poniedziałek, 25 października 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (czerwiec 2021)

Szymon Jędrzejewski i Ignacy Budkiewicz, DM NWAI | 21 lipca 2021
W czerwcu obrót na Catalyst osiągnął 222 mln zł, o 17,4 proc. mniej niż w maju i mniej od 12-miesięcznej średniej, która wynosi 239,2 mln zł.

W czerwcu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR spadł z 2,51 proc. do 2,44 proc. Uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,53 proc. (0,51 proc. w maju).

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowano dla sześciu z nich, w tym największy dla sektora Fundusz (+263 pb.). Ponadto, wzrosty dało się zaobserwować w sektorach Pożyczki (+99 pb.) oraz Retail (+49 pb.). Spadki rentowności dotknęły ośmiu sektorów, w tym najbardziej obligacji Getin Noble Banku (-157 pb.). Oprócz tego spadki odnotowały sektory Przemysł (-75 pb.), Budownictwo (-53 pb.), Medycyna (-26 pb.) oraz Usługi Finansowe (-19 pb.).

Za wzrost ZDM o 263 pb. w sektorze Fundusz odpowiedzialny jest majowy wykup serii MCF1121 przez Fundusz MCI.PrivateVentures FIZ, a tym samym jej zniknięcie z zestawienia. Obecnie ZDM dla sektora Fundusz jest kształtowana wyłącznie przez serię MCI0823 wyemitowaną przez MCI Capital ASI, której ZDM wzrósł zaledwie o 4 pb. z poziomy 470 pb. obserwowanym w ubiegłym miesiącu.

Żadna z 16 notowanych serii papierów dłużnych Getin Noble Banku nie zanotowała spadku kursu w odniesieniu do poprzedniego miesiąca, natomiast 12 osiągnęło wzrosty, z czego siedem serii zajęło początkowe miejsca w rankingu największych wzrostów za czerwiec. Średni wzrost walorów wyniósł 4,61 proc., a najbardziej wzrosła seria GNB0824 (14,82 proc.). Za pozytywnymi wynikami papierów tego emitenta mogą stać pozytywne deklaracje przedstawicieli banku w kwestii rozstrzygnięć pozwów frankowych oraz zapowiadana optymalizacja kosztowa opierająca się na restrukturyzacji zatrudnienia.

Za rozszerzenie spreadu w sektorze Pożyczki odpowiedzialne są dwie emisje Everest Capital – EVC0923 oraz EVC0822, których notowania spadły o odpowiednio 2,1 proc. 1 proc. Prawdopodobnie było to wynikiem rozłożenia wykupu obligacji zapadających w tym roku na lata 2021-2023, na co obligatariusze zgodzili się w zamian za wyższą marżę.

Spadek ZDM w sektorze Przemysł jest związany w głównej mierze z wcześniejszym wykupem serii obligacji FSG0622 przez Fasing, które charakteryzowały się najwyższym poziomem ZDM (4 proc.) w zestawieniu dla tego segmentu. Emitent zdecydował się na zaciągnięcie kredytu bankowego w celu zrefinansowania obligacji. Seria FSG0622 znajdowała się na Catalyst od 2019 roku, ale od tamtego czasu nie zawarto na niej żadnej transakcji. Poza tym, serie pozostałych emitentów również zaliczyły niewielkie wzrosty z czego największy (22 pb.) seria KGH0624 wyemitowana przez KGHM Polska Miedź.

Obroty

W czerwcu obrót na Catalyst osiągnął 222 mln zł, o 17,4 proc. mniej niż w maju i mniej od 12-miesięcznej średniej, która wynosi 239,2 mln zł. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 8,0 mln zł i jest ponad dwukrotnie niższa niż w maju (19,4 mln zł).

Obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), wyniósł 89,3 mln zł. Jest to ponad 9-proc. wzrost w stosunku do 81,6 mln zł osiągniętych w maju. Wartość czerwcowa jest również znacząco poniżej 12-miesięcznej średniej (121,3 mln zł). Za wzrostem wartości względem maja odpowiada głównie sektor Inne usługi, na którym obroty wyniosły 12,1 mln zł wobec 1,9 mln zł przed miesiącem. Największą obniżkę obrotów odnotował sektor Banki – 16 mln zł wobec 20,7 mln zł miesiąc wcześniej.

Ponad połowa serii z sektora Inne usługi zanotowała wzrost obrotów w czerwcu w porównaniu do obrotów osiągniętych miesiąc wcześniej, przy czym za największy wzrost odpowiada jedna seria Cyfrowego Polsatu: CPS0426. Zanotowała ona wzrost obrotów z 1,29 mln zł w maju do aż 10,18 mln zł w czerwcu. Cena tej serii wzrosła o 39 pb. do poziomu 101,39 proc wartości nominalnej, co przełożyło się na spadek rentowności do poziomu 1,63 proc.

Jeśli chodzi o segment Banki to za obniżenie odpowiadają serie trzech emitentów: ALR1225 (Alior Bank) – spadek obrotów o 2,02 mln zł, w czerwcu nie dokonano żadnej transakcji na tym walorze, MBK1028 (mBank) – w czerwcu obroty spadły o 2,01 mln zł, a właściciela zmieniła tyko jedna sztuka o wartości nominalnej 500 tys. zł oraz PKO0827 (PKO BP) – obroty spadły z 3,57 mln zł w maju do 1,53 mln zł w czerwcu.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 79,6 mln zł wobec 45,2 mln zł przed miesiącem. Za tym wzrostem stoi znacznie większy obrót na dwóch seriach: FPC0630 oraz FPC0733. Obrót na obligacjach serii FPC0630 wzrósł z 14,5 mln zł w maju do 46,8 mln zł w czerwcu, jednak nie miało to większego wpływu na zmianę ceny, która wzrosła o 1 pb. do poziomu 98 proc. Natomiast seria FPC0733 zwiększyła obroty w czerwcu do 17,4 mln zł z 0,2 mln zł w maju, co wpłynęło na wzrost notowań o 193 pb. do poziomu 97,9 proc. Spadku notowań kolejny miesiąc z rzędu doświadczyła seria FPC0725, gdzie obroty spadły do 6,6 mln zł z poziomu 13,3 mln zł miesiąc wcześniej.

Jeżeli chodzi o zestawienie obrotów pod względem emitentów, to po raz kolejny najwyższe odnotowały obligacje BGK – wartość osiągnęła 77,7 mln zł i była wyższa o 34,5 mln zł niż w maju. Drugie miejsce utrzymało PZU z obrotem na poziomie 15,6 mln zł. Wynik ten był lepszy o 4 mln zł w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ostatnie miejsce na podium uzupełnił Cyfrowy Polsat z 11,5 mln zł, który awansował z siedemnastego miejsca.

Zapadalność

W czerwcu do wykupu przypadało sześć serii obligacji o wartości 522,1 mln zł. Seria LKD0621 została wykupiona przed terminem, a serii CCC0621 przedłużono termin wykupu i obecnie jest notowana pod kodem CCC0626, natomiast pozostałe serie zostały wykupione w terminie zapadalności.

W lipcu wypada termin do wykupu sześciu serii obligacji o łącznej wartości 425,4 mln zł. Na dziś wiemy, że swoje obligacje o wartości łącznie 180 mln zł wykupili Voxel, Echo Investment oraz PKO Bank Hipoteczny.

Najwięcej obligacji do wykupu ma Orbis – wartość serii ORB0721 to 200 mln zł, a jej wykup przypada na 29 lipca. Relatywnie mniejsze emisje w lipcu wykupuje jeszcze Robyg (45,3 mln zł) oraz Yolo (0,1 mln zł).

Nowe emisje

W czerwcu poprzez agentów emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 34 emitentów o łącznej wartości 6,98 mld zł, natomiast nie wystąpiły emisje w denominowane w euro. W maju wartość emisji wyniosła 5,46 mld zł oraz 13,3 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 63,9 proc. zarejestrowanych emisji, co daje wartość 4,46 mld zł. Najwięcej wyemitował Pekao Faktoring – o wartości 1,25 mld zł, następnie Santander Factoring o wartości 1 mld zł oraz Santander Leasing – prawie 850 mln zł.

Spółki znane z GPW uplasowały łącznie 577,7 mln zł oraz 500 mln euro. Najwięcej wyemitował GTC – 500 mln euro, na stałe 2,25 proc. rocznie, w ramach programu zielonych obligacji. Emisja ma zostać przeznaczona na refinansowanie istniejących kredytów zabezpieczonych na projektach, których działalność spełnia kryteria kwalifikacji opisane w Green Bond Framework, a także na ogólne cele korporacyjne. Deweloper zamierza prowadzić papiery do obrotu na irlandzkiej giełdzie Euronext Dublin.

Kolejną duża emisją w czerwcu była ta przeprowadzona przez Kruka, a jej wartość to 330 mln zł. Wpływ z jak do tej pory największej emisji tego windykatora, zostanie przeznaczony na inwestycje, a oprocentowanie zostało oparte o WIBOR 3M plus marża 3,7 pkt proc.

Drugą co do wielkości w złotych emisję uplasował R.Power. Deweloper farm fotowoltaicznych wyemitował zielone papiery dłużne o wartości nominalnej wynoszącej 150 mln zł, które mają trafić do obrotu na Catalyst. Wartość całego programu opiewa na 1 mld zł, więc można się spodziewać kolejnych serii tego emitenta.

Najmniejsza czerwcowa emisja pochodzi od spółki Dekpol. Deweloper uplasował obligacje o wartości nominalnej wynoszącej 15,7 mln zł, o stałym oprocentowaniu.

Debiuty

W czerwcu na Catalyst zadebiutowało osiem serii obligacji o łącznej wartości 725 mln zł. W maju na rynek wprowadzono 8,27 mld zł, a w kwietniu 393 mln zł.

Największa debiutująca emisja została wyemitowana przez Echo Investment – jej wartość wynosi 188 mln zł, a oprocentowanie 5 proc. Jej debiut przypadł na 7 czerwca i do końca miesiąca zawarto na niej jedną transakcję.

Drugą co do wielkości emisję w czerwcu uplasował Robyg – 150 mln zł ze zmiennym oprocentowaniem wynoszącym WIBOR 6M + 2,4 pkt proc. Debiut przypadł na 25 czerwca, a do dnia tworzenia raportu nie przeprowadzono żadnej transakcji na tym walorze.

Kolejne dwie większe emisje w analizowanym miesiącu także pochodzą od deweloperów. Marvipol uplasował 116 mln zł oprocentowane zmiennie na WIBOR 6M + 4,5  pkt proc. (MVP1024), natomiast Dom Development wyemitował 110 mln zł z marżą 1,3  pkt proc. opartą o WIBOR 6M (DOM0526).

Obligacje „covidowe”

W czerwcu w ramach dwóch przetargów obligacje sprzedał Bank Gospodarstwa Krajowego, na łączną kwotę 3,85 mld zł.

7 czerwca BGK wyemitował obligacje w ramach dwóch serii: FPC0328 i FPC0631 o łącznej wartości 2,27 mld zł. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 1,27 mld zł w ramach przetargu podstawowego oraz 32 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0328 sprzedano 672 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 296 w ramach sprzedaży dodatkowej. Seria została uplasowana przy 2,15 proc. rentowności.

30 czerwca BGK wyemitował obligacje w ramach dwóch serii: FPC0328 i FPC0631 o łącznej wartości 1,58 mld zł. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0631 – 1,1 mld zł w ramach przetargu podstawowego oraz 32,9 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Serii FPC0328 sprzedano 329,2 mln zł w ramach przetargu podstawowego oraz 113 w ramach sprzedaży dodatkowej. Seria została uplasowana przy 2,15 proc. rentowności. W lipcu planowane są dwa przetargi sprzedaży obligacji – 14 lipca oraz 28 lipca.

W czerwcu miały miejsce dwa przetargi strukturalnej operacji outright buy, na których dokonano skupu 2 mld zł obligacji. Wśród skupionych obligacji znalazły się dwie serie obligacji „covidowych” – FPC0328, na którą NBP wydał 73 mln zł przy podaży 513 mln zł i FPC0630, na którą NBP wydał 276,5 mln zł przy podaży 935,7 mln zł. Termin kolejnej operacji strukturalnej wyznaczono na 16 lipca.

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wyniosło odpowiednio 125,52 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 59,3 mld zł (BGK: 39,5 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Przebity sufit jak koniec epoki

  22 października 2021
  Rentowność niemieckich dziesięciolatek o włos, ale jednak, przekroczyła szczyt z maja i znalazła się na najwyższym poziomie od maja 2019 r. Równie wysoko zawędrowały nasze papiery, dla których obecny wzrost rentowności jest najszybszym marszem w historii.
  czytaj więcej
 • Nieoczywista siła stałokuponowych korporatów

  19 października 2021
  Rynek skarbowego długu mierzy się z falą wyprzedaży, tymczasem średnia rentowność notowanych na Catalyst stałokuponowych obligacji korporacyjnych jest o 10 pb. niżej niż przed decyzją RPP o podwyżce stóp procentowych.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Kowal zawinił…

  15 października 2021
  Rentowność naszych dziesięciolatek wzrosła do poziomu najwyższego od dwóch lat, a część zarządzających narzeka na fatalną komunikację i utratę wiarygodności RPP. Lecz obligacje tracą w całym regionie, gdzie władza Rady i prezesa NBP nie sięga.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2021)

  15 października 2021
  We wrześniu obrót na Catalyst na obligacjach czysto korporacyjnych (bez BGK/EBI/PFR) wyniósł 87,9 mln zł, o 24 proc. więcej niż miesiąc wcześniej.
  czytaj więcej