wtorek, 20 kwietnia 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (luty 2021)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 10 marca 2021
W lutym obrót na Catalyst osiągnął 231,84 mln zł, co jest wartością tuż poniżej 12-miesięcznej średniej (232,46 mln zł). Wartość transakcji pakietowych wyniosła zaś 74,23 mln zł, najwięcej od stycznia 2018 roku.

W lutym Zero Discount Margin wzrósł z 2,57 proc. do 2,72 proc. bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR. Jest to drugi miesiąc wzrostów, po osiągnięciu w grudniu minimum na poziomie 2,49 proc. Uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,68 proc. (0,66 proc. w styczniu).

Z analizowanych sektorów wzrosty odnotowano dla 10 z nich, w tym ponownie największe dla obligacji Getin Noble Banku (+154 pb.). Oprócz tego spore wzrosty zobaczyliśmy w sektorze Usług Finansowych (+99 pb.), Przemysłu (+67 pb.) oraz Budownictwa (+32 pb.). Spadki rentowności dotknęły 7 sektorów, w tym najwięcej Medycyny (-39 pb.), Funduszy (- 30 pb.) i Chemii (-26 pb.).

Wzrosty ZDM dla obligacji GNB są efektem przeceny 8 notowanych serii średnio o 8,1 proc. przy wzroście ceny dla 6 średnio o 3,33 proc. Obligacje GNB dużo tracą od czasu resolution Idea Banku. Na koniec lutego mediana ZDM wyniosła 20,22 proc. podczas gdy na koniec grudnia (przed informacją o przejęciu IB) wynosiła 12,08 proc. W lutym pojawiły się dalsze negatywne informacje. Najpierw utworzona rezerwa na kredyty w CHF w wysokości 110 mln zł spowodowała spadek łącznego współczynnika kapitałowego TCR do 7,50 proc., czyli 0,5 pkt proc. poniżej wymogu z rozporządzenia CRR. Następnie Fitch obniżył ratingi banku (m.in. ocenę długookresową z CCC+ do CCC). Inwestorzy mogą szukać pozytywów w niedawnej odpowiedzi KNF skierowanej do MF, gdzie organ nadzoru pokazał różnice między GNB i IB, na korzyść tego pierwszego podmiotu. Trzeba jednak pamiętać, że relatywnie lepsza sytuacja nie oznacza, że widmo przymusowej restrukturyzacji GNB rzeczywiście się oddala.

Z kolei wzrosty ZDM w sektorze Usług Finansowych, to efekt zmian cen poszczególnych serii obligacji. Ceny rosły dla AOW1022 (+1,5 proc.), AOW0422 (+0,7 proc.) i AIN0421 (+0,2 proc.), co jednak nie wystarczyło do zniwelowania spadków ZDM jakie spowodowane były przez spadki pozostałych serii. Największy wpływ na ZDM miał spadek kursu AOW0921 o 2,9 proc., co spowodowało wzrost ZDM z -0,10 proc. do 4,90 proc. Ruch ten nie jest jednak efektem słabych informacji ze spółki (która nie przekazywała ostatnio żadnych raportów), ale bardziej „urynkowieniem” rentowności tej serii, na której od grudnia nie odbywał się handel. Zmiany ZDM na pozostałych obligacjach były relatywnie niewielkie.

W sektorze Przemysłu wzrosty ZDM dotknęły obligacji Arctic  Paper – ZDM wzrósł o 1,5p.p. do 2,80 proc. Stoi za tym spadek kursu ze 100,78 do 100,0 co może być spowodowane informacją o przedterminowym wykupie tych papierów, co miało miejsce 1 marca (ogłoszono 8 lutego) i spowodowało powrót kursu do nominału. Na pozostałych notowanych seriach (tj. bez obligacji KA10321 i KAN0321) zmiany ZDM były marginalne.

Wzrost rentowności ZDM w sektorze Budownictwa jest efektem zmiany cen obligacji Unibepu oraz zawieszeniem obrotu dwóch serii Dekpolu, które będą w najbliższych dniach wykupywane przez emitenta. Kurs UNI0222 wzrósł o 1,5 proc., a UNI0621 spadł o 0,3 proc., w efekcie rentowności tych obligacji zbliżyły się do siebie i wyniosły odpowiednio 3,0 proc. (4,4 proc. w styczniu) i 3,4 proc. (2,5 proc.). Z kolei rentowności na koniec stycznia dwóch obligacji Dekpolu wynosiły 1,80 proc. i 7,50 proc.

Jeśli chodzi o zmiany cen poszczególnych serii, to na 20 miejsc ogółem, aż 12 zajmują obligacje Getin Noble Banku. Co więcej, poszczególne serie osiągnęły zarówno największy wzrost kursu w lutym (GNB1222 i GNB1123), jak i największy spadek (GNB0724 i GNB0624). Zmiany tylko 3 z nich były mniejsze niż 5,0 proc. Dodatkowo żadna seria innego emitenta nie zmieniła się o więcej niż 5,0 proc. Najbliżej tego poziomu były obligacje YOL0721 wyemitowane przez Yolo, których kurs wzrósł o 4,2 proc. do 99,0.

Obroty

W lutym obrót na Catalyst osiągnął 231,84 mln zł, co jest wartością tuż poniżej 12-miesięcznej średniej (232,46 mln zł). Wartość transakcji pakietowych wyniosła 74,23 mln zł, co jest największym ich poziomem aż od stycznia 2018 (wtedy 146,61 mln zł).

Na uwagę zasługuje też obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), który wyniósł 154,85 mln zł – najwięcej od kwietnia 2020 (wtedy 187,63 mln zł). Duży obrót jest efektem stabilnego obrotu w większości sektorów przy ożywieniu na obligacjach Banków, na których obrót wyniósł 48,3 mln zł wobec 29,5 mln zł przed miesiącem. „Czarnym charakterem” był sektor Usług Finansowych, na którym obrót spadł o 14,9 mln zł do 15,2 mln zł.

Wśród banków, największym wzrostem popularności cieszyły się obligacje Pekao i PKO BP. Obrót na nich wzrósł odpowiednio o 9,9 mln zł oraz 9,5 mln zł. Z obligacji Pekao „wygranym” była seria PEO1027, na której obrót osiągnął 12,7 mln zł wobec 2,4 mln zł przed miesiącem. Z kolei dla PKO BP skok handlu dotknął serii PKO0827, który wyniósł 12,5 mln zł wobec 1,5 mln zł. Największy spadek aktywności dotknął obligacje Alior Banku, dla których obrót był niższy aż o 6,9 mln zł.

Jeśli chodzi o segment Usług Finansowych, to spadek obrotu o 4,1 mln zł dotknął obligacji PZU. Jednak to obligacje GPW stały za tak dużym spadkiem obrotu w skali miesiąca. Wynika to z bardzo dużej bazy wynikającej z niezwykle dużego obrotu na serii GPW0122, odnotowanego w styczniu. Spadek obrotu na tej serii o 10,8 mln zł do poziomu 0,3 mln zł jest niejako powrotem do normalności.

Z innych sektorów ciekawie wygląda sytuacja na obligacjach Deweloperów Mieszkaniowych. Obrót wzrósł ponad dwukrotnie do poziomu 10,38 mln zł. Wynika to głównie ze wzrostu obrotu na obligacjach Robyg aż o 4,9 mln zł do 5,3 mln zł oraz obligacji Marvipolu o 1,4 mln zł. W przypadku tego pierwszego emitenta rynek okazał się być względnie chłonny, ponieważ średnia zmiana kursu nie przekroczyła – 0,1 proc. Z kolei wzmożony handel na obligacjach Marvipolu skutkował średnią obniżką ich kursu o 0,71 proc.

Jeśli chodzi o obligacje BGK/EBI/PFR, to obrót wyniósł 40,9 mln zł wobec 30,1 mln zł. Stoi za tym znacznie większy obrót na trzech seriach: FPC0630, FPC0725, FPC0427 i PFR0325. Obrót na obligacjach FPC0630 wzrósł o 5,4 mln zł do 16,4 mln zł, na FOC0725 wzrósł o 5,0 mln zł do 6,5 mln zł, na FPC0427 o 2,9 mln zł do 10,6 mln zł, a obrót na PFR0325 wyniósł 2,1 mln zł (wobec braku obrotu w ubiegłym miesiącu). Większy handel na wspomnianych seriach został w części ograniczony głównie przez spadek o 3,1 mln zł obrotu na serii PFR0627 i pomniejsze spadki handlu na innych seriach.

Największy obrót pod względem emitentów osiągnął BGK – wartość osiągnęła 33,6 mln zł, co jest znaczną poprawą względem stycznia (wtedy 21,7 mln zł). Drugie miejsce ponownie zajął PZU z obrotem na poziomie 14,6 mln zł. Wynik ten był jednak słabszy o 4,1 mln zł w porównaniu z poprzednim miesiącem. Kolejne miejsca zajęło Pekao i PKO BP z obrotem odpowiednio: 13,3 mln zł oraz 12,5 mln zł. Żaden z tych banków nie znalazł się w naszym zestawieniu w ubiegłym miesiącu.

Zapadalność

W lutym do wykupu przypadały 4 serie obligacji o wartości 154,4 mln zł i wszystkie zostały terminowo wykupione. Dodatkowo, w dniu 15 lutego, JHM Development dokonał przedterminowego wykupu obligacji serii JHM0821 o wartości 1,441 mln zł.

W marcu wypada termin do wykupu dla 10 serii obligacji o łącznej wartości równej 687,9 mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że swoje obligacje wykupił Best S.A. – o wartości 10,0 mln zł. Jednocześnie można z wysokim stopniem prawdopodobieństwa określić, że nie zostaną wykupione obligacje o wartości 122,2 mln zł w postaci jednej serii Kancelarii Medius (wartość 21,3 mln zł) oraz dwóch serii obligacji ZM H. Kania (wartość 100,9 mln zł). Co ciekawe, obligacje KME0321 osiągnęły w lutym ponad 90 proc. wzrost kursu, który ostatecznie wyniósł 40,1 proc. nominału.

Najwięcej obligacji do wykupu ma Alior Bank – 193,0 mln zł oraz Echo Investment – 155,0 mln zł. Ich wykup przypada na ostatni dzień marca. Relatywnie mniejsze emisje wykupuje Getin Noble Bank (80,0 mln zł), Kruk (65 mln zł) oraz Dekpol (2 serie – razem 62,7 mln zł).

Poza wspomnianymi obligacjami, 1 marca, obligacje o wartości 58,5 mln zł przedterminowo wykupił Arctic Paper.

Nowe emisje

W lutym poprzez Agenta Emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 46 spółek o łącznej wartości 4,0 mld zł oraz 0,9 mln euro. W styczniu wartość emisji wyniosła zaledwie 1,17 mld zł i 125,55 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 69,3 proc. zarejestrowanych emisji, co daje wartość 2,78 mld zł. Najwięcej wyemitował Pekao Faktoring – o wartości 1,25 mld zł, następnie Santander Factoring o wartości 0,66 mld zł oraz Pekao Leasing – 0,55 mld zł.

Spółki znane z GPW zarejestrowały 65,8 mln zł obligacji. Najwięcej wyemitował Best S.A. – 20 mln zł. Co najmniej 10 mln zł wyemitował też BBI Development (14,33 mln zł), White Stone Development (11 mln zł) oraz spółka zależna Dekpol – Dekpol Deweloper (10 mln zł).

Oprócz wspomnianych wyżej emisji, nowe obligacje wyemitował Dekpol – ich wartość wyniosła 21,5 mln zł, a wypłacany kupon wynosi WIBOR 6M + 5,30 pkt proc. Emisja ta została częściowo rozliczona poprzez potrącenie wierzytelności z zapadających w marcu dwóch innych serii tego emitenta.

Dodatkowo 5 mln zł obligacji wyemitował Voxel, który planuje wprowadzić je do obrotu na Catalyst. Kruk pozyskał 20 mln zł środków z emisji obligacji o stałym kuponie równym 4,20 proc. Co więcej, emisja ta cieszyła się ogromnym zainteresowaniem i redukcja wyniosła aż 82 proc.

Kolejne emisje przeprowadził BGK i PFR, o których więcej w części o obligacjach covidowych.

Debiuty

W lutym na Catalyst zadebiutowały 4 serie obligacji o łącznej wartości 460,0 mln zł. W styczniu na rynek wprowadzono 1,3 mld zł, a w grudniu 1,37 mld zł.

Największa wprowadzona emisja została wyemitowana przez Polski Holding Nieruchomości – jej wartość wynosi 325 mln zł, a pierwszy dzień notowań przypadł 22 lutego. W lutym inwestorzy nie handlowali tą serią, a rentowność ZDM (liczona po nominale) wynosi 2,94 proc. wobec 2,15 proc. dla drugiej serii tego emitenta.

Wartość notowanych obligacji Marvipolu wzrosła o 115 mln zł, po wprowadzeniu serii MVP0223 (37 mln zł) oraz MVP0524 (78 mln zł) na rynek w lutym. Inwestorzy handlowali jedynie na pierwszej z tych serii. Obrót wyniósł 0,55 mln zł, a kurs ukształtował się na poziomie nominału, co daje rentowność ZDM równą 4,39 proc. (mediana dla tego emitenta 4,07 proc.).

Drugą serię na rynek wprowadził MCI Capital ASI – jej wartość wynosi 20 mln zł i do dzisiaj nie zawarto na niej żadnej transakcji. Jej rentowność ZDM (liczona po cenie emisyjnej równej 98,515) wynosi 4,64 proc. wobec 6,19 proc. drugiej notowanej serii (MCI1221).

Obligacje „covidowe”

W lutym emisje obligacji przeprowadził zarówno BKG, jak i PFR. Łącznie wyemitowano 10,488 mld zł.

BGK wyemitował obligacje w ramach trzech serii: FPC0630, FPC1140, i FPC0733. Dodatkowa sprzedaż wyniosła 1,988 mld zł, z czego najwięcej przypadało na serię FPC0630 – 1,662 mld zł. Rentowność emisji tej serii wyniosła 2,019 proc. W ramach serii FPC1140 wyemitowano dodatkowo 273,05 mln zł przy rentowności 2,50 proc., a serii FPC0733 wyemitowano 52,5 mln zł przy rentowności 2,112 proc. Na marzec planowane są potencjalne dwa przetargi sprzedaży obligacji – 10 marca oraz 31 marca (opcjonalnie).

W lutym aktywny był też PFR, który wyemitował obligacje w ramach trzech serii: PFR0228, PFR0228B i PFR0330. Dwie pierwsze zostały skierowane do Europejskiego Banku Inwestycyjnego. Łącznie emisja wyniosła 3,25 mld zł – 1,25 mld zł serii PFR0330 i po 1 mld zł dla pozostałych dwóch serii. Emisje do EBI były sprzedawane po nominale, a ich odsetki wynoszą: 1,30 proc. dla PFR0228 i 1,375 proc. dla PFR0228B. Z kolei emisja PFR0330 sprzedawana była po 102,3315, przy kuponie równym 2,00 proc.

W lutym miało miejsce jedno posiedzenie NBP, na którym dokonano skupu 1,029 mld zł obligacji. NBP nie nabył na nim ani jednej obligacji covidowej, mimo chęci sprzedaży 1,692 mld zł serii FPC0630. Termin kolejnej operacji strukturalnej wyznaczono na 17 marca.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji covidowych wyniosło odpowiednio 102,735 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 54,4 mld zł (BGK: 34,6 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje