poniedziałek, 23 maja 2022

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (luty 2022)

Mateusz Wojdała i Marcin Walczak, DM NWAI | 15 marca 2022
W lutym obrót na Catalyst osiągnął 726,08 mln zł, znacznie powyżej 12-miesięcznej średniej (301,4 mln zł) i o 60 proc. więcej niż w grudniu.

W lutym Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR wzrósł do poziomu 2,71 proc. Natomiast uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,45 proc. (0,52 proc. w styczniu).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowało 13 z nich, w tym największy miał miejsce w przypadku sektora Usługi Finansowe (+271 p.b.) i Getin Noble Bank (+225 p.b.). Na kolejnych miejscach znalazł się sektor Wierzytelności (+63 p.b.), Deweloperzy Mieszkaniowi (+57 p.b.) Deweloperzy Komercyjni (+48 p.b.) i Przemysł (+39 p.b.). Wzrosty w pozostałych sektorach nie przekroczyły 35 p.b. Spadki rentowności dotyczyły tylko 3 sektorów, w tym najbardziej obligacji sektora Pożyczki (-55 p.b.). Oprócz tego zawężenie spreadów odnotowały Budownictwo (-35 p.b.) i BGK/EBI/PFR (-16 p.b.). Bez zmian ZDM pozostał sektor Fundusz.

Największy wzrost ZDM wystąpił w przypadku obligacji Usługi Finansowe – 271 p.b. Spadek kursu dotknął aż 6 z 7 serii tego sektora. Jedynie kurs serii CPF0724 wyemitowanej przez Cordia Polska Finance obronił się przed spadkiem i wyniósł 99,2, tyle samo co na koniec stycznia. Najwięcej, bo prawie 6 proc., straciła seria AOW0424. Obligacje przy obrocie ponad 149 tys. zł na koniec miesiąca zostały wycenione na 91 proc. nominału wobec 96,8 proc. nominału na koniec stycznia, co daje rentowność na poziomie 11,2 proc. Największa uwaga inwestorów w tym sektorze tradycyjnie skupiła się na serii PZU0727. Obligacje przy ogromnych obrotach na poziomie 21,2 mln zł spadły o 0,4 proc. do poziomu 100,49 proc. nominału, co dało na koniec lutego 5,6 proc. rentowności. Zmienność nie opuszcza obligacji Getin Noble Bank, dla których ZDM wzrósł o 225 p.b. Na wartości straciło 12 serii tego emitenta, 3 zyskały, a notowania serii GNB0524 nie uległy zmianie.

Największy spadek ZDM odnotował sektor Pożyczki (-55 p.b.), w którym obecnie znajdują się tylko 4 serie wyemitowane przez Everest Capital. Na zmianę ZDM miała wpływ jedynie seria EV10923, której cena wzrosła o 1 proc. do 99,5 proc. nominału. Spółka 21 lutego poinformowała w raporcie bieżącym o wcześniejszym wykupie obligacji powyższej serii, jak również EVC0822 i EVC0623. Termin wykupu został ustalony na 15 marca, a łączna wartość spłaty wynosi 29,15 mln zł.

Jeżeli chodzi o największe spadki kursu to negatywnie wyróżniła się seria GNB0724. W lutym zanotowała spadek aż o 19 proc. do poziomu 64 proc. nominału, co daje rentowność na poziomie 29,7 proc. Spadek ten był jednak wygenerowany przez obroty na poziomie zaledwie 6,4 tys. zł. Kolejny miesiąc z rzędu negatywnie wyróżniła się seria FPC1140 wyemitowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. W styczniu straciła kolejne 7,6 proc., a na przestrzeni ostatnich 3 miesięcy spadek sięga już ponad 25 proc. Na koniec lutego obligacje zostały wycenione na 73 proc. nominału, co daje rentowność na poziomie 4,54 proc. wobec 3,98 proc. na koniec stycznia.

Obroty

W lutym obrót na Catalyst osiągnął 726,08 mln zł, co jest wartością znacznie powyżej 12-miesięcznej średniej (301,4 mln zł). Jest to wartość wyższa o 60,0 proc. od obrotów wygenerowanych w grudniu. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 2,95 mln zł.

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 158,54 mln zł. Jest to wzrost o 19,4 proc. w stosunku do 132,8 mln zł osiągniętych w styczniu. Wartość w lutym jest również znacząco powyżej 12 – miesięcznej średniej (108,26 mln zł). Za wzrost wartości obrotów względem stycznia odpowiadają głównie sektory Paliwa, Gaz, Energia, na którym obroty wyniosły 22,7 mln zł wobec 12,8 mln zł przed miesiącem oraz Banki – wzrost obrotów z 17,9 mln zł do 24,5 mln zł. Największy spadek obrotów odnotowały sektory Retail 4,3 mln zł wobec 9,04 mln zł oraz Wierzytelności 8,46 mln zł wobec 10,05 mln zł.

W sektorze Paliwa, Gaz, Energia wzrost obrotów zanotowało 8 z 14 notowanych serii obligacji. Za największy wzrost w zestawieniu tego segmentu odpowiada seria ENA0624 wyemitowana przez Enea, która zanotowała wzrost obrotów z 1,6 mln. zł w styczniu do 7,2 mln zł w lutym. Kurs tej serii obligacji wzrósł o 8 p.b. do 100,68 proc. wartości nominalnej. Największy spadek obrotów w sektorze dotknął emisji PKN1225 należącej do PKN Orlen – spadek z 6,4 mln zł do 5,4 mln zł, przy spadku ceny o 35 p.b. do 100,0 proc. nominału.

W segmencie Retail to za spadek obrotów w głównej mierze odpowiada seria LPP1224, która zanotowała spadek obrotów z 3,3 mln zł w styczniu do 2 mln zł w grudniu. W analizowanym okresie seria zanotowała wzrost ceny o 29 p.b. do poziomu 100,79 proc. wartości nominalnej.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 52,29 mln zł wobec 26,05 mln zł przed miesiącem (całość obrotu w lutym została wygenerowana przez BGK). Za tak dużym wzrostem stoją przede wszystkim serie FPC0631 i IDS1022. Obrót na obligacjach serii FPC0631 wzrósł z 0,97 mln zł w styczniu do 16,5 mln w lutym, co przełożyło się na zmianę ceny, która spadła o 70 p.b. do poziomu 97,0 proc. Obrót na obligacjach serii IDS1022 wzrósł z 0,82 mln zł w styczniu do 14,4 mln zł w lutym, przy braku zmiany ceny. Wysoki obrót odnotowano również na obligacjach serii FPC0725, który wyniósł 12,7 mln zł. Był on jednak nieco mniejszy w stosunku do poprzedniego miesiąca. Obrót w styczniu na tym instrumencie wyniósł 13,0 mln zł.

Jeżeli chodzi o zestawienie obrotów pod względem emitentów, to niezmiennie najwyższe obroty odnotowały obligacje BGK – wartość osiągnęła 52,3 mln zł i była wyższa o 26,23 mln zł niż w styczniu. PZU z obrotem na poziomie 21,2 mln zł utrzymało drugie miejsce (miesiąc wcześniej – 16,5 mln zł). Trzecie miejsce przypadło Echo Investment, którego obroty wzrosły do 15,8 mln zł z 10,1 mln zł w styczniu. Z pierwszej trójki zestawienia wypadły walory Ghelamco Invest, które miesiąc temu zajęło trzecią lokatę przy obrotach wynoszących 16,0 mln zł. W lutym obrót obligacjami tego emitenta wyniósł 11 mln zł, a spółka uplasowała się na piątej pozycji w rankingu.

Zapadalność

W lutym do wykupu przypadało 6 serii obligacji o wartości 180,2 mln zł – Archicom (78,5 mln zł), Unibep (19,9 mln zł), BBI Development (15 mln zł), Ghelamco Invest (30 mln zł), Best (18,5 mln zł) i Develia (18,3 mln zł). Emitenci wykupili obligacje w terminie.

W marcu wypada termin do wykupu 5 serii obligacji o łącznej wartości 364,8 mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że swoje obligacje o wartości 150 mln zł wykupił Kruk.

Najwięcej obligacji do wykupu ma Ghelamco Invest – wartość serii GHE0322 to 135,1 mln zł, a serii GHJ0322 to 39,7 mln zł. Terminy ich wykupu przypadają odpowiednio na 16 i 28 marca. Znacznie mniejsze emisje muszą wykupić Kredyt Inkaso (30 mln zł) i PragmaGo (10 mln zł). Emitenci nie powinni mieć żadnego problemu z wykupem obligacji, a rynek wyceniał zapadające serie między 99,6-100,1 proc. nominału.

Nowe emisje

W lutym poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 34 emitentów o łącznej wartości 2,43 mld zł i 18,6 mln euro. W styczniu wartość emisji wyniosła 1,36 mld zł.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 60,8 proc. zarejestrowanych emisji w zł, co daje wartość 1,48 mld zł. Najwięcej w zł wyemitował Pekao Faktoring – 900 mln zł, Europejski Fundusz Leasingowy – 200 mln zł oraz PKO Leasing - 151 mln zł.

Spółki znane z GPW uplasowały w lutym łącznie ponad 600 mln zł, wobec zaledwie 60 mln zł emisji w styczniu. Najwięcej wyemitował Kruk – 400 mln zł w dwóch emisjach. Najpierw 2 lutego spółka poinformowała w raporcie bieżącym o przydziale 6-letnich obligacji o wartości 350 mln zł, za które płaci WIBOR 3M + 3,2 pkt proc. Odbiorcami obligacji byli inwestorzy profesjonalni. Z kolei 8 grudnia Kruk poinformował o sukcesie oferty publicznej. Przydzielone obligacje o wartości 50 mln zł i pięcioletnim tenorze płacą WIBOR 3M + 3,3 pkt proc. Emisja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem. W okresie subskrypcji 1 319 Inwestorów skutecznie złożyło 1 483 zapisy na ponad 249 mln zł. Emitent zastosował proporcjonalną redukcję, która wyniosła 79,93 proc.

Drugą pod względem wielkości emisję w lutym uplasowała spółka MCI Capital. Emitent w połowie miesiąca przydzielił obligacje o wartości 80,64 mln zł wobec oferowanych 84,94 mln zł. Za pięcioletnie obligacje MCI płaci WIBOR 3M + 3,5 pkt proc. marży. Z raportu bieżącego dowiadujemy się również, że cena emisyjna za jedną obligację była uzależniona od dnia złożenia zapisu i wynosiła między 97,5-100 proc. nominału. Większość spośród 1282 inwestorów prawdopodobnie skorzystała z okazji zapisu na obligacje poniżej wartości nominalnej, gdyż wartość emisji wyniosła 78,82 mln zł.

Luty był również udany dla spółki Marvipol, który pozyskał łącznie 70 mln zł. Na początku miesiąca emitent pozyskał 50 mln zł. Obligacje, które mają być wykupione 3 sierpnia 2024r. mają oprocentowanie WIBOR 3M + 4,5 pkt proc. W okresie subskrypcji 1542 inwestorów skutecznie złożyło 1681 zapisów na prawie 99,6 mln zł. Stopa redukcji wyniosła 49,79 proc. Po pierwszej bardzo udanej emisji spółka poszła za ciosem i 22 lutego poinformowała o pozyskaniu kolejnych 20 mln zł. Obligacje o niezmienionych parametrach w stosunku do pierwszej emisji ponownie cieszyły się dużym zainteresowaniem. W okresie subskrypcji 636 inwestorów skutecznie złożyło 717 zapisów na 50,6 mln zł, a stopa redukcji wyniosła 60,47 proc.

Najmniejszą emisję uplasowała Kancelaria Prawna Inkaso WEC. Spółka z rozpoczętej jeszcze w listopadzie ubiegłego roku emisji pozyskała zaledwie 200 tys., przy oczekiwanych 800 tys. zł. Za obligacje wygasające 31 stycznia 2024 emitent płaci stałe 6,9 proc.

Debiuty

W lutym na Catalyst zadebiutowało 5 serii obligacji o łącznej wartości 170 mln zł. W styczniu na rynek wprowadzono 649 mln zł, a w grudniu 235 mln zł.

W badanym miesiącu największą emisję wprowadziły do obrotu Marvipol Development (MVP0825) oraz Echo Investment (ECH0125). Obie spółki wprowadziły na giełdę serię o wartości nominalnej w wysokości 50 mln zł. Oprocentowanie obligacji Marvipolu zostało oparte o WIBOR 6M powiększony o 4,5  pkt proc. marży, ich debiut na rynku Catalyst miał miejsce 24 lutego. Echo Investment swoje obligacje wprowadziło na rynek Catalyst 4 lutego, a oprocentowanie tych obligacji zostało ustanowione na poziomie stawki WIBOR 6M + 4 pkt proc. marży. Od początku notowań obrót na obligacjach MVP0825 wyniósł 2,8 mln zł, natomiast na ECH0125 0,8 mln zł.

Drugie miejsce pod względem wielkości nominału należy do Anwim S.A. oraz R.Power S.A., których emisje opiewały na kwoty o 25 mln zł. Oprocentowanie obligacji ANW1224 wynosi WIBOR 3M + 4 pkt proc. marży, od daty debiutu nie doszło do transakcji na tym walorze. Dla obligacji RPW0626 oprocentowanie zostało ustalone na poziomie WIBOR 6M + 4,95 pkt proc. marży, na tym walorze również nie doszło do transakcji w analizowanym miesiącu.

Najmniejszą debiutującą emisją na Catalyst była seria MV10825. Był to drugi debiut obligacji Marvipolu w tym miesiącu. Obligacje o wartości 20 mln zł są oprocentowane w oparciu o WIBOR 6M powiększony o 4,5 pkt proc. marży. Od pierwszego dnia notowań (24.02.2022r.) obroty na walorze wyniosły 0,1 mln zł. Na rynku znajduje się obecnie 7 serii dewelopera o łącznej wartości prawie 333 mln zł.

Obligacje „covidowe”

W lutym Bank Gospodarstwa Krajowego nie przeprowadzał przetargu sprzedaży obligacji.

W analizowanym miesiącu Narodowy Bank Polski nie przeprowadzał strukturalnej operacji outright buy.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” nie uległo zmianie i wynosi odpowiednio 133,1 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 61,8 mld zł (BGK: 42,0 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

W lutym kontynuowany był trend wzrostu rentowności obligacji wyemitowanych przez BGK na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Rentowności tych obligacji na koniec lutego mieściły się w przedziale 4,3 proc.-4,9 proc., wobec 4 proc.-4,6 proc. na koniec stycznia. Biorąc pod uwagę niepewność związaną z toczącą się wojną za naszą wschodnią granicą, kolejne miesiące prawdopodobnie przyniosą kontynuację presji na polskie aktywa.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Mała stabilizacja

  20 maja 2022
  Przez ostatnie dwa tygodnie WIBOR 3M wzrósł o 11 pkt bazowych, czyli bardzo niewiele w porównaniu do wcześniejszej dynamiki. Kontrakty FRA „wyceniają” jego wysokość na 7,3 proc. za pół roku, ale na początku maja było to 7,8 proc.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Zmiana reguł gry

  13 maja 2022
  Nowe obligacje oszczędnościowe w ofercie resortu finansów to kolejny cios w dłużne fundusze inwestycyjne, które nie są w stanie zagwarantować inwestorom osiągnięcia podobnych wyników bez podejmowania dodatkowego ryzyka.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Wyprzedaż bez granic

  06 maja 2022
  Amerykańskie dziesięciolatki przebiły granicę 3 proc., a niemieckie 1 proc. rentowności. Nasze zbliżyły się do 6,8 proc., czyli pułapu osiągniętego na dwa tygodnie w październiku 2008 r., miesiąc po bankructwie Lehman Brothers.
  czytaj więcej
 • WIBOR zanotował symboliczny spadek

  06 maja 2022
  Po mniejszej niż oczekiwano podwyżce stóp procentowych WIBOR 3M obniżył się w piątek o 1 pb. do 6,33 proc., a WIBOR 6M pozostał na poziomie 6,55 proc. Rynek nie ma wątpliwości, że to tylko przerwa we wzrostach. Jeśli ma rację, przeciętny kupon na giełdowych korporatach zbliży się do 11,5 proc.
  czytaj więcej