środa, 19 grudnia 2018

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (listopad 2017)

Szymon Jędrzejewski i Michał Piątkowski, DM NWAI | 08 grudnia 2017
W listopadzie ponownie pod presją znalazły się obligacje Getin Noble Banku, aż połowa z dziesięciu najbardziej spadających serii była papierami tego jednego z najaktywniejszych emitentów na rynku.

Notowania

W listopadzie wzrost Zero Discounted Margin (ZDM) odnotowało 11 analizowanych sektorów, natomiast spadek ZDM dotyczył sześciu sektorów. Do emitentów obligacji z najwyższym wzrostem ZDM można zaliczyć tych z sektora telekomunikacyjnego (+40 p.b.), sektora usług finansowych (+38 p.b.) oraz sektora deweloperów mieszkaniowych (+32 p.b.). Największy wzrost odnotowali jednak emitenci z innych sektorów niż wyszczególnione w analizie (+116 p.b.). Największe spadki ZDM dotyczyły emitentów z sektora pożyczkowego (-125 p.b.), sektora sieci medyczne (-61 p.b.) oraz deweloperów komercyjnych (-36 p.b.). W listopadzie ceny wzrosły dla 24 proc. natomiast spadły dla 35 proc. obligacji.

Obligacjami, które w listopadzie zanotowały najbardziej wyraźne wzrosty są BRA0519, wyemitowane przez spółkę Braster oraz AUX0119 wyemitowane przez spółkę Auxilia. Obligacje te zyskały odpowiednio 9,9 proc. oraz 6,3 proc. Warto jednak zauważyć, że oba te papiery w październiku były liderami spadków, znaczący wzrost kursu jest więc tylko odreagowaniem wcześniejszej przeceny, a same obligacje notowane są niżej niż chociażby trzy miesiące temu. Z innych znaczących wzrostów można wyróżnić BML0919 (wzrost o 4,8 proc., jednak papier notowany jest ze znacznym dyskontem – jego kurs wynosi zaledwie 75,5 proc. nominału), GNB0523 (wzrost o 3,7 proc.), ORB0620 (wzrost o 3 proc.).

W listopadzie ponownie pod presją znalazły się obligacje Getin Noble Banku, aż połowa z dziesięciu najbardziej spadających serii była papierami tego jednego z najaktywniejszych emitentów na rynku. W listopadzie bank opublikował sprawozdanie finansowe za III kwartał, w którym zanotował stratę netto, co prawdopodobnie skłoniło część inwestorów do wycofania się z inwestycji w jego obligacje. Najwięcej traciły serie GNB0723 (spadek o 6,2 proc.), GNB0624 (spadek o 3,8 proc.), GNB0424 (spadek o 3,5 proc.). Z obligacji innych emitentów najbardziej znaczący spadek zanotowały obligacje ROB0520, wyemitowane przez Robyg, które to straciły 4,9 proc. w jeden miesiąc i aż 9,2 proc. w pół roku.

Zapadalność

Jeszcze przed zakończeniem bieżącego roku termin wykupu przypada dla siedmiu serii obligacji znajdujących się w obrocie na rynku Catalyst. 15 grudnia termin wykupu mają obligacje wyemitowane przez Kerdos Group, jednak już od dłuższego czasu inwestorzy są świadomi, że nie mogą liczyć na wywiązanie się emitenta z zobowiązań. Najniżej notowanymi obligacjami z tych wygasających w najbliższym miesiącu, są obligacje wyemitowane przez Fundusz Hipoteczny Dom o łącznej wartości nominalnej 3,6 mln zł. Kurs wynoszący 98,3 proc. nominału został ustalony w transakcji, w której obligacje nabył prezes emitenta, co może być pozytywnie odczytane przez inwestorów.

Do największych (pod względem wartości nominalnej) zapadających obligacji można zaliczyć papiery Agencji Rozwoju Przemysłu (seria ARP1217, 150 mln zł wartości nominalnej), Getin Noble Banku (seria GNB1217, 50 mln zł wartości nominalnej) oraz Sygnity (seria SGN1217, 40 mln zł).

Obroty

W listopadzie obroty na rynku Catalyst były równe 12-miesięcznej średniej i wyniosły 191 mln zł, co oznacza 18-proc. spadek w porównaniu z poprzednim miesiącem i 12,8 proc. spadek porównując do listopada 2016 roku. Wartość listopadowych transakcji pakietowych wyniosła 14,9 mln zł i była wyższa o 10,5 mln zł niż miesiąc wcześniej, jednak nadal stanowiła niespełna połowę średniej wartości transakcji pakietowych z ostatnich 12 miesięcy. Obligacje korporacyjne były odpowiedzialne za 69,6 proc. obrotu wygenerowanego na rynku Catalyst.

W poprzednim miesiącu największy obrót, wynoszący 15,7 mln zł, wygenerowały obligacje serii PKN0921 wyemitowane przez PKN Orlen. Obligacje te zadebiutowały na rynku Catalyst w październiku, co może tłumaczyć wzmożoną aktywność na tych papierach. Seria PKN0921 w ofercie publicznej kierowana była wyłącznie do inwestorów indywidualnych, a więc rynek wtórny był jedyną możliwością na dołączenie tych obligacji do portfeli inwestorów instytucjonalnych. Wysokie obroty odnotowano także na papierach Alior Banku (seria ALR0522, 14,6 mln zł oraz seria ALR0524, 7,9 mln zł), Kruka (seria KR10621, 6,4 mln zł), Banku Ochrony Środowiska (seria BOD0521, 5,4 mln zł) czy Ghelamco Invest (seria GHE1119, 5,1 mln zł). W porównaniu do poprzednich miesięcy niewielkie obrotu wygenerowały obligacje serii PZU0727 – ledwie 3,2 mln zł.

Alior Bank jest emitentem, na którego obligacjach wygenerowano w listopadzie najwyższy, wynoszący 25,9 mln zł łączny obrót. Wśród najpopularniejszych emitentów znalazły się także dwa inne banki – Getin Noble Bank (obrót 9,2 mln zł) oraz Bank Ochrony Środowiska (obrót 5,6 mln zł). Pokazuje to, że inwestorzy nadal zainteresowani są lokowaniem środków w obligacje podporządkowane instytucji finansowych, co z perspektywy ostatniej rekomendacji KNF powinno w kolejnych miesiącach wspierać obroty takimi papierami na rynku wtórnym. Wśród innych emitentów wysokie obroty zostały wygenerowane na obligacjach spółek PKN Orlen (17,8 mln zł), Ghelamco Invest (13,5 mln zł), Kruk (11,8 mln zł), Getback (11,1 mln zł).

Debiuty i nowe emisje

W listopadzie do obrotu na rynku Catalyst wprowadzono dziesięć serii obligacji o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 580 mln zł. Największą debiutującą serią były obligacje senioralne wyemitowane przez Alior Bank. Wartość emisji serii ALR0820 wyniosła 250 mln zł. Z innych znaczących debiutów warto wskazać emisje spółek Atal (seria ATL1019, 80 mln zł), Echo Investment (seria ECN1022, 75 mln zł), Erbud (seria ERB0921, 52 mln zł), czy Getin Noble Bank (seria GNB0824, 40 mln zł). W przypadku Getin Noble Banku jest to dziesiąta, przedostatnia seria z aktualnego programu emisji. W najbliższym czasie na rynku Catalyst zadebiutuje jeszcze tylko jedna seria obligacji podporządkowanych banku z wartością nominalną pojedynczego papieru wynoszącą 1000 zł. Można oczekiwać, że w kolejnych programach bank zastosuje się do rekomendacji KNF, znacząco zwiększając nominał pojedynczych oferowanych obligacji.

Wśród nowych emisji najciekawszą była ta przeprowadzona przez Alior Bank. Bank zaoferował inwestorom obligacje podporządkowane o łącznej wartości nominalnej 150 mln zł. Obligacje spełniały już ostatnie zalecenia Komisji Nadzoru Finansowego, a więc ich jednostkowa wartość nominalna wynosiła 400 tys. zł. Co ciekawe, mimo znacznego ograniczenia grona potencjalnych inwestorów, popyt na te papiery ponad trzykrotnie przewyższył podaż, co wymusiło znaczną redukcję złożonych zapisów.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje