czwartek, 29 lipca 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (marzec 2021)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 20 kwietnia 2021
W marcu obrót na Catalyst osiągnął 212,95 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej i jednocześnie najniższą od września 2020 r.

W marcu Zero Discount Margin bez uwzględniania obligacji BGK/EBI/PFR ukształtował się na niemalże takim samym poziomie jak w lutym i wyniósł 2,71 proc. Uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR ZDM wyniósł 0,6 proc. (0,68 proc. w lutym).

Z analizowanych sektorów wzrosty odnotowano dla 7 z nich, w tym największe dla sektora Medycyna (+322 p.b.). Oprócz tego duże wzrosty odnotowały obligacje Getin Noble Banku (+302) oraz sektory Budownictwa (+109 p.b.), Funduszy (+62 p.b.) i Usług Finansowych (+49 p.b.). Spadki rentowności dotknęły 8 sektorów, w tym najwięcej Przemysłu (-77 p.b.), Wierzytelności (-43 p.b.) i Chemii (-39 p.b.).

Wzrosty ZDM dla obligacji sektora Medycyna są wynikiem spadku ceny obligacji Voxela i Polskiej Grupy Farmaceutycznej. W obu przypadkach nie można mówić o dużej przecenie, a jedynie drobnej korekcie notowań. Cena obligacji PGF0822 spadła z 101 proc. nominału na 100,5 proc. nominału co daje 2,6 proc. rentowności na koniec marca. W przypadku obligacji VOX0721 spadek był trochę większy, cena spadła z 101,48 proc. nominału na 99,5 proc. nominału. Była to pierwsza transakcja na tej serii Voxela od 2 listopada 2020 r.

Trzeci miesiąc z rzędu wzrost ZDM odnotowały obligacje Getin Noble Banku. Wzrost ZDM jest efektem spadku ceny 13 serii obligacji o średnio 8,3 proc., przy wzroście cen 2 serii o średnio 1,66 proc. 19 marca bank opublikował raport roczny za 2020r., który zakończył ze skonsolidowaną stratą netto w wysokości 559,4 mln zł wobec 592 mln zł straty w 2019r. Luka kapitałowa Getinu wynosi ok. 1,4 mld zł. Bank zapewnia, że jest w procesie aktualizacji planu naprawy z Urzędem Komisji Nadzoru Finansowego. Dodatkowo, prezes Getinu Artur Klimczak podczas konferencji wynikowej stwierdził, że nie widzi ryzyka przymusowej restrukturyzacji jaka wcześniej dotknęła Idea Bank. Jak widać po notowaniach obligacji banku w ostatnich 3 miesiącach, inwestorzy podchodzą do takich zapewnień z dużym dystansem.

Za wzrost rentowności ZDM w sektorze Budownictwa odpowiadają głównie debiutujące w marcu dwie serie wyemitowane przez Dekpol – DKP0824 i DEK0624. Emitent płaci inwestorom odpowiednio WIBOR 6M + 5,3 pkt proc. i WIBOR 6M + 5,4 pkt proc. Mała korekta dotknęła obligacji Unibepu – seria UNI0621 spadła ze 100 proc. nominału na 99,88 proc. nominału, a seria UNI0222 ze 100,5 proc. nominału na 100,21 proc. nominału.

Jeśli chodzi o zmiany cen poszczególnych serii, to wygranym w marcu okazał się Kredyt Inkaso. Z 10 największych wzrostów obligacje spółki są na pierwszym , drugim i czwartym miejscu. Na szczególną uwagę zasługuje seria KRI0423 z 12-proc. wzrostem. Inwestorom udało się wreszcie zdjąć duży nawis podażowy w okolicach 75-76 proc. nominału. 2 marca Kredyt Inkaso opublikował raport finansowy, w którym emitent pochwalił się odnotowaniem 17,25 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w okresie I-III kw. roku obrotowego 2020/2021. Na koniec marca seria KRI0423 została wyceniona na 84 proc. nominału, co daje 14,6 proc. rentowności.

Obroty

W marcu obrót na Catalyst osiągnął 212,95 mln zł, co jest wartością poniżej 12-miesięcznej średniej (228,3 mln zł). Jest to najniższa wartość obrotu od września 2020r. (180,94 mln zł). Wartość transakcji pakietowych wyniosła 18,78 mln zł i jest dużo niższa niż w lutym (74,23 mln zł).

Wciąż utrzymuje się wysoki obrót na obligacjach „czysto” korporacyjnych (tj. bez BGK/EBI/PFR), który wyniósł 140,18 mln zł. Co prawda obrót w lutym był o 14,7 mln zł większy, jednak wartość marcowa jest powyżej 12 – miesięcznej średniej (135,7 mln zł). Za spadkiem wartości względem lutego odpowiada głównie sektor Banki, na których obroty wyniosły 29,7 mln zł wobec 48,3 mln zł przed miesiącem. Największą poprawę obrotów odnotował sektor Deweloperzy Komercyjny – 29,3 mln zł wobec 19,4 mln zł w lutym.

Wśród banków największą popularnością cieszyły się obligacje Alior Banku, na których łączny obrót wyniósł 7,48 mln zł. Z obligacji tego emitenta najchętniej handlowano serią ALR0522 (3,2 mln zł). Największy wzrost obrotu wśród wszystkich obligacji banków odnotowała seria SPL0428 wyemitowana przez Santander Bank Polska. W marcu obrót na niej wyniósł ponad 3 mln zł, przy braku transakcji w lutym. Na uwagę zasługuje bardzo duży spadek popularności obligacji lidera sprzed miesiąca – banku Peako. Marcowe obroty emitenta wygenerowała tylko seria PEO1027 – 3,39 mln zł wobec 13,25 mln zł w lutym.

Jeśli chodzi o segment Deweloperzy komercyjni, to wzrost obrotu o 9,9 mln zł jest głównie zasługą dwóch emitentów – Ghelamco Invest i Polskiego Holdingu Nieruchomości. Obligacje pierwszego z nich cieszyły się największą popularnością w segmencie - obrót na nich wyniósł 13,82 mln zł wobec 7,9 mln zł. Najczęściej handlowaną serią tego emitenta była GHI1224 (3,6 mln zł). Największy wzrost obrotów w marcu odnotowały obligacje PHN. Na serii PHN0623 wyniosły 5,7 mln zł wobec zaledwie 0,1 mln zł w lutym, na serii PHN1224 0,4 mln zł przy braku transakcji w lutym.

Na obligacjach BGK/EBI/PFR obrót wyniósł 33,7 mln zł wobec 40,9 mln zł. Za tym spadkiem stoi znacznie mniejszy obrót na pięciu seriach: FPC0427, FPC0630, FPC0725, PFR0325 i PFR0330. Obrót na obligacjach FPC0427 spadł o 4,9 mln zł do 5,7 mln zł, na FPC0630 spadł o 2,5 mln zł do 13,9 mln zł, na FPC0725 o 1,8 mln zł do 4,7 mln zł, a na obligacjach wyemitowanych przez PFR w marcu nie zawarto żadnej transakcji wobec wygenerowanego obrotu na poziomie 7,3 mln zł w lutym.

Największy obrót pod względem emitentów ponownie osiągnął BGK – wartość osiągnęła 33,7 mln zł i była prawie taka sama jak w lutym (33,6 mln zł). Drugie miejsce zajął KGHM z obrotem na poziomie 14,1 mln zł. Wynik ten był lepszy o 4,5 mln zł w porównaniu z poprzednim miesiącem. Ostatnie miejsce na podium uzupełnił PKN Orlen z obrotem 14 mln zł. Spółka nie znalazła się w zestawieniu najwyższych obrotów w ubiegłym miesiącu.

Zapadalność

W marcu do wykupu przypadało 10 serii obligacji o wartości 687,8 mln zł, z czego 565,6 mln zł zostało terminowo wykupione. Dwóch serii KAN0321 (85,4 mln zł) i KA10321 (15,5 mln zł) nie wykupiły ZM H. Kania. Na dwa dni przed terminem wykupu, Kancelaria Medius poinformowała o przesunięciu spłaty na 31 grudnia 2025r.

W kwietniu wypada termin do wykupu dla 8 serii obligacji o łącznej wartości równej 495,8 mln zł. Na dzień dzisiejszy wiemy, że swoje obligacje wykupił Getin Noble Bank o wartości 81,6 mln zł, oraz ABS Investment o wartości 2 mln zł. Jednocześnie można z wysokim stopniem prawdopodobieństwa określić, że nie zostanie wykupiona kolejna seria spółki Getback o wartości 67,2 mln zł.

Najwięcej obligacji do wykupu mają HB Reavis – 100 mln zł oraz Atal – 170 mln zł (w dwóch seriach). Ich wykup przypada odpowiednio na 16 kwietnia i 26 kwietnia. Relatywnie mniejsze emisje wykupuje Best (50 mln zł) i Alior Bank (67,2 mln zł).

Nowe emisje

W lutym poprzez Agenta Emisji zarejestrowano w rejestrze KDPW emisje 49 spółek o łącznej wartości 8,46 mld zł oraz 87 mln euro. W lutym wartość emisji wyniosła 4,0 mld zł oraz 0,9 mln euro.

Spółki leasingowe, faktoringowe i hipoteczne odpowiadały za 59,1 proc. zarejestrowanych emisji, co daje wartość prawie 5 mld zł. Najwięcej wyemitował PKO Bank Hipoteczny – o wartości 1,4 mld zł, następnie Santander Leasing o wartości 1,1 mld zł oraz PKO Leasing – prawie 1 mld zł.

Spółki znane z GPW uplasowały łącznie 1,67 mld zł. Najwięcej wyemitował PKN Orlen – 1 mld zł. Posiadacze 10 – letnich papierów będą otrzymywać od emitenta stałe 2,875 proc. w skali roku. Tak samo jak przy serii PKN1225 wartość nominalna obligacji wynosi 100 tys. zł. Obecnie na GPW notowanych jest 6 serii PKN Orlen o łącznej wartości 2 mld.

Marzec był owocny dla spółek deweloperskich, które pozyskały łącznie 648 mln zł. Najwięcej z tej kwoty stanowi rekordowa emisja Ghelamco. Spółka 12 marca poinformowała o warunkowym przydziale obligacji wartych 285 mln zł za które płaci WIBOR 6M + 5 pkt proc. W kolejnych dniach deweloper skupił z rynku własne obligacje (w ramach serii GHE0222, GHE0322 i GHJ0322) w celu ich umorzenia za ponad 125 mln zł.

Na początku marca dużą emisję refinansująca przeprowadziła spółka Lokum Deweloper. Emitent, przy kilkunastoprocentowej redukcji, przydzielił obligacje warte 100 mln zł za które płaci inwestorom WIBOR 6M + 4,5 pkt proc. marży. Pozyskane środki spółka przeznaczyła na wcześniejszy wykup serii LKD0621.

Ostatniego dnia marca emisję wartą 23,2 mln zł uplasowała Cavatina Holding, za które płaci stałe 9 proc. odsetek. Ze względu na fakt sprzedaży obligacji po 97 proc. nominału do spółki wpłynie 22,5 mln zł. Z raportu dowiadujemy się, że emitent nie będzie starał się o wprowadzenie obligacji na giełdę.

Oprócz wspomnianych wyżej emisji, nowe obligacje wyemitowały Echo Investment – 195 mln zł, Unibep – 50 mln zł i I2 Develompent – 17,9 mln zł. W przypadku tych emitentów wysokość oprocentowania obligacji nie została ujawniona.

Debiuty

W marcu na Catalyst zadebiutowało 12 serii obligacji o łącznej wartości 19,48 mld zł. W lutym na rynek wprowadzono 460 mln zł, a w styczniu 1,3 mld zł.

Największa wprowadzona emisja została wyemitowana przez BGK – jej wartość wynosi 5,685 mld zł, a pierwszy dzień notowań przypadł 11 marca. Więcej o serii FPC0328 w części o obligacjach covidowych.

23 marca swój debiut miały 4 serie obligacji wyemitowane przez Polski Fundusz Rozwoju o łącznej wartości 11,4 mld zł. Tak jak w poprzednich emisjach PFR-u wprowadzonych na rynek wartość nominalna obligacji wynosi 1 mln zł i jest poza zasięgiem drobnych inwestorów. Do końca marca nie zawarto na powyższych papierach żadnej transakcji.

Wartość notowanych obligacji Dekpolu wzrosła o 33 mln zł, po wprowadzeniu serii DKP0824 (21,5 mln zł) oraz DEK0624 (11 mln zł) na rynek w marcu. Obie serie spotkały się z zainteresowaniem inwestorów, zwłaszcza seria DKP0824 na której obroty do końca marca wyniosły ponad 2 mln zł.

Kolejną serię na rynek wprowadził Kruk. Emitent posiadaczom obligacji KRU0226 płaci stałe 4,2 proc. Cena obligacji na koniec marca wzrosła do 101,39 proc. nominału co daje ok. 3,9 proc. rentowności. Na rynku notowanych jest obecnie 19 serii Kruka, w tym dwie w euro.

Obligacje „covidowe”

W marcu w ramach dwóch przetargów obligacje sprzedał Bank Gospodarstwa Krajowego na łączną kwotę 9,2635 mld zł.

10 marca BGK wyemitował obligacje w ramach trzech serii: FPC0328 (nowa seria), FPC0733 i FPC1140 o łącznej wartości 6,22 mld. Najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0328 – 5,23 mld zł w ramach przetargu podstawowego + 0,45 mld zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Seria została uplasowana przy 1,825 proc. rentowności. Serii FPC0733 sprzedano 325 mln zł, a serii FPC1140 209 mln zł przy rentownościach odpowiednio 2,4 proc. i 2,5 proc.

Ostatniego dnia marca BGK wyemitował obligacje w ramach trzech serii: FPC0328, FPC0733 i FPC1140 o łącznej wartości 3,04 mld zł. Ponownie najwięcej ze sprzedanych obligacji przypadło na serię FPC0328 – 2,12 mld zł w ramach przetargu podstawowego + 261 mln zł w ramach sprzedaży dodatkowej. Marża przy jakiej seria została uplasowana została zwiększona 0,1 proc. w stosunku do emisji z 10 marca i wyniosła 1,935 proc. Serii FPC0733 sprzedano 495,5 mln zł, a serii FPC1140 172 mln zł przy rentownościach odpowiednio 2,495 proc. i 2,5 proc. Na kwiecień planowane są dwa przetargi sprzedaży obligacji – 15 kwietnia oraz 28 kwietnia.

W marcu miało miejsce jedno posiedzenie NBP, na którym dokonano skupu 3,75 mld zł obligacji. Wśród skupionych obligacji znalazła się jedna z serii obligacji „covidowych” – FPC0328, na którą NBP wydał 1,53 mld zł przy podaży 1,76 mld zł. Terminy kolejnych operacji strukturalnych wyznaczono na 14 kwietnia i 29 kwietnia (opcjonalnie).

Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych obligacji „covidowych” wyniosło odpowiednio 110 mld zł i 73,9 mld zł. Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 55,9 mld zł (BGK: 36,1 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje