piątek, 26 kwietnia 2019

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (październik 2018)

Szymon Jędrzejewski i Dagmara Studniarek, DM NWAI | 09 listopada 2018
W październiku obroty na rynku Catalyst wyniosły 170,79 mln zł, co oznacza wzrost o 12 proc. w porównaniu do września, a także wzrost o 54 proc. w porównaniu do wartości sprzed dwóch miesięcy. Wartość ta jest jednak wciąż o 10 proc. poniżej średniej za ostatnich 12 miesięcy.

W październiku Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji wzrosła o 11 p.b. Wzrost ZDM zanotowano aż w jedenastu z analizowanych sektorów, natomiast w czterech z nich nastąpił spadek ZDM. Największe wzrosty ZDM nastąpiły w sektorach Medycyna (+93 p.b.), Getin Noble Bank (+91 p.b.), oraz Wierzytelności (+56 p.b.). Największe spadki ZDM dotyczyły obligacji z sektora IT (-22 p.b.). Pozostałe spadki były niewielkie i nie przekroczyły poziomu 10 p.b. W październiku wzrosły ceny dla 25 proc. papierów, spadły natomiast dla 33 proc.

Liderem wśród wzrostów w minionym miesiącu okazały się być papiery emitowane przez Fast Finance, choć jeszcze na koniec września seria ta traciła prawie 50 proc. na wartości. Mimo wszystko kurs FFI0121 był bardzo niski i wyniósł 27,9 proc. nominału. Fast Finance nie dokonało w październiku okresowej amortyzacji obligacji tej serii, a także nie przekazało w terminie należności głównej i kuponu za miniony okres odsetkowy, w związku z czym do spółki zaczęły napływać żądania przedterminowego wykupu długu. Seria MED0420 emitowana przez Meyra Group, pomimo spadku o 6,6 proc. we wrześniu, w październiku zyskała 5,6 proc., choć w ciągu ostatnich sześciu miesięcy obligacje te traciły na wartości. Również niektóre papiery Getin Noble Banku odnotowały wzrosty. Serie GNB1220, GNB0824 i GNB0220 jeszcze we wrześniu pojawiły się w zestawieniu największych spadków. W październiku natomiast zyskały odpowiednio 5,6 proc., 4,9 proc. oraz 3,4 proc. Kolejnymi obligacjami notującymi wzrosty są papiery emitowane przez Biomed-Lublin. Seria BML0919 zyskała 3,8 proc., a w perspektywie pół roku nastąpił wzrost o 5,6 proc. Zauważmy też, że obligacje serii U emitowane przez Murapol jeszcze na koniec czerwca notowane były po 85 proc. nominału. Natomiast w minionym miesiącu papiery te były warte 15,5 proc. więcej. Deweloper zapowiedział też w połowie października przedterminowy wykup obligacji serii T, U, W i Z o łącznej wartości nominalnej 9,5 mln zł. Na wartości zyskały również obligacje emitowane przez MCI.PrivateVentures (seria MCF1020, +2 proc.) oraz MW Trade (seria MWT0819, +2 proc.).

Zdecydowanym liderem spadków w minionym miesiącu były papiery OT Logistics. Serie OTS0220 i OTS1118 straciły odpowiednio 34,4 proc. oraz 32,6 proc. Do takich spadków przyczyniły się głównie trwające od długiego czasu negocjacje dotyczące refinansowania długu spółki. OT Logistics w minionym miesiącu kilkukrotnie wydłużyło terminy umów kredytowych. Spółka ogłosiła również zamiar nowej emisji obligacji serii H o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 124,5 mln zł. Zamiarem spółki jest, aby obligacje te zostały objęte przez jak największą liczbę obligatariuszy serii D i F. Podobnie jak w poprzednich miesiącach, większość pozycji na liście największych spadków zajmują obligacje emitowane przez Getin Noble Bank. Najwięcej straciły serie GNB0724 (- 11,1 proc.), GNB0423 (-7,2 proc.), GNB1123 (-6,8 proc.), GNB0524 (-6,5 proc.) oraz GNB0323 (-5,7 proc.). Spadki kontynuuje również seria BRA0519. Kurs tej serii spadł na koniec miesiąca 40 proc. poniżej nominału, jednak nie jest to październikowe minimum – pod koniec miesiąca kurs na zamknięciu był równy nawet 53 proc. nominału. Wśród spadków znalazły się też obligacje emitowane przez LC Corp (seria LCC0222, -4,7 proc.) oraz Indos (seria INS1119, -4,6 proc.).

Obroty

W październiku obroty na rynku Catalyst wyniosły 170,79 mln zł, co oznacza wzrost o 12 proc. w porównaniu do września, a także wzrost o 54 proc. w porównaniu do wartości sprzed dwóch miesięcy. Wartość ta jest jednak wciąż o 10 proc. poniżej średniej za ostatnich 12 miesięcy. Porównując obecną wartość obrotów do tych z października 2017 można zaobserwować duży spadek, bo aż o 26,7 proc., co tylko potwierdza wciąż obecną niepewność na rynku Catalyst po problemach z GetBackiem. W październiku wartość transakcji pakietowych wyniosła 4,95 mln zł i było to o 27 proc. mniej w porównaniu do wartości z września. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 108 mln zł. Było to niewiele więcej niż we wrześniu i stanowiło 63 proc. obrotów wygenerowanych na rynku Catalyst.

Zaskakujące jest, że w październiku najwyższych obrotów nie zanotowano na tych samych obligacjach co przez ostatnich kilka miesięcy. Największy obrót zanotowała bowiem seria FMF0120 emitowana przez Famur (12,3 mln zł). Na drugie miejsce spadły papiery emitowane przez PKO BP. Obrót serią PKO0827 wyniósł 9,8 mln zł i było to prawie 2 mln zł mniej niż we wrześniu. Mimo to obligacje te znalazły się na pierwszym miejscu jeśli chodzi o wartość obrotów w ciągu trzech miesięcy, wyprzedzając nieznacznie serię PKN0722. Wzrósł również o 36 proc. obrót serią PEO1027, co pozwoliło Pekao stanąć na podium zestawienia. Natomiast obrót lidera minionych miesięcy, serii PKN0722, zmniejszył się aż o 55 proc. Jeśli jednak spojrzymy na całkowity obrót emitenta, to PKN Orlen wciąż znajduje się w czołówce. Z innych obligacji wysokie obroty zarejestrowano tradycyjnie na obligacjach wyemitowanych przez PZU (seria PZU0727, 7,7 mln zł), Getin Noble Bank (seria GNB0819, 2,9 mln zł) oraz Cyfrowy Polsat (seria CPS0721, 2,6 mln zł). Dodatkowo na końcu zestawienia pojawiły się papiery emitowane przez Europejskie Centrum Odszkodowań – obrót serią EUC0420 wyniósł 2,1 mln zł.

Oprócz wymienionych wyżej spółek, wysokie obroty wygenerowały również tradycyjnie papiery takich emitentów jak Ghelamco Invest (7,8 mln zł, 18 notowanych serii), Kruk (4,9 mln zł, 16 notowanych serii w zł), Echo Investment (4,4 mln zł, 10 notowanych serii) oraz Alior Bank (3,6 mln zł, 10 notowanych serii).

W październiku zarząd GetBacku ponownie odroczył głosowanie nad układem. Zwłoka została umotywowana tym, iż do spółki wpłynęły trzy oferty nabycia wybranych aktywów, w tym m.in. portfeli wierzytelności, aczkolwiek nazwy inwestorów były trzymane w tajemnicy. Jednakże pod koniec miesiąca szwedzka grupa Hoist Finance oficjalnie zadeklarowała zamiar złożenia oferty zakupu aktywów windykatora.

Zapadalność

W listopadzie termin zapadalności przypada tylko dla jednej obligacji emitowanej przez OT Logistics. Spółka jednak uchwaliła zmianę dnia wykupu tej serii, który ma nastąpić najpóźniej 20 listopada 2020. W pierwszym tygodniu grudnia przewidziany jest również wykup serii KRU1218 emitowanej przez Kruk (10 mln zł).

Debiuty

W październiku na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne o wartości 76 mln zł. Największa była emisja przeprowadzona przez Archicom o wartości nominalnej 50 mln zł. Emitent płaci za czteroletnie papiery 2,9 proc. marży ponad WIBOR 3M. Obligacje uplasowała również Poznańska Korporacja Budowlana PEKABEX, która jako piąty emitent w tym roku debiutuje na Catalyst. Papiery są warte 20 mln zł, a PEKABEX płaci za nie WIBOR 6M plus 2,5 pkt proc. marży. Również SAF wprowadził lipcową emisję na Catalyst. Papiery są warte 1,05 mln zł, a windykator płaci za nie oprocentowanie stałe w wysokości 7,2 proc. w skali roku. Ostatnim debiutem są warte 5 mln zł obligacje wyemitowane przez Voxel o oprocentowaniu równym WIBROR 6M plus 4 pkt proc. marży.

Nowe emisje

Największą nową emisją w październiku była przeprowadzona przez mBank. Bank pozyskał 750 mln zł z emisji 10 i 12-letnich podporządkowanych obligacji. Za 10-letnie papiery warte 550 mln zł emitent płaci 1,8 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Natomiast za 12-letnie papiery warte 200 mln zł bank oferuje więcej – oprocentowanie wynosi bowiem WIBOR 6M plus 1,95 proc. marży. Zauważmy też, że większość nowych emisji w minionym miesiącu stanowią papiery emitowane przez deweloperów. LC Corp wyemitował dwie serie obligacji o łącznej wartości 100 mln zł, jednak warunki emisji nie zostały upublicznione. Atal uplasował emisję obligacji wartą 70 mln zł. Za dwuletnie papiery deweloper płaci WIBOR 6M plus 1,9 pkt proc. Co ciekawe, w październiku Echo Investment jako pierwszy emitent od czerwca zdecydował się na przeprowadzenie publicznej emisji na podstawie prospektu emisyjnego. Deweloper zaproponował oprocentowanie w wysokości 3,4 pkt proc. ponad WIBOR 6M, czyli o 0,6 pkt proc. więcej niż w swojej ostatniej publicznej emisji. Dużą emisję przeprowadziła także spółka Dom Development. Deweloper uplasował pięcioletnie papiery dłużne o wartości 50 mln zł o oprocentowaniu zmiennym WIBOR 6M plus marża, której wysokość nie została ujawniona.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Nie taki słaby rynek pierwotny

  12 kwietnia 2019
  Wartość przeprowadzonych w I kwartale publicznych emisji obligacji wyniosła 125 mln zł i była o 15 mln zł niższa niż przed rokiem. Jeśli wyeliminować ze statystyk GetBack, różnicy nie było wcale.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (marzec 2019)

  10 kwietnia 2019
  Obroty w marcu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 211,93 mln zł, czyli o 27,54 mln zł więcej niż średnia z ostatnich 12 miesięcy. Taka wartość obrotów oznaczała 23,7 proc. spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca i najmniejsze obroty w 2019 roku.
  czytaj więcej
 • Impas w Waszyngtonie nie wpłynie na realia późnego cyklu – komentarz Saxo Banku

  08 listopada 2018
  Dobrze zorientowani inwestorzy nie mogli zmrużyć oka w trakcie obliczania wyników amerykańskich wyborów. Partia Demokratyczna pracowała bez wytchnienia, aby wygrać w Izbie, dzięki czemu odniosła zwycięstwo; niestety, skutkiem tego będzie impas w rządzie. Ale czy te wyniki zmienią bieg cyklu rynku finansowego? Jest to mało prawdopodobne.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Dobry moment na emisje

  02 listopada 2018
  Poprawa nastrojów na światowych rynkach utrzymuje się od tygodnia, co oczywiście nie przesądza jeszcze o jej trwałości, ale stwarza przynajmniej pozory, że najtrudniejszy moment już minął.
  czytaj więcej

Emisje