czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (styczeń 2019)

Szymon Jędrzejewski i Dagmara Studniarek, DM NWAI | 06 lutego 2019
Po poprzednim słabym miesiącu pod względem obrotów, w styczniu na rynku Catalyst nastąpiła znaczna poprawa. Całkowite obroty wyniosły 240,65 mln zł, czyli prawie 74 proc. więcej niż w grudniu. Wartość ta jest też o 30 proc. wyższa od średniej z ostatnich 12 miesięcy i aż o 40 proc. wyższa w porównaniu do obrotów sprzed roku.

W styczniu Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji spadła o 51 p.b. Taka wartość jest wciąż skutkiem odbicia papierów Getin Noble Banku, dla którego ZDM spadło o 832 p.b. Zaraz za Getin Noble Bankiem największy spadek ZDM zanotował sektor Medycyna, bo aż o 93 p.b. Kolejne spadki nastąpiły m.in. w sektorach Wierzytelności (-32 p.b.), Deweloperzy komercyjni (-21 p.b.), Deweloperzy mieszkaniowi (-15 p.b.) oraz Chemia (-16 p.b.). Wzrosty ZDM zanotowano w sześciu z analizowanych sektorów: Usługi finansowe (+38 p.b.), Fundusz (+29 p.b.), Budownictwo (+13 p.b.), Banki oraz Przemysł (+2 p.b.). W styczniu wzrosły ceny dla 45 proc. papierów, spadły natomiast dla 18 proc.

Kolejny raz największe wzrosty dotyczyły papierów emitowanych przez Getin Noble Bank. (GNB) Najwięcej zyskała seria GNO0424, której kurs wzrósł aż o 40,7 proc. do poziomu 83 proc. nominału. Kolejne duże wzrosty zanotowały serie GNB0720 (+33,9 proc.), GNB0523 (+33,3 proc.) oraz GNB0423 (+32,3 proc.). W połowie stycznia pojawiła się informacja, dotycząca podpisania przez GNB oraz Idea Bank planu połączenia, które nastąpi poprzez przeniesienie całego majątku GNB na Idea Bank. Uzgodniono także parytet wymiany akcji na 0,185 akcji Idea Banku za 1 akcję GNB. Fuzja planowana jest na III kwartał 2019 roku, a powstały podmiot byłby siódmym pod względem wielkości bankiem w Polsce. Wskazane banki wciąż prowadzą działania mające na celu pozyskanie inwestora, który dokapitalizowałby połączony bank. Co więcej, na początku lutego podjęły decyzję o dopuszczeniu wybranych funduszy private equity do procesu due intelligence.

Drugi miesiąc z rzędu na pierwszym miejscu wśród największych spadków uplasowała się seria KRI0322 emitowana przez Kredyt Inkaso. Obligacje te tym razem straciły 13,3 proc., a ich kurs ukształtował się na poziomie 71 proc. nominału. W zestawieniu pojawiły się jeszcze dwie serie tego emitenta, KRI1221 oraz KRI0320, które straciły na wartości odpowiednio 8,1 proc. i 2,2 proc. Spadki te są skutkiem konfliktu Kredyt Inkaso ze spółką Best. Best, który posiada w swoim portfelu ponad 33 proc. akcji windykatora, wyraził niepokój o tegoroczne wykupy obligacji Kredyt Inkaso, a także zgłosił „wątpliwości co do transparentności działań” zarządu spółki. Wiarygodności spółkom z sektora wierzytelności nie dodają też toczące się w tle problemy spółki Statima, specjalizującej się w windykacji długów komunikacyjnych, która nie spłaciła wygasających 28 stycznia papierów serii A o wartości 1,657 mln zł. Spółka wypłaciła jedynie kupon za ostatni okres odsetkowy. Na trzecim miejscu największych spadków uplasowała się seria GNB0323, której cena pomimo dużych wzrostów wśród wszystkich innych serii emitowanych przez GNB, spadła o 4,7 proc. Warto jednak wspomnieć, iż mimo wszystko w porównaniu do wartości sprzed trzech miesięcy, obligacje te zyskały aż 26,6 proc. W zestawieniu największych spadków kolejny raz pojawiła się seria BRA0519 emitowana przez Braster, której kurs na koniec miesiąca wyniósł 70 proc. wartości nominału. Na początku stycznia akcjonariusze spółki zgodzili się na emisję 23,1 mln akcji wobec 9,2 mln istniejących. Pieniądze z emisji są spółce potrzebne m.in. na majowy wykup wyżej wymienionej serii. Przecena dotknęła także papierów emitowanych przez Arche (ACH0820, -4,7 proc.), Indos (INS1020, -3,9 proc.), Comp (CMP0620, -3,3 proc.) oraz ABS Investment (AIN0421, -2,2 proc.).

Obroty

Po poprzednim słabym miesiącu pod względem obrotów, w styczniu na rynku Catalyst nastąpiła znaczna poprawa. Całkowite obroty wyniosły 240,65 mln zł, czyli prawie 74 proc. więcej niż w grudniu. Wartość ta jest też o 30 proc. wyższa od średniej z ostatnich 12 miesięcy i aż o 40 proc. wyższa w porównaniu do obrotów sprzed roku. W minionym miesiącu wartość transakcji pakietowych wyniosła 12,66 mln zł i jest to najwyższa wartość od lipca ubiegłego roku. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły prawie 165 mln zł. Było to 53 proc. więcej niż w grudniu i stanowiło 69 proc. obrotów wygenerowanych na rynku Catalyst.

W styczniu kolejny raz największą popularnością cieszyła się seria PZU0727 emitowana przez PZU, której obrót wyniósł aż 39,1 mln zł, czyli ponad 3 razy więcej niż miesiąc wcześniej. Tak duże zainteresowanie tą serią w minionym miesiącu zapewniło PZU pierwsze miejsce w zestawieniu największych obrotów według emitentów. Zaraz za ubezpieczycielem uplasowały się papiery emitowane przez PKO BP. Obrót serią PKO0827 był równy 12,1 mln zł, czyli 2,5 razy więcej niż miesiąc wcześniej. Większym zainteresowaniem cieszyły się również papiery emitowane przez Bank Millennium. Seria MIL1227 w styczniu wygenerowała 9,1 mln zł obrotów, a więc 62,5 proc. więcej niż przed miesiącem. Spadek obrotów zanotowały papiery emitowane przez PKN Orlen. Obrót serią PKN0722 wyniósł bowiem 6,3 mln zł, a serią PKN1222 4,5 mln zł, wobec odpowiednio 10,2 i 6,8 mln zł w grudniu. Mimo wszystko spółka paliwowa wciąż pozostaje w czołówce pod względem łącznych obrotów. W styczniu chętnie handlowano też obligacjami emitowanymi przez Alior Bank (ALR1025, 6,5 mln zł), Santander (SPL0428, 6,1 mln zł), BOŚ Bank (BOS0724, 5 mln zł), Pekao (PEO1027, 4,5 mln zł) oraz Cyfrowy Polsat (CPS0721, 3,6 mln zł).

Oprócz wymienionych wyżej spółek, wysokie obroty wygenerowały tradycyjnie papiery takich emitentów jak GNB (8,8 mln zł, 35 notowanych serii) oraz Ghelamco Invest (8,8 mln zł, 18 notowanych serii).

Zapadalność

W lutym termin zapadalności przypada aż dla sześciu serii notowanych na Catalyst o łącznej wartości nominalnej 1,66 mld zł. Wśród nich znalazły się dwie serie obligacji emitowanych przez GetBack o łącznej wartości nominalnej 33,5 mln zł. Pod koniec stycznia odbyło się zgromadzenie wierzycieli GetBacku, którzy przegłosowali zawarcie układu. Głosowane były jedynie propozycje zarządu spółki, gdyż ostatecznie nadzorca sądowy i rada wierzycieli wycofali swoje propozycje układowe. Według układu spółka ma nadal prowadzić działalność operacyjną, a niezabezpieczeni wierzyciele zostaną spłaceni na poziomie 25 proc. w ciągu ośmiu lat. Jednakże w pierwszym roku realizacji układu GetBack miałby się skupić jedynie na spłacie wierzycieli zabezpieczonych, co oznacza, że niezabezpieczeni obligatariusze pierwsze płatności otrzymają dopiero półtora roku po zatwierdzeniu układu.

W lutym przypada też wykup emisji PKN Orlen o wartości 1 mld zł. Pozostałe obligacje, których wykup zaplanowany jest na luty, to papiery takich emitentów jak Echo Investment (ECH0219, 100 mln zł), BBI Development (BBI0219, 22 mln zł) oraz MW Trade (MWT0219, 10 mln zł).

Debiuty

W styczniu na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne o wartości 818 mln zł. Największe były emisje przeprowadzone przez Pekao – ich łączna wartość wyniosła 750 mln zł. Bank płaci za 10-letnie papiery WIBOR 6M plus 1,55 proc. marży. Natomiast uplasowany równolegle 15-letni dług oprocentowany jest z marżą o 0,25 proc. wyższą. Również trzy emisje MW Trade, uplasowane w drugiej połowie ubiegłego roku, trafiły na Catalyst, a ich łączna wartość jest równa 18,1 mln zł. Ostatnim styczniowym debiutem są papiery emitowane przez Dom Development. Jest to najniżej oprocentowana seria dewelopera, płaci za nią bowiem 1,5 proc. marży ponad WIBOR 6M, czyli 0,1 proc. mniej niż za wyemitowane rok wcześniej, też pięcioletnie, papiery.

Nowe emisje

Największą nową emisją w styczniu była przeprowadzona przez Immofinanz. Notowany na GPW wiedeński deweloper uplasował obligacje na 500 mln euro (2,14 mld zł wg średniego kursu NBP z 31 stycznia). Papiery mają 4-letni okres spłaty i stałe oprocentowanie w wysokości 2,625 proc. Będą one notowane na giełdzie wiedeńskiej. Następną dużą emisją była przeprowadzona przez Bank Millennium. Bank wyemitował 10-letnie podporządkowane papiery o wartości nominalnej 830 mln zł, za które płaci 2,3 proc. marży ponad WIBOR 3M. Kolejną emisję w minionym miesiącu przeprowadziło Biuro Inwestycji Kapitałowych. Obligacje są warte 10 mln zł i mają dwuletni okres spłaty. Emitent płaci za nie WIBOR 3M plus marża, której wysokości nie ujawniono. Z kolei BVT uplasowało 0,2 mln zł z niepublicznej oferty papierów dłużnych o wartości 1,5 mln zł. Papiery mają ponad dwuletni termin spłaty, jednak ich oprocentowania nie ujawniono.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje