piątek, 18 stycznia 2019

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (styczeń 2018)

Szymon Jędrzejewski i Michał Piątkowski, DM NWAI | 09 lutego 2018
Pierwszy miesiąc nowego roku, mimo większej ilości dni sesyjnych niż w miesiącu poprzednim, przyniósł zmniejszenie obrotów na rynku Catalyst. Wyniosły 171,5 mln zł i były niższe o 29,1 proc. od wygenerowanych w grudniu, a także mniejsze o 12 proc. od średniej wartości obrotów z ostatnich 12 miesięcy.

W styczniu Zero Discounted Margin (ZDM) ważona wartością emisji wzrosła dla rynku o 12 p.b. Wzrost ZDM nastąpił dla siedmiu z analizowanych sektorów, natomiast dla 10 nastąpił jej spadek. Największy wzrost ZDM wystąpił wśród obligacji z sektorów Telekomunikacja (+134 p.b.) i Retail (+67 p.b.), a także dla obligacji emitentów z innych sektorów niż wyszczególnione w analizie (+150 p.b.). W przypadku spadków największe zmiany zostały odnotowane przez obligacje emitentów z sektorów Fundusz (-20 p.b.) i Sieć Medyczna (-15 p.b.), a także przez obligacje emitowane przez Getin Noble Bank (-16 p.b.). Wzrost cen nastąpił dla 40 proc. obligacji, natomiast spadek cen dla 25 proc. obligacji.

Kolejny miesiąc z rzędu liderem wzrostów cen zostały obligacje wyemitowane przez Biomed-Lublin. Seria BML0919 zyskała w styczniu 5,9 proc, po wzroście ceny o 12,6 proc. miesiąc wcześniej. Pomimo, że papiery te nadal notowane są wyraźnie poniżej nominału inwestorzy coraz bardziej pozytywnie patrzą na perspektywy finansowe stojące przed emitentem. Wysokie, 5 proc. wzrosty ceny zanotowały także obligacje spółki Arche (seria ACH1119) oraz spółki Ronson (seria RON0419). Znaczące wzrosty cen odnotowały również obligacje emitowane przez Getin Noble Bank. Spośród 10 serii, które zyskały w styczniu najwięcej aż sześć to papiery tego emitenta: GNB0421 (+3,7 proc.), GNB1222 (+3,4 proc.), GNB0220 (+3,3 proc.), GNB0320 (+2,8 proc.), GNB0321 (+2,7 proc.) oraz GNB1020 (+2,7 proc.). Pod koniec stycznia Getin Noble Bank ogłosił podwyższenie kapitału zakładowego o 190 mln zł, co z pewnością wpłynęło na poprawę oceny sytuacji finansowej emitenta, dając pozytywny impuls dla wyceny jego instrumentów finansowych. Ceny obligacji GNB nadal znajdują się jednak znacznie poniżej nominału, a ich zachowanie w kolejnych miesiącach w duże mierze zależeć będzie od postępów w realizowaniu założeń planu naprawczego banku.

W styczniu kolejny raz liderem spadków były obligacje serii ERC0918 wyemitowane przez spółkę Eurocent. Problemy tego emitenta są jednak znane od wielu miesięcy i duże miesięczne zmiany wartości tych papierów nie mogą być dla nikogo zaskoczeniem. Znaczące spadki ceny w styczniu dotknęły także obligacje serii AOW0919 (-5 proc.), AUX0119 (-4,6 proc.), BRA0519 (-4,2 proc.), BST0821 (-3,2 proc.), GNB0824 (-2,7 proc.), ABE0819 (-2,5 proc.).

Zapadalność

W lutym termin wykupu przypada dla siedmiu serii obligacji notowanych na rynku Catalyst. Łącznie w tym miesiącu wykupione zostaną papiery o wartości nominalnej 362,4 mln zł. Największy wykup dotyczy obligacji podporządkowanych Getin Noble Banku o wartości nominalnej 241,6 mln zł. Seria GNB0218 ma zostać wykupiona 23 lutego. Wartości nominalne pozostałych zapadających serii wynoszą od kilku do kilkudziesięciu milionów złotych. Robyg zobowiązany jest do wykupu obligacji serii ROB0218 o wartości 38,9 mln zł, BBI Development do wykupu serii BBI0218 o wartości 35 mln zł, natomiast Polnord do wykupu serii PND0218 o wartości 26,9 mln zł. W lutym wygasają także obligacje GBK0218 (8 mln zł), KME0218 (7 mln zł), RON0218 (5 mln zł).

Wszystkie wymienione serie notowane są blisko wartości nominalnej, inwestorzy nie przewidują wiec wystąpienia problemów z wykupem tych papierów.

Obroty

Pierwszy miesiąc nowego roku, mimo większej ilości dni sesyjnych niż w miesiącu poprzednim, przyniósł zmniejszenie obrotów na rynku Catalyst. Wyniosły 171,5 mln zł i były niższe o 29,1 proc. od wygenerowanych w grudniu, a także mniejsze o 12 proc. od średniej wartości obrotów z ostatnich 12 miesięcy. W styczniu wysoką wartość osiągnęły za to transakcje pakietowe, które wyniosły aż 146,6 mln zł, co stanowiło 242 proc. ich średniej 12-miesięcznej. Obrót obligacjami korporacyjnymi wyniósł 117,5 mln zł, co stanowiło 68,5 proc. całego obrotu wygenerowanego na rynku Catalyst.

W styczniu największe obroty wygenerowały obligacje podporządkowane Banku Ochrony Środowiska serii BOD0521 i wyniosły 19 mln zł. W tych papierach przechodzący restrukturyzację bank oferuje inwestorom marże wynoszącą 4,35 proc. ponad stopę WIBOR 6M. Przyglądając się wzrostowi wartości obrotów z ostatnich trzech miesięcy można stwierdzić, że dług Banku Ochrony Środowiska coraz częściej staje się obiektem zainteresowania inwestorów. W tym miejscu warto porównać obroty jakie wygenerowały obligacje BOŚ (dwie notowane serie, łącznie 250 mln zł wartości nominalnej), z tymi wygenerowanymi przez obligacje innego banku prowadzącego aktualnie proces naprawczy czyli Getin Noble Banku (41 notowanych serii, łącznie 2,632 mld zł wartości nominalnej). Mimo ponad 10-krotnej różnicy w wartości nominalnej notowanych obligacji papiery obydwu emitentów wygenerowały obrót na podobnym poziomie. Dodatkowo, mimo że obligacje tych emitentów oferują inwestorom zbliżone marże ponad WIBOR to papiery emitowane przez BOŚ notowane są z premią podczas gdy obligacje GNB można kupić przy kilku lub nawet kilkunastoprocentowym dyskoncie.

Duże obroty w styczniu osiągnęły także obligacje innych dużych emitentów. Można tutaj wyróżnić szczególnie papiery PKN Orlen (12,3 mln zł, pięć notowanych serii), Getin Noble Banku (12 mln zł, 41 notowanych serii), Pekao ( 11 mln zł, jedna notowana seria), Getback (8,6 mln zł, 29 notowanych serii), Ghelamco Invest (7 mln zł, 22 notowane serie), Kruk (6,1 mln zł, 19 notowanych serii), Echo Investment (5,1 mln zł, 11 notowanych serii), Alior Bank (4,5 mln zł, 10 notowanych serii).

Debiuty i nowe emisje

Styczeń nie był miesiącem obfitym w debiuty obligacji na rynku Catalyst. W miesiącu tym swoje pierwsze notowania miało pięć serii obligacji. Największą debiutującą serią były podporządkowane obligacje ALR1225 o wartości emisji 150 mln zł. Wyemitowane przez Alior Bank papiery oferują inwestorom 2,7 proc. marży ponad stopę WIBOR 6M. Wartość nominalna tych obligacji wynosi 400 tys. zł, co znacząco zawęża grono potencjalnych inwestorów do instytucji finansowych lub zamożnych inwestorów indywidualnych. Inne debiutujące serie to JWC1120 (marża 3 proc., emisja na 94 mln zł), VTG0521 (marża 4 proc, emisja na 70 mln zł), GHC1220 (marża 3,5 proc., emisja na 50 mln zł), PCR1223 (stały kupon 5 proc, emisja na 30 mln zł).

Z emisji obligacji przeprowadzonych w styczniu można wyróżnić emisje dokonaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego, której wartość wyniosła 500 mln zł. Emisja ta miała za zadanie częściowe refinansowanie zadłużenia, zapadającego pod koniec stycznia. Emisja została skierowana do inwestorów instytucjonalnych. W perspektywie kolejnych miesięcy warto wspomnieć o rezygnacji Getin Noble Banku z przeprowadzenia kolejnej oferty publicznej. Aktualnie bank posiada najwięcej notowanych serii na rynku Catalyst. Wygasające w tym roku papiery nie będą zastępowane więc nowo emitowanymi obligacjami.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje