wtorek, 18 września 2018

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI: Notowania po sezonie wyników

Szymon Jędrzejewski i Michał Piątkowski, DM NWAI | 06 października 2017
Wrzesień był udanym miesiącem pod względem debiutów. Inwestorów nie mogła rozczarować ani ich liczba ani wartość. W miesiącu tym swoje pierwsze notowania miało 16 serii obligacji, o łącznej wartości 2,11 mld zł.

Ostatni miesiąc przyniósł wzrost Zero Discounted Margin (ZDM), dla 10 z 18 analizowanych przez nas sektorów, natomiast dla ośmiu nastąpił spadek ZDM. Największy wzrost ZDM odnotowały papiery emitowane przez Getin Noble Bank (+81 p.b.), następnie obligacje spółek inwestycyjnych (+38 p.b.), deweloperów komercyjnych (+27 p.b.) i spółek przemysłu drzewnego (+18 p.b.). Znaczące spadki ZDM zanotowały obligacje spółek z sektora pożyczkowego (-31 p.b.), sektora Paliwa, Gaz, Energia (-27 p.b.) i budownictwa (-19 p.b.). Największy spadek ZDM odnotowały obligacje spółek z innych sektorów niż wymienione powyżej (-95 p.b.). Ważona wartością emisji zmiana ZDM dla analizowanych sektorów wzrosła o 5 p.b. We wrześniu ceny wzrosły dla 21 proc. obligacji natomiast spadły dla 37 proc. obligacji.

We wrześniu ponownie potwierdzona została duża zmienność na papierach wyemitowanych przez Biomed-Lublin. Obligacje BML0818 (+34,5 proc) zostały liderem wrześniowych wzrostów osiągając kurs 94,9 proc. Jako że cena tych obligacji zbliża się do nominału, a do ich wykupu pozostał mniej niż rok, można sądzić, że w opinii uczestników rynku zmalało ryzyko defaultu emitenta. Wysokie, 5 proc. wzrosty odnotowały także obligacje spółki Florsen, a konkretnie serie FLO0418 i FLO0818.

Wśród wrześniowych liderów spadków zdecydowanie dominują obligacje bankowe. Najwięcej, aż o 11,2 proc. spadły notowania obligacji BPO1022 wyemitowanej przez Bank Pocztowy. Emitentem, którego największa liczba obligacji odnotowała spadek był Getin Noble Bank. Bank ten, który na rynku Catalyst ma aktualnie 43 serie obligacji, we wrześniu opublikował raport okresowy pokazujący wyniki gorsze niż oczekiwane przez rynek. W związku z tym na obligacjach Getin Noble Banku nastąpiła wyraźna przecena. Najwięcej straciły serie: GNB0523 (-9,4 proc.), GNB0524 (-8,2 proc), GNB0723 (-7,2 proc.), GNB1223 (-5,1 proc.), GNB0823 (-5,1 proc.), GNB0423 (-5,0 proc.). Znaczne spadki odnotowały także papiery Kruka (KRU0423, -5,0 proc.) czy AOW Faktoring (AOW1020, -5,0 proc.).

Zapadalność

W październiku termin wykupu przypada dla ośmiu serii obligacji notowanych na rynku Catalyst. Ciekawym dniem będzie wtorek, 17 października, kiedy wykupione mają zostać obligacje pięciu serii o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 133 mln zł. Tego dnia zapadają obligacje Getin Noble Banku (GNB1017, 45 mln zł), MCI Capital (MCI1017, 31 mln zł), Lokum Deweloper (LKD1017, 30 mln zł), Elemental Holding (EMT1017, 26 mln zł), a także Robinson Europe (RBS1017, 1 mln zł). Obligacje te notowane są blisko swojej ceny nominalnej, a więc rynek ocenia, że ich emitenci nie powinni napotkać większych problemów z wykupem obligacji.

Warto także wspomnieć, że 2 października spółka Polbrand nie wykupiła obligacji PBD1017 o wartości nominalnej 1,6 mln zł.

Obroty

Obroty we wrześniu wyniosły 229,3 mln zł i były aż o 22,7 proc. wyższe niż w sierpniu. Można zaobserwować także wzrost wartości obrotów sesyjnych w porównaniu z wrześniem 2016 roku (wzrost o 16,6 proc.). Wartość wrześniowych transakcji pakietowych wyniosła 31,3 mln zł i była o 4 mln zł (14,7 proc.) wyższa niż w miesiącu poprzednim, nie przekroczyła jednak średniej z ostatnich 12 miesięcy wynoszącej 33,55 mln zł. Obligacje korporacyjne wygenerowały 77 proc. obrotów, natomiast obligacje skarbowe odpowiedzialne były za 23 proc. wartości obrotów.

We wrześniu obligacją, która wygenerowała największy obrót była BGK0219 wyemitowana przez Bank Gospodarstwa Krajowego. Transakcje na tej obligacji warte były 70,4 mln zł, a więc blisko 31 proc. całego wrześniowego obrotu sesyjnego lub 39,7 proc. obrotu, za który odpowiadały tylko obligacje korporacyjne. Wartość ta robi tym większe wrażenie jeżeli porówna się ją z wartością transakcji na papierze PZU0727, który to w sierpniu cieszył się największą popularnością, a który we wrześniu wygenerował „tylko” 14,1 mln zł obrotu, a więc blisko 2,5 razy mniej niż miesiąc wcześniej. Spadek obrotów na PZU0727 można tłumaczyć słabnącym popytem na ten papier. Część inwestorów mogła ograniczyć zainteresowanie tą obligacją w oczekiwaniu na emisje PKO BP czy zapowiadaną emisję Alior Banku, a więc podmiotów o podobnej wiarygodności kredytowej (Alior Bank jako podmiot zależny PZU) i oferujących, przynajmniej w ofercie publicznej, wyższą marżę niż PZU0727. Z innych aktywnych obligacji można wskazać obligacje Ghelamco Invest (GHJ0320, 6,4 mln zł), GetBack (GBK0520, 3,5 mln zł), Getin Noble Bank (GNB0318, 3,5 mln zł oraz GNB0218, 3,1 mln zł), PKN Orlen (PKN0418, 2,8 mln zł), Echo Investment (ECH0721, 2,8 mln zł), Cyfrowy Polsat (CPS0721, 2,8 mln zł).

Bank Gospodarstwa Krajowego był także najbardziej popularnym emitentem, co zawdzięcza obrotom wygenerowanym przez obligacje BGK0219. Wysoki obrót wygenerowano także na obligacjach emitowanych przez Getin Noble Bank (18,2 mln zł, 43 notowane serie), PZU (14,1 mln zł, jedna notowana seria), Ghelamco Invest (13,4 mln zł, 23 notowane serie ), GetBack (7,9 mln zł, 26 notowanych serii).

Debiuty i nowe emisje

Wrzesień był udanym miesiącem pod względem debiutów. Inwestorów nie mogła rozczarować ani ich liczba ani wartość. W miesiącu tym swoje pierwsze notowania miało 16 serii obligacji, o łącznej wartości 2,11 mld zł. Pod względem wartości emisji zdecydowanie wyróżnił się PKO BP, który wprowadził na rynek obligacje o wartości 1,7 mld zł. Obligacje PKO0827 są to podporządkowane dziesięcioletnie papiery, które mogą zostać przedterminowo wykupione przez emitenta po upływie pięciu lat. PKO BP jest kolejną po PZU dużą instytucją finansową, która wyemitowała w ostatnich miesiącach obligacje podporządkowane. Chęć emisji długu podporządkowanego ogłosił także należący do PZU Alior Bank.

Z innych znaczących debiutów, które miały miejsce we wrześniu, można wyróżnić obligacje wyemitowane przez Marvipol (MVP0821, 80 mln zł), AB (ABE0622, 75 mln zł), Getin Noble Bank (GNB0624, 40 mln zł, oraz GNB0724, 30 mln zł), Vantage Development (VTG0520, 65 mln zł). Warto także zwrócić uwagę na obligację wyemitowane przez Polnord. We wrześniu na rynku Catalyst zadebiutowało sześć serii tego emitenta o łącznej wartości nominalnej 82 mln zł.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Susza na rynku pierwotnym

  14 września 2018
  Mimo ważnych prospektów emisyjnych, od trzech miesięcy żaden z emitentów nie zdecydował się na przeprowadzenie publicznej emisji obligacji. Takiej posuchy nie obserwowaliśmy od sześciu lat.
  czytaj więcej
 • Cisza przed burzą – komentarz Saxo Banku

  13 września 2018
  Ten tydzień może być kluczowy dla rynków wschodzących, ponieważ Międzynarodowy Fundusz Walutowy może zadecydować o przyznaniu dofinansowania państwom latynoamerykańskich, natomiast inwestorzy mają nadzieję, że turecki bank centralny zapowie bardziej kompleksową reakcję na obecny kryzys.
  czytaj więcej
 • Rynek długu w czwartym kwartale: Chiny w centrum uwagi

  05 października 2017
  Koniec trzeciego kwartału to odpowiedni moment, aby ocenić ruchy na rynku instrumentów ze stałym oprocentowaniem oraz porównać wcześniejsze prognozy z faktycznymi zmianami cen.
  czytaj więcej
 • Polskie obligacje podatne na działania EBC

  02 października 2017
  „Jastrzębi” ton amerykańskiego banku centralnego spowodował przecenę obligacji na rynkach bazowych – w USA i Niemczech. Polskie papiery skarbowe też poddały się korekcie, jednak wciąż mają potencjał do dalszych zwyżek. Ryzyko stanowi ewentualne szybsze zacieśnianie polityki monetarnej w strefie euro.
  czytaj więcej

Emisje