sobota, 23 lutego 2019

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2017)

Szymon Jędrzejewski i Michał Piątkowski, DM NWAI | 18 stycznia 2018
W grudniu obroty na Catalyst wyniosły 241,7 mln zł i były wyższe o 26,3 proc. w porównaniu z listopadem i aż o 56,9 proc. wyższe niż w grudniu 2016 roku. Obrót obligacjami korporacyjnymi wyniósł 194 mln zł, co stanowiło 80,3 proc. całego obrotu wygenerowanego na Catalyst.

W grudniu ważona wartością emisji Zero Discounted Margin (ZDM) dla szerokiego rynku spadła o 10 p.b. Wzrost ZDM nastąpił dla dziewięciu z analizowanych sektorów, spadek dla siedmiu sektorów, natomiast w przypadku sektora Ubezpieczenia ZDM pozostała bez zmian. Największy wzrost ZDM nastąpił wśród obligacji emitentów z sektorów IT (+40 p.b.) oraz Retail (+40 p.b.). Jeżeli chodzi o spadki ZDM do największych można zaliczyć obligacje emitentów z sektorów Sieć Medyczna (-157 p.b.), Telekomunikacja (-136 p.b.) oraz obligacje emitentów z innych sektorów niż wyszczególnione w analizie. Ceny w grudniu wzrosły dla 25 proc. natomiast spadły dla 35 proc. obligacji korporacyjnych.

Wysoką zmiennością kursu po raz kolejny cechowały się obligacje Biomed-Lublin, seria BML0919 została w grudniu liderem wzrostu, po zmianie ceny o 12,6 proc. w porównaniu z poprzednim miesiącem, jednak nadal obligacje notowane są znacznie poniżej nominału. O 3,8 proc. wzrosły obligacje serii IPP0620, wyemitowane przez IPF Investments Polska, natomiast o 3,2 proc. wzrosły podporządkowane papiery Getin Noble Banku serii GNB0624. W przypadku pozostałych obligacji grudniowy wzrost nie przekroczył 2,4 proc. W przypadku obligacji spółki Paged, osiągnięty wzrost w wysokości 1,9 proc. był wynikiem skorzystania przez emitenta z opcji call, czyli przedterminowym wykupem obligacji.

W grudniu liderem spadków były obligacje przedstawiciela sektora IT, obligacje XSystem serii XSM0319 straciły aż 10,1 proc. i notowane są po 89 proc. nominału. XSystem w grudniu złożył wniosek o upadłość, natomiast na początku stycznia nie wypłacił terminowo odsetek od tych obligacji, można więc podejrzewać, że to dopiero początek presji na kurs tych papierów, o ile oczywiście znajdą się chętni na ich zakup. Znaczny spadek wynoszący 8 proc. zanotowały obligacje spółki Eurocent, jednak w tym przypadku kurs od wielu miesięcy znajduje się na poziomach czysto spekulacyjnych, a jego zmiany generowane są przy niewielkich obrotach. W grudniu większa przecena dotknęła także obligacje serii GNB1222 (-4,2 proc.), GNB0523 (-4,1 proc.), ORB0620 (-3,7 proc.), ABE0720 (-3,7 proc.), BRA0519 (-3,4 proc.).

Zapadalność

W styczniu 2018 roku termin wykupu przypada dla sześciu serii obligacji znajdujących się w obrocie na rynku Catalyst. W drugiej połowie miesiąca wykupione powinny zostać kolejno obligacje KRI0118, BS20118, BGK0118, EGB0118, PND0118, GHE0118. Wszystkie powyższe serie notowane są blisko nominału, co pokazuje, że inwestorzy prawdopodobnie nie przewidują problemów z ich wykupem. Warto zwrócić uwagę, że oprócz papierów dłużnych Banku Gospodarstwa Krajowego o wartości emisji 1 mld zł, pozostałe z wygasających serii są to emisje o niskiej wartości, nieprzekraczające 20 mln zł. Rynek wtórny nie powinien więc odczuć w większym stopniu ubytku tych papierów, które z łatwością zostaną zastąpione przez obligacje nowych emisji. Z kolei obligacje emitowane przez Bank Gospodarstwa Krajowego zazwyczaj nie są aktywnie handlowane na rynku wtórnym.

Obroty

W grudniu obroty na rynku Catalyst wyniosły 241,7 mln zł i były wyższe o 26,3 proc. w porównaniu z listopadem i aż o 56,9 proc. wyższe niż w grudniu 2016 roku. Wartość grudniowych transakcji pakietowych wyniosła 12,87 mln zł i stanowiła niespełna połowę wartości transakcji pakietowych z grudnia poprzedniego roku. Obrót obligacjami korporacyjnymi wyniósł 194 mln zł, co stanowiło 80,3 proc. całego obrotu wygenerowanego na rynku Catalyst.

Zdecydowanie największy obrót wygenerowały debiutujące na rynku Catalyst obligacje podporządkowane Banku Pekao. Seria PEO1027 oferująca 1,52 proc. marży powyżej WIBOR 6M odpowiadała za 82,8 mln zł obrotów, co jest wartością znaczącą, nawet przy wartości emisji równej 1,25 mld zł. Obligacje PEO1027 były jedną z ostatnich serii podporządkowanych obligacji bankowych, które zadebiutują na Catalyst, a których wartość nominalna będzie niższa niż rekomendowane przez KNF 400 tys. zł. Nie dziwi więc duże zainteresowanie inwestorów tymi papierami. Bank Pekao zawdzięcza serii PEO1027 także miano emitenta, na którego papierach wygenerowano największy obrót. Bank jest jednak nowym emitentem obecnym na rynku, co może powodować wzmożoną aktywność inwestorów na jego obligacjach, przynajmniej w pierwszych miesiącach po debiucie serii PEO1027.

Drugimi najwyższymi obrotami pochwalić się mogą obligacje spółki Paged, jednak w tym przypadku obroty zostały wygenerowane przez przedterminowy wykup obligacji. Obroty miały więc jednak czysto techniczny charakter, a nie były wynikiem spotkania podaży z popytem.

Duże obroty w grudniu osiągnęły także obligacje spółek GetBack (seria GBK0518, 6 mln zł), Bank Ochrony Środowiska (seria BOD0521, 5,2 mln zł), PCC Rokita (seria PCR0620, 4,8 mln zł) oraz PCC Exol (seria PCX0620, 4,3 mln zł). Wysokie obroty wygenerowały także obligacje Getback (11,1 mln zł, 30 notowanych serii), Kruk (9,7 mln zł, 19 notowanych serii), PCC Rokita (7 mln zł, 10 notowanych serii), Alior Bank (6,2 mln zł, dziewięć notowanych serii), Getin Noble Bank ( 5,8 mln zł, 41 notowanych serii).

Debiuty i nowe emisje

W grudniu swój debiut na rynku Catalyst miało 10 serii obligacji o łącznej wartości nominalnej emisji wynoszącej 2,257 mld zł. Miesiąc ten stał pod znakiem debiutów obligacji wyemitowanych przez duże spółki kontrolowane przez Skarb Państwa. Na rynku zadebiutowały obligacje podporządkowane banku Pekao o wartości emisji 1,25 mld zł oraz obligacje podporządkowane Alior Banku o wartości 600 mln zł. Wartość nominalna obligacji obydwu tych serii wynosi 1000 zł, co sprawia, że są w zasięgu większości inwestorów indywidualnych. Dla rynku znaczący był także debiut obligacji PKN1222, których emisja opiewała na 200 mln zł.

Z grudniowych emisji warto zwrócić uwagę na obligacje podporządkowane wyemitowane przez Bank Millennium w ramach oferty niepublicznej. Bank pozyskał z emisji 700 mln zł, płacąc inwestorom 2,3 proc marży ponad WIBOR 6M. Emisja kierowana była wyłącznie do inwestorów instytucjonalnych, nie dziwi więc wysoka wartość nominalna pojedynczej obligacji, która wynosi 0,5 mln zł, co jest bezpośrednim zastosowaniem się banku do rekomendacji KNF.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje