocie. Pierwsze notowania obligacji miały również Ghelamco (dwie serie, 35/25 mln zł), LC Corp (dwie serie, 25/15 mln zł), Best (dwie serie, 20/10 mln zł), Kancelaria Medius (15 mln zł), PCC Rokita (13,77 mln zł) oraz AOW Faktoring (dwie serie po 5 mln zł).

Rynek nowych emisji w grudniu został zdominowany przez GetBack, który przydzielił obligacje o wartości 215,47 mln zł w aż 24 seriach. Choć większość z nich prawdopodobnie nie trafi na Catalyst, ekspansja dłużna spółki robi wrażenia. W całym 2016 roku GetBack wyemitował ponad 0,5 mld zł nowego długu. Należy pamiętać, że w KNF znajduje się prospekt emisyjny obligacji na program o wartości 300 mln zł, więc ta ofensywa będzie kontynuowana również w nowym roku. Dwie niepubliczne emisje uplasował MCI Capital. Pierwsza z nich to papiery niezabezpieczone, stałokuponowe 6,5 proc. o wartości 45 mln zł. Druga, o wartości 20,65 mln zł, posiada zmienny kupon WIBOR 6M + 3,9 pkt. proc. i jest zabezpieczona na certyfikatach inwestycyjnych MCI Capital TFI. Obie mają trzyletni okres zapadalności. Pierwszą transzę o wartości 60 mln zł, w ramach programu emisji obligacji o wartości do 120 mln zł, przydzieliła Giełda Papierów Wartościowych. Nabywcami pięcioletnich papierów o zmiennym kuponie WIBOR 6M + 0,95 proc. było 18 inwestorów instytucjonalnych. Z innych znaczących emisji możemy wyróżnić: Atal (60 mln zł), Polnord (trzy emisje, łącznie 56,8 mln zł), Getin Noble Bank (40 mln zł), Vantage Development (15 mln zł), InviPay.com (10 mln zł) oraz Pragma Faktoring (10 mln zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje