czwartek, 26 kwietnia 2018

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI: Pełna korekta notowań

Marek Żmudzin, analityk DM NWAI | 14 marca 2017
Jeśliby zestawić sektory, których poziomy rentowności w styczniu zniżkowały, z tymi których rentowność w lutym wzrosła, otrzymamy bardzo podobny obraz. Drugi miesiąc bieżącego roku przyniósł odbicie notowań praktycznie na całej linii.

Notowania

Średnia zmiana ceny ważona obrotami wzrosła o 0,68 proc. Spośród 17 analizowanych sektorów, dziesięć zanotowało spadek zero discount margin, którego średnia zmiana, ważona obrotami, spadła o 12 bps. Najlepiej zaprezentowały się firmy z sektora pożyczkowego (-472 bps) oraz sektora usług finansowych (-124 bps). Z kolei najsłabiej wypadli emitenci z sektora przemysłu drzewnego (+44 bps). Implikowane rentowności spadły dla 70 proc. notowanych papierów.

Największe wzrosty cen odnotowały firmy z sektora firm pożyczkowych. Kurs obligacji IPF Investment Polska (właściciela Providenta) serii IPP0620 wzrósł w ciągu miesiąca o ponad 10 proc. Z kolei notowania wygasającej w lipcu bieżącego roku serii CSV0717 Capital Service wzrosły o 5,9 proc., a jej obecna wycena znajduje się powyżej wartości nominalnej (100,1 proc.). W obu przypadkach mamy do czynienia z wyraźnym odbiciem notowań po grudniowo-styczniowej przecenie związanej z proponowanym nowym projektem ustawy regulującej działalność firm pożyczkowych, a kursy zwyżkowały nawet pomimo pokazania słabszych wyników finansowych przez obie spółki.

Mocno drożały również obligacje Fast Finance serii FFI0121 (+10,1 proc.). Powodem było przekazanie środków na wykup i odsetki za dwie zaległe serie. Najwyższy wzrost notowań można było zaobserwować na obligacjach Biomed-Lublin (+10,4 proc. na serii BML0818), ale wartość obrotów była znikoma.

Wartym odnotowania jest powrót mediany rentowności Getin Noble Banku poniżej 500 bps (obecnie 468 bps), czyli wartości, po których oferowane są obligacje w ostatnich ofertach publicznych w ramach prospektu. Ostatnim razem taką sytuację mieliśmy w 2015 roku.

Największe spadki kursów zanotowały serie: PBD1017 Polbrandu (-7,6 proc.), IDS1022 Banku Gospodarstwa Krajowego (-3,5 proc.) oraz KLN1118 Klonu (-2,8 proc.), lecz w przypadku Polbrandu i Klonu wartość obrotów była na bardzo niskim poziomie. Konsekwentnie tracą na wartości również papiery Compu, kurs serii CMP0620 spadł o 5,1 proc. w przeciągu ostatnich sześciu miesięcy.

Zapadalność

W marcu termin wykupu ma pięć serii obligacji. Tylko w przypadku 2C Partners mogą być problemy z wykupem (słaba sytuacja płynnościowa spółki). W ostatnim miesiącu kurs serii 2CP0317 spadł o 1,2 proc. i wynosi 94,8 proc. nominału.

Obroty

Wartość obrotów sesyjnych podczas 20 dni sesyjnych w lutym wyniosła 175,7 mln zł, co w porównaniu z zeszłym rokiem oznacza to rezultat słabszy o 5,6 proc. (186,2 mln zł luty 2016 r.). Spadek obrotów można głównie tłumaczyć brakiem nowych emisji. Wartość obrotów w transakcjach pakietowych była wyższa niż w zeszłym miesiącu i wyniosła 14,4 mln zł. Obrót obligacjami korporacyjnymi zamknął się w kwocie 109,8 mln zł (+9,1 proc. r/r), a wartość obrotów papierami skarbowymi wyniosła 63,1 mln zł (- 10,0 proc. r/r).

Do najchętniej handlowanych serii należały papiery Cyfrowego Polsatu (CPS0721 – 6,4 mln zł), PKO Banku Polskiego (PKO0922 – 4,9 mln zł), IPF Investments Polska (IPP0620 – 4,6 mln zł), Getin Noble Banku (GNB0819 – 3,9 mln zł) oraz Banku Ochrony Środowiska (BOS0724 – 3,5 mln zł). Obrót na papierach PKO BP to wynik jednej transakcji, natomiast w przypadku BOŚ Banku kupującymi okazali się inwestorzy fizyczni.

Wśród emitentów największym zainteresowaniem inwestorów cieszyły się papiery Getin Noble Banku (18,8 mln zł), Ghelamco (8,3 mln zł), Kruka (6,7 mln zł), Cyfrowego Polsatu (6,4 mln zł) oraz PKO Banku Polskiego (4,9 mln zł).

Na koniec miesiąca w obrocie znajdowało się 865 instrumentów (+12,2 proc. r/r), w tym 557 obligacji korporacyjnych (+16,5 proc. r/r).

Debiuty na Catalyst i nowe emisje

W lutym na Catalyst pierwsze notowanie miało dziesięć nowych serii obligacji. Największym debiutem były dwie serie Kruka wyemitowane w październiku 2016 r., obie o wartości 75 mln zł. Swój debiut miały również dwie serie Getin Noble Banku o wartości nominalnej równej 40 mln zł każda. Pierwsze notowania obligacji miały również: Atal (60 mln zł), Best (30 mln zł), Vindexus (25 mln zł), Murapol (dwie serie: 10 mln zł i 5 mln zł) oraz XSystem (1,17 mln zł), dla którego był to w ogóle debiut na rynku Catalyst.

Początek nowego roku niewiele zaoferował rynkowi pod względem nowych emisji. W tym miesiącu największą ofertę, w wysokości 300 mln euro, uplasowała Energa. Emisja dziesięcioletnich papierów odbyła się w ramach programu emisji euroobligacji średnioterminowych EMTN do wartości 1 mld euro (pozyskano do tej pory 800 mln euro). Popyt na obligacje przekroczył 1,25 mld euro, a ustalony kupon wyniósł 2,125 proc. (wcześniejsza transza oferowała kupon na poziomie 3,25 proc.). Obligacje będą notowane na giełdzie w Luksemburgu. Kolejną publiczną ofertę uplasował Best, tym razem o wartości 60 mln zł (4,5-letnia zapadalność, kupon WIBOR 3M + 3,3 pkt. proc.). Komplet zapisów zebrano już pierwszego dnia. Również Archicom pozyskał dług o wartości 60 mln zł. Trzyletnie obligacje były skierowane do inwestorów instytucjonalnych i oferowały kupon w wysokości WIBOR 6M + 2,35 pkt. proc. Z innych znaczących emisji możemy wyróżnić: Developres (35 mln zł), GetBack (łącznie 28,1 mln zł w pięciu seriach), Kredyt Inkaso (25,8 mln zł), Polnord (14,7 mln zł) oraz Murapol (11,8 mln zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje