niedziela, 22 września 2019

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (marzec 2019)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 10 kwietnia 2019
Obroty w marcu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 211,93 mln zł, czyli o 27,54 mln zł więcej niż średnia z ostatnich 12 miesięcy. Taka wartość obrotów oznaczała 23,7 proc. spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca i najmniejsze obroty w 2019 roku.

W marcu Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji spadła o 3 p.b. Dla dziewięciu z analizowanych sektorów nastąpił spadek, dla jednego pozostał na tym samym poziomie, a dla czterech nastąpił wzrost ZDM. Największe spadki miały miejsce w sektorach: Pożyczki (-102 p.b.), Wierzytelności (-55 p.b.), Przemysł (-52 p.b.), Budownictwo (- 26 p.b.) oraz Fundusz (-25 p.b.). W pozostałych spadki nie przekroczyły 20 p.b. Wzrosty ZDM zanotowano w sektorach: Retail (+77 p.b.), Medycyna (+64 p.b.), Usługi Finansowe (+31 p.b.), IT (+24 p.b.), Inne Usługi (+9 p.b.) oraz Deweloperzy Mieszkaniowi (+3 p.b.). Dla sektora Deweloperzy Komercyjni ZDM pozostał na tym samym poziomie (3,53 proc.). W lutym ceny wzrosły dla 32 proc. papierów, spadły natomiast dla 29 proc.

Kolejny miesiąc z rzędu wzrosty cen kontynuowały papiery wyemitowane przez Getin Noble Bank (GNB). W rankingu 10 największych wzrostów cztery pozycje należą do GNB. Najwięcej zyskała seria GNO0424, której kurs wzrósł o 7,0 proc. do poziomu 84 proc. wartości nominału. W terminie wzrostu kursu GNB nie publikował żadnego nowego raportu bieżącego, dlatego wzrost może być efektem korekty ceny po pozytywnych raportach z poprzednich miesięcy. W marcu wzrost cen dotyczył również obligacji serii BRA0519 wyemitowanych przez Braster, które zwyżkowały aż o 6,4 proc. Jednak na przestrzeni tego miesiąca ceny wahały się między 97 proc. a 71 proc. nominału. Za optymizmem kupujących stoi informacja z końca lutego o wybraniu jednego z projektów Brastera do dofinansowania na 5 mln zł oraz informacja o rozpoczęciu negocjacji z potencjalnym inwestorem, który miałby wnieść do spółki 44 mln zł. Spadek kursu obligacji do poziomu 71 proc. miał miejsce tuż po komunikacie dotyczącym sprzedaży akcji przez OFE PZU Złota Jesień. Można go tłumaczyć obawami inwestorów co do wyczerpujących się środków pieniężnych oraz braku terminów faktycznego przekazania środków pieniężnych spółce, których w powyższych raportach nie podano. Wśród najbardziej rosnących obligacji znalazły się jeszcze papiery STA0419 (+4,7 proc.), które miesiąc wcześniej były liderem spadków (-9,5 proc.). Spółka w raporcie z 29 marca po raz kolejny poinformowała o przesunięciu terminu wpłaty pierwszej części kwoty finansowania do 10 kwietnia, na dwa dni przed wykupem STA0419, z kolei 1 kwietnia poinformowała o wypłacie odsetek do obligacji serii C i D. Wśród rosnących papierów znalazły się też ACH1019 (+5,0 proc.), EVC0921 (+4,2 proc.), I2D1019 (+4,0 proc.) oraz EIB0826 (+3,9 proc.).

Najwięcej obligacji, których cena spadła najbardziej, wyemitował Getin Noble Bank. Zajmują pięć z 10 pozycji. Liderem spadków była seria GNB0524, której cena zniżkowała aż o 7,1 proc. jednak przy bardzo niskim wolumenie, wynoszącym jedynie trzy obligacje. Spadki pozostałych serii GNB były korektami trzymiesięcznych wzrostów. W marcu obligacje Kredyt Inkaso serii KRI0322 spadły o 6,6 proc. Jest to spowodowane korektą wzrostu sprzed miesiąca, kiedy ta seria uplasowała się na drugiej pozycji liderów wzrostu (+28,2 proc.). Obligacje VVD0520 potaniały o 6,4 proc. i kontynuują spadki od momentu uplasowania na rynku. W spółce systematycznie zmniejsza się stan gotówki, a raporty bieżące z marca, informujące o udzieleniu spółce pożyczki przez członków zarządu, również nie napawają inwestorów optymizmem co do obecnej sytuacji emitenta. Spadki na pozostałych obligacjach nie przekroczyły 5 proc.

Obroty

Obroty w marcu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 211,93 mln zł, czyli o 27,54 mln zł więcej niż średnia z ostatnich 12 miesięcy. Taka wartość obrotów oznaczała 23,7 proc. spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca i najmniejsze obroty w 2019 roku. Porównując obecną wartość obrotów do tych z marca 2018 roku można zaobserwować ich spadek o 17,9 proc. W minionym miesiącu wartość transakcji pakietowych wyniosła zaledwie 1,33 mln zł i była to wartość równa jedynie 7,3 proc. średniej za ostatnie 12 miesięcy. Wartość skumulowanych transakcji pakietowych w 2019 wynosi zaledwie 4,6 proc. sumy wartości transakcji pakietowych z 2018 roku. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 126 mln zł i były o 40 mln zł mniejsze w porównaniu z lutym. Ich udział w obrotach wyniósł 59 proc., czyli tyle samo co w lutym.

W marcu kolejny raz największą wartość obrotów odnotowano na serii PZU0727 wyemitowanej przez PZU, której obrót wyniósł 14,5 mln zł. To już piąty miesiąc z rzędu, kiedy obligacje te cieszą się największą popularnością wśród inwestorów. Spadek wartości obrotów PZU0727 do poziomu 14,5 mln zł, czyli o prawie połowę mniej niż w lutym, spowodował przesunięcie PZU na drugie miejsce w zestawieniu największych obrotów według emitentów. Zaraz za serią PZU0727 uplasowały się dwie serie emitowane przez PKO BP. Obroty na PKO0827 wyniosły 13,7 mln zł i były o 1,4 mln zł większe niż miesiąc wcześniej. Duży wzrost zaobserwowano na serii PKO0328, obroty wyniosły 9,1 mln zł – ponad dwa razy więcej niż w lutym. Obrót na tych papierach sprawił, że PKO BP zajął pozycje lidera pod względem łącznych obrotów. Nominał obydwu serii wynosi odpowiednio dla PKO0827 i PKO0328 100 tys. zł i 500 tys. zł, dlatego większość obrotu na nich została wygenerowana głównie przez inwestorów instytucjonalnych. Wysokie zainteresowanie tymi papierami może mieć związek z dobrymi wynikami za 2018 r. przedstawionymi na początku marca. Tuż za podium niespodziewanie znalazły się obligacje Kredyt Inkaso serii KRI0320, na których obrót wyniósł aż 8,8 mln zł. Obrót na tej serii z ostatnich trzech miesięcy, bez uwzględniania marca, wyniósł jedynie 1 mln zł. Wysoki wzrost wynika z transakcji nabycia 995 obligacji tej serii, w celu ich umorzenia, przez Kredyt Inkaso, o czym poinformowano w raporcie bieżącym z 15 marca. W łącznym obrocie Kredyt Inkaso znalazło się wyjątkowo na trzeciej pozycji, tuż przed PKN Orlen. Drugi miesiąc z rzędu duża popularnością cieszyła się seria PK10622, na której obrót m/m spadł z 4,6 mln zł do 3 mln zł. Duża popularność tej serii oraz serii PKN0722 utrzymała PKN Orlen na wysokiej pozycji w zestawieniu łącznych obrotów. Większym zainteresowaniem niż w poprzednich miesiącach cieszyły się też obligacje Cyfrowego Polsatu serii CPS0721. W styczniu obrót na nich wyniósł 3,6 mln zł, natomiast w marcu było to aż 6,3 mln zł.

Oprócz wymienionych wyżej spółek, wysokie obroty tradycyjnie wygenerowano na obligacjach Ghelamco Invest (18 serii, obrót 10,2 mln zł), Pekao (trzy serie, 7,5 mln zł), Alior Banku (10 serii, 6,4 mln zł), Getinu (35 serii, 5,5 mln zł) i Kruka ( 21 serii, 4,8 mln zł).

Zapadalność

W kwietniu przypada termin zapadalności dla ośmiu serii notowanych na Catalyst, o łącznej wartości 143 mln zł. Obligacje, których wykup planowany jest na kwiecień, to papiery wyemitowane przez Ronson (dwie serie, 25,5 mln zł), Statima (3,5 mln zł), Capital Park (15 mln zł), PCC Rokita (22 mln zł), BVT (3 mln zł), BFF Polska (24 mln zł) oraz Medicalgorithmics (50 mln zł).

Debiuty

W marcu na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne o wartości 303 mln zł. Jest to wartość o prawie 74 proc. niższa niż w lutym i aż 93 proc. niższa niż w marcu 2018 roku.

Obligacje największej wartości uplasował mBank Hipoteczny i LC Corp – po 100 mln zł. mBank płaci za 9-letnie listy zastawne WIBOR 3M plus 0,8 pkt proc. marży. Odsetki wypłacane są co trzy miesiące. LC Corp wyemitował w marcu dwie serie obligacji. Seria LCC1020 o wartości emisji 35 mln zł, wypłaca odsetki co sześć miesięcy w wysokości WIBOR 6M + 2,8 pkt proc. marży. O dwa lata dłuższa seria LCC1022 o wartości emisji 66 mln zł, wypłaca odsetki co trzy miesiące w wysokości WIBOR 3M + 3,8 pkt proc. marży. Również Kruk wyemitował dwie serię obligacji – KRU1023 i KRU0224 o łącznej wartości 60 mln zł. Obydwie serie wypłacają kupon co trzy miesiące o wartości WIBOR 3M + 3,5 pkt proc. marży. W marcu swoje obligacje uplasował kolejny deweloper – Echo Investment. Obligacje serii ECH0923 o wartości 34 mln zł z kuponem w wysokości WIBOR 6M + 3,4 pkt proc. marży wypłacanym w sześciomiesięcznych cyklach.

Nowe emisje

Największą pojedynczą nową emisję w marcu przeprowadził Kruk. Jej wartość wyniosła 115 mln zł. Najbardziej aktywną spółką pod względem nowych emisji w marcu była firma deweloperska Ghelamco Invest, która uplasowała trzy serie obligacji o łącznej wartości 109,35 mln zł. Największa emisja 49,35 mln zł oprocentowana jest stopą WIBOR 6M + 4,5 pkt proc., natomiast pozostałe dwie WIBOR 6M + 4,25 pkt proc. każda. Kolejna emisja również wykonana przez dewelopera – Echo Investment, o wartości 18,84 mln zł. Pierwsza seria obligacji emitowanych równolegle została zakończona przed czasem. Natomiast druga zakończyła się zebraniem tylko 18,84 mln zł z pierwotnie planowanych 25 mln zł. Obligacje te są oprocentowane na WIBOR 6M + pkt 3,4 proc. Najmniejsza emisja została wykonana przez spółkę z NewConnect – Remor Solar. Wartość emisji wyniosła jedynie 2 mln zł, a spółka nie podała informacji o oprocentowaniu danej serii, jak i nie powiedziała czy obligacje będą notowane na rynku.

Zmiany w przepisach

W marcu na stronach Rządowego Centrum Legislacji pojawił się również zmieniony projekt nowelizacji ustawy o ofercie publicznej, zmieniający ustawę o obligacjach. Dla rynku obligacji w naszej ocenie najważniejsze są następujące zagadnienia:

 • oferty kierowane do 149 podmiotów nie będą wymagały prospektu ani memorandum, jeżeli łączna liczba 149 odbiorców oferty nie zostanie przekroczona w danym roku kalendarzowym lub jeżeli oferta jest kierowana wyłącznie do posiadaczy tego samego rodzaju papierów wartościowych lub inwestorów kwalifikowanych,
 • możliwe będzie (z pewnymi ograniczeniami w przypadku nabycia przez inwestorów detalicznych) dokonywanie obrotu niewykupionymi obligacjami po upływie terminu wykupu,
 • obligacje, które będą rejestrowane przez agenta emisji, będą powstawać już w momencie zapisania ich w ewidencji prowadzonej przez agenta, a nie jak wcześniej proponowano dopiero w momencie rejestracji w KDPW.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Chwila oddechu

  20 września 2019
  Raporty półroczne Idea Banku i Getin Noble Banku tym razem nie rozczarowały inwestorów z Catalyst. Trwa stagnacja funduszy obligacji korporacyjnych i hossa obligacji skarbowych.
  czytaj więcej
 • Przeregulowanie dobija domy maklerskie

  17 września 2019
  Jak donosi serwis Mondeynews.pl, polskie domy maklerskie przeżywają trudne chwile. Cytowani eksperci tłumaczą to m.in. zmianami w otoczeniu prawnym. Implementacja wciąż nowych, restrykcyjnych regulacji, zwiększa i tak już niemałe koszty funkcjonowania brokerów.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Wzrost rentowności

  13 września 2019
  Od 3 września (na długo przed ogłoszeniem decyzji ECB) rentowność obligacji skarbowych wyraźnie rośnie, tak na rynkach rozwiniętych, jak i wschodzących. Czwartkowy komunikat nie zmienił tego trendu.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (sierpień 2019)

  10 września 2019
  Obroty w lipcu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 239,52 milionów zł, czyli o 35,1 milionów zł więcej niż 12-miesięczna średnia. Były większe o 1 proc. w porównaniu do lipca i aż o 115,7 proc. wyższe w porównaniu z ubiegłorocznym sierpniem.
  czytaj więcej

Emisje