wtorek, 19 marca 2019

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (czerwiec 2018)

Szymon Jędrzejewski i Mateusz Wojdała, DM NWAI | 19 lipca 2018
Czerwcowe obroty na rynku Catalyst ukształtowały się na zdecydowanie wyższym poziomie niż w poprzednich miesiącach i wyniosły 227,2 mln zł. Taka wartość obrotów oznaczała 53-proc. wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a także była o 8,6 proc. powyżej średniej za ostatnie 12 miesięcy.

W czerwcu Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji wzrosła o 4 p.b. Wzrost ZDM nastąpił jednak tylko dla czterech z analizowanych sektorów, natomiast dla 13 nastąpił jej spadek. Największe spadki ZDM odnotowano w sektorach Retail (-115 p.b. – na tak duży spadek wpływ miał wykup obligacji Eurocash, w sektorze tym pozostały papiery CCC i Dino Polska), Pożyczki (-70 p.b.), Deweloperzy Komercyjni (-29 p.b.) oraz Fundusz (-21 p.b.). W pozostałych sektorach spadki nie przekroczyły 13 p.b. Wzrosty ZDM odnotowano w sektorze Getin Noble Bank (+78 p.b. – kolejny miesiąc silnego wzrostu rentowności obligacji banku), Wierzytelności (+34 p.b. – jest to szósty z kolei miesiąc wzrostu rentowności w tym sektorze), Paliwa, Gaz, Energia (+23 p.b.) oraz Usługi Finansowe (+1 p.b.). W czerwcu wzrosły ceny dla 28 proc. papierów, natomiast spadły dla 31 proc.

Liderem wśród obligacji, które zanotowały największe wzrosty cen zostały papiery spółki Braster. Seria BRA0519 po 6,5-proc. wzroście w maju, w czerwcu zyskała kolejne 10 proc. Licząc od dołka osiągniętego 4 maja br. papiery zyskały prawie 26 proc. Patrząc jednak na arkusz zleceń w okolicach 90 proc. nominału zalegają duże zlecenia sprzedaży, dlatego trudno liczyć na powrót kursu do wartości nominalnej bez rozwiązania problemów z jakimi zmaga się spółka. Drugie miejsce, ze wzrostem ceny o 4,8 proc., zajmują obligacje Bestu (BST0520), a wśród dziesięciu największych wzrostów są jeszcze dwie serie tego emitenta. Analizując wszystkie notowane serie wierzyciela można wysnuć wniosek, że wciąż utrzymuje się niepewność po zawirowaniach związanych z GetBack. Na 16 notowanych serii Bestu w czerwcu na wartości straciło dziewięć, a spadki dotyczyły głównie obligacji wygasających w 2021 i 2022 roku. Podium, z 3,3-proc. wzrostem, zamykają obligacje BML0919 spółki Biomed-Lublin.

Drugi miesiąc z rzędu największy spadek kursu obligacji dotknął papiery należące do Fast Finance. 27 czerwca br. spółka poinformowała o rezygnacji prezesa zarządu z powodów zdrowotnych, a dwa dni później o nabyciu akcji od byłego już prezesa za łączną kwotę 15,83 mln zł. Dziwić może cena za jaką spółka kupiła akcje – 1,49 zł wobec 0,81 zł ceny rynkowej (cena zamknięcia z 29 czerwca). Transakcja nie pogarsza sytuacji wierzycieli ani pozostałych akcjonariuszy, a także nie wpływa negatywnie na płynność finansową emitenta – poinformowała spółka, jednak wyraźnie widać, że inwestorzy nie podzielają takiego zdania. Kurs na koniec czerwca wynosi 50 proc. nominału. Czerwiec okazał się również fatalny dla obligacji Murapolu, którego wszystkie notowane obligacje zaliczyły pokaźne spadki. Najwięcej, bo aż 19 proc. straciła seria MUR0320 – jej kurs na koniec miesiąca to 80 proc. nominału. Wpływ na wyprzedaż obligacji Murapolu mogą mieć informacje o wyprzedaży aktywów spółki. Deweloper 15 czerwca br. poinformował o sprzedaży akcji Skarbca TFI, na których w przeciągu roku stracił blisko 6 mln zł. 20 czerwca br. spółka zależna od Murapolu poinformowała o zbyciu nieruchomości pod Berlinem – kwota transakcji to 6,2 mln euro. 21 czerwca br. Murapol poinformował o sprzedaży pakietu akcji Polnordu, na której również zanotował kilkumilionową stratę. Wydaje się, że inwestorzy odczytali powyższe ruchy, jako chęć pozyskania szybkiej gotówki, co mogłoby świadczyć o problemach z płynnością spółki. Spółka tłumaczy powyższe transakcje jako chęć uporządkowania aktywów przed planowanym wejściem na giełdę.

Obroty

Czerwcowe obroty na rynku Catalyst ukształtowały się na zdecydowanie wyższym poziomie niż w poprzednich miesiącach i wyniosły 227,2 mln zł. Taka wartość obrotów oznaczała 53-proc. wzrost w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a także była o 8,6 proc. powyżej średniej za ostatnie 12 miesięcy. Porównując obecną wartość obrotów do tych z czerwca 2017 roku można również zaobserwować niewielki, 7,6-proc. wzrost. W czerwcu wartość transakcji pakietowych wyniosła 65,32 mln zł i była kilkukrotnie wyższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 168,69 mln zł, co stanowiło 74,2 proc. obrotów wygenerowanych na rynku Catalyst.

W czerwcu wysokie obroty zostały utrzymane na obligacjach polskich blue chipów, które w dalszym ciągu są bardzo popularne wśród inwestorów. Najchętniej handlowanymi w czerwcu papierami były obligacje największej polskiej spółki paliwowej PKN Orlen. Seria PKN0622 wygenerowała aż 65,3 mln zł obrotów. Stanowiło to prawie 39 proc. obrotów obligacjami korporacyjnymi i to transakcje na tej serii w dużej mierze odpowiadają za wysokie obroty na rynku Catalyst w czerwcu. Dużo mniej, bo tylko 3 mln zł wyniosły obroty innej serii tego emitenta – PK10622. Warto zauważyć, że z zestawienia najchętniej handlowanych obligacji wypadła seria PKN1222, która w poprzednich miesiącach była w czołówce i systematycznie generowała obroty w okolicach 10 mln zł. W czerwcu było to zaledwie 1,86 mln zł, ale spadek ten jest zrozumiały, biorąc pod uwagę, że papiery PKN Orlen debiutujące w czerwcu mają krótszy termin wykupu i dodatkowo marżę wyższą o 0,2 pkt proc. Z innych obligacji wysokie obroty jak co miesiąc zanotowano na obligacjach PZU (seria PZU0727, 8,5 mln zł), a także na obligacjach wyemitowanych przez Bank Millenium (seria MIL1227, 5,1 mln zł) oraz BZ WBK (seria BZW0428, 5,1 mln zł).

Czerwiec był nerwowy dla inwestorów posiadających obligacje spółki ZM Henryk Kania. 5 czerwca kurs obligacji zanurkował nawet do 78,01 proc. proc. nominału, co dawało ponad 32 proc. rentowności. Tego samego dnia spółka wydała oświadczenie, w którym starała się uspokoić akcjonariuszy (akcje również mocno traciły na wartości). Sytuacja ta jest dla nas niezrozumiała, ponieważ ostatni opublikowany raport finansowy za I kwartał 2018 roku spółki przedstawia dobrą kondycję finansową oraz poprawiające się wskaźniki finansowe w porównaniu do okresów poprzednich. Ponadto dane finansowe wykazane zarówno w raporcie rocznym za 2017 rok oraz za I kwartał 2018 roku zostały pozytywnie zweryfikowane przez banki obsługujące spółkę oraz największych naszych obligatariuszy – poinformowała spółka. Seria KAN0619 wygenerowała w czerwcu 2,1 mln zł, a jej kurs na koniec miesiąca wzrósł do 90 proc. nominału.

Zapadalność

W lipcu termin zapadalności przypada dla ośmiu serii notowanych na Catalyst o wartości nominalnej 233 mln zł, z czego aż 78 proc. to obligacje Ghelamco Invest. Deweloper ma do wykupienia łącznie pięć serii. Na koniec miesiąca przewidziane są wykupy obligacji spółek: BFF Polska (20,1 mln zł), Voxel (10 mln zł) oraz Polnord (20 mln zł).

Debiuty

W czerwcu na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne o wartości 1,01 mld zł. Największa była emisja przeprowadzona przez PKN Orlen o wartości nominalnej 400 mln zł (dwie serie obligacji po 200 mln zł). Emitent płaci za czteroletnie papiery 1,2 proc. marży ponad WIBOR 6M. Obligacje powinny cieszyć się dużą popularnością ze względu na podniesioną marżę o 0,2 pkt proc. w stosunku do poprzednich serii oraz wartość nominalną na poziomie 100 zł, która daje możliwość nabycia obligacji nawet najmniejszym inwestorom.

Czerwiec był też miesiącem, w którym na rynku Catalyst zadebiutowało wiele serii obligacji wyemitowanych przez deweloperów (pięć na osiem debiutów). Największą debiutującą emisją z tego sektora o wartości 300 mln zł były obligacje Robyg serii ROB0323. Obecnie na rynku Catalyst znajdują się obligacje tego emitenta o wartości nominalnej 411,8 mln zł. Inne debiuty obligacji deweloperów to emisje Atalu (seria ATL0421, 70 mln zł), Ronson (seria RON0522, 50 mln zł), BBI Development (seria BBI0221, 40 mln zł) oraz Echo Investment (seria ECH0522, 50 mln zł).

Nowe emisje

Największą nową emisją w czerwcu była emisja przeprowadzona przez mBank. Bank ten uplasował obligacje o wartości 180 mln CHF o stałym kuponie wynoszącym 0,565 proc. płatnym rocznie i terminie zapadalności 7 czerwca 2022 r. Obligacje będą przedmiotem obrotu na szwajcarskiej giełdzie. 29 czerwca br. rolowanie starszej serii obligacji przeprowadziło CCC. Spółka uplasowała trzyletnie papiery o wartości 210 mln zł. Pod koniec czerwca emisję obligacji przeprowadził również PKN Orlen. Była to ostatnia emisja w ramach przyjętego programu emisji obligacji wartego 1 mld zł. Spółka uplasowała – tak jak w poprzednich emisjach – czteroletnie papiery warte 200 mln zł, za które zapłaci 1,2 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Podobnie jak we wcześniejszych miesiącach aktywni byli deweloperzy, którzy uplasowali: Ghelamco 9,1 mln zł, Capital Park 7 mln euro, Polnord 40 mln zł, Marvipol 40 mln zł oraz I2 Development 15,5 mln zł.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Nareszcie dobra zmiana

  15 marca 2019
  Jednym z nielicznych pozytywów związanych z historią GetBacku mogą być proponowany zmiany w prawie. Po latach narzekań ze strony inwestorów i oferujących, projektowana nowelizacja pozwoli na handel obligacjami po dacie wykupu.
  czytaj więcej
 • Obligacje skarbowe krajów peryferyjnych i pogoń za rentownością – komentarz Saxo Banku

  15 marca 2019
  Mówiąc o prezesie Europejskiego Banku Centralnego, Mario Draghim, większość osób podkreśla fakt, że jest on Włochem. To prawda, urodził się w jednym z krajów określanych jako „peryferyjne”… czy oznacza to jednak, że faworyzuje tego rodzaju państwa? Niemal niemożliwe jest przedstawienie dowodów na poparcie tej tezy, jednak wyraźnie widać, że to za kadencji Draghiego EBC przyjął politykę szczególnie korzystną dla krajów peryferyjnych.
  czytaj więcej
 • Pozytywne otoczenie dla polskich obligacji - komentarz Union Investment TFI

  18 lipca 2018
  Potencjalne ryzyka dla wyceny polskich obligacji skarbowych mają głównie charakter zewnętrzny. Ciężarem może być potencjalne osłabienie złotego, który dostaje rykoszetem po informacjach dochodzących z handlowej wojny pomiędzy USA i resztą świata.
  czytaj więcej
 • Obligacje i dlaczego nudzi nas Brexit - komentarz Saxo Banku

  16 lipca 2018
  Mimo iż wszyscy politycy starają się zapewnić, że wyjście Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej będzie miało spokojny przebieg, czytając kolejne doniesienia medialne na temat Brexitu nie da się nie dostrzec podobieństwa tej sytuacji do opery mydlanej. Powiedzmy sobie szczerze: mimo iż jest to interesujące wydarzenie, dla inwestorów informacje na temat Brexitu stają się nudne.
  czytaj więcej

Emisje