czwartek, 09 kwietnia 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (luty 2020)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 23 marca 2020
Catalyst kolejny miesiąc z rzędu notuje obrót mniejszy od 12-miesięcznej średniej. W lutym wyniósł 173,3 mln zł. Oznacza to spadek w porównaniu ze styczniem o 17,7 proc., a w porównaniu z poprzednim rokiem spadek o 37,6 proc.

Zero Discount Margin (ZDM) ważona wartością emisji wzrosła o 1,6 p.b. w lutym, a z uwzględnieniem obligacji BGK wzrosła o 8,7 p.b. Aż w 12 analizowanych sektorach odnotowano wzrost rentowności, 3 odnotowały spadki, a 2 pozostały bez zmian. Największy wzrost ZDM odnotowano na obligacjach Getin Noble Banku (+114 p.b.), Medycyna (+52 p.b.), Fundusz (+40 p.b.), Wierzytelności (+39 p.b.) i Deweloperzy Komercyjni (+29 p.b.). Największy spadek ZDM odnotowano dla sektora Inne Usługi (-126 p.b.). Na koniec miesiąca notowanych było 312 serii obligacji, netto o 5 mniej niż w styczniu. Ceny 53 serii wzrosły (średnio o 1,0 proc.), a 144 spadły (średnio o 1,1 proc.). Tylko 10 serii zyskało więcej niż 1,0 proc., a 41 serii straciło ponad 1,0 proc.

Wzrost rentowności obligacji Getin Noble Banku jest prawdopodobnie skutkiem wybuchu epidemii COVID-19. W lutym bank poinformował jedynie o planowanych zwolnieniach nie więcej niż 250 osób do czerwca w celu poprawy efektywności kosztowej. Nie wydaje się to informacją, która mogłaby tak wpłynąć na rentowności obligacji (chyba, że inwestorzy oczekiwali zwolnień na dużo większą skalę). Bardziej prawdopodobną przyczyną jest wybuch epidemii, na której mogą ucierpieć m.in. banki. Ludzie masowo wypłacający gotówkę z kont, potencjalne problemy z płatnościami rat kredytu czy ewentualnie wprowadzenie moratorium w ślad za planami Włochów. To wszystko może negatywnie wpłynąć na działalność wielu banków, jednak jest to największe zagrożenie dla tych borykających się z problemami kapitałowymi. Tę hipotezę zdają się potwierdzać zmiany cen obligacji innych banków. Największe spadki odnotowano na obligacjach Alior Banku (trzy serie tracące co najmniej 2 proc.), Idea Banku (-4,6 proc.) i Banku Pocztowym (-1,4 proc.). Pozostałe serie nie odnotowały zmian cen większych niż 0,5 proc.

Zmiany rentowności w sektorze Medycyna nie są spowodowane zmianą sytuacji finansowej tych spółek. Notowane cztery serie zapadają najpóźniej w lipcu 2021 roku, a dwie z nich już w 2020 r. Nawet niewielki wzrost cen powoduje dużo większy spadek ZDM. W lutym ceny zmieniły się na obligacjach PGF1120 (-0,6 proc. m/m) i VOX0221 (-0,3 proc. m/m), co wpłynęło na zmianę ich ZDM o 0,9 pkt proc. i 0,4 pkt proc., odpowiednio. Razem spowodowało to spadek rentowności w tym sektorze o 44 p.b. mimo braku informacji bezpośrednio od tych firm.

Spore wzrosty rentowności odnotowały także sektory finansowe – Fundusz i Wierzytelności. Zmiany rentowności w sektorze Funduszu są spowodowane spadkiem cen obligacji zapadających w tym roku. Serię MCM0820 i MCF1020 straciły 0,3 proc. wartości, z kolei seria MCF0222 zyskała 1 proc. Mimo to rentowność spadła o 40 p.b. Wzrost rentowności o 39 p.b. odnotowano także na obligacjach w sektorze Wierzytelności. Prawdopodobnie także jest to wynik rozprzestrzeniającej się epidemii. Inwestorzy mogą obawiać się spadku efektywności w ściąganiu wierzytelności, co może, w pesymistycznym scenariuszu, spowodować trudności w obsłudze obligacji i w bieżącej działalności. Warto pamiętać, że spółki te inwestycje i działalność operacyjną finansują głównie ściągniętymi od dłużników płatnościami oraz uplasowanych nowych emisjach obligacji. Dodatkowo ich eskpozycja na ryzyko kredytowe już jest duża z racji charakteru nabywanych wierzytelności, a epidemia koronawirusa tylko to ryzyko zwiększa.

Wzrost cen i bardzo duży spadek rentowności widoczny w sektorze Innych Usług, jest spowodowany wprowadzeniem do obrotu dwóch nowych serii obligacji: CPS0227 i PLY1226. Ich ZDM wynosi odpowiednio 1,6 proc. i 1,8 proc. i należy do jednych z najniższych w tym sektorze. Ceny notowanych wcześniej obligacji trochę spadły (średnio -0,4 proc.), ale większość nadal jest notowana powyżej nominału (jedynie OTS1120 nie jest).

Z pojedynczych serii najwięcej zyskały obligacje wyemitowane przez Europejskie Centrum Odszkodowań – o 23,2 proc. Ich kurs na koniec miesiąca wyniósł 85 proc. W lutym spółka poinformowała o zakończeniu przeglądu opcji strategicznych, w ramach którego uznała że spłata zobowiązań będzie oparta na trzech formach finansowania: środkach pozyskanych z kredytu, środkach z nowej emisji obligacji oraz ze środków własnych. Dodatkowo spółka zwołała Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie na 26 marca, na którym podejmie decyzje m.in. o ustanowieniu zastawu rejestrowego na przedsiębiorstwie lub jego zorganizowanej części. Będzie to forma zabezpieczenia wierzytelności z tytułu przyszłej emisji obligacji oraz kredytu.

W spadkach kursu przodowały obligacje Getin Noble Banku, które zajęły aż 8 z 10 miejsc w naszym zestawieniu. Największe spadki zanotowały serię GNO0424 (-10,7 proc.), GNB0624 (-8,5 proc.), GNO1123 (-5,6 proc.), GNB0423 (-4,9 proc.), GNB0321 (-4,4 proc.), GNB0323 (-3,4 proc.) oraz GNB0823 (-3,1 proc.). Poza obligacjami GNB w zestawieniu znalazła się także seria Idea Banku IDA0820, która straciła 4,6 proc. oraz KRI1221 wyemitowana przez Kredyt Inkaso, która straciła 3,2 proc. W lutym Kredyt Inkaso pokazał wyniki za trzeci kwartał roku obrotowego 2019/20. Od początku roku obrotowego spółka wygenerowała stratę netto w wysokości 19,9 mln zł (wobec zysku netto 26,1 mln zł) przy wpłatach od dłużników na poziomie 184,5 mln zł (+8 proc. r/r). EBITDA gotówkowa za ostatnie 12 miesięcy wyniosła 162,2 mln zł.

Obroty

Catalyst kolejny miesiąc z rzędu notuje obrót mniejszy od 12-miesięcznej średniej. W lutym wyniósł 173,3 mln zł. Oznacza to spadek w porównaniu ze styczniem o 17,7 proc., a w porównaniu z poprzednim rokiem spadek o 37,6 proc. Obrót w ramach transakcji pakietowych wyniósł 0,7 mln zł, co jest o 9,8 mln zł mniej niż w styczniu i o 1,8 mln zł mniej niż w lutym 2019 roku. Obrót na obligacjach korporacyjnych wyniósł 124,2 mln zł, co oznacza spadek w porównaniu do stycznia o 32,2 mln zł.

Obrót na obligacjach 10 najpopularniejszych emitentów wyniósł 88,7 mln zł i odpowiadał za 71,4 proc. obrotu obligacjami korporacyjnymi. Jest to nominalny spadek w porównaniu do stycznia, jednak większy procentowy udział.

Drugi miesiąc z rzędu największy obrót został wygenerowany na obligacjach wyemitowanych przez PKN Orlen (24,8 mln zł), oraz Ghelamco Invest (13,3 mln zł).

Duży obrót wygenerowano także na obligacjach Kruka, który wyniósł 8,5 mln zł. Towarzyszył mu spadek cen obligacji wynoszący średnio 0,8 proc., który dotknął 17 z 19 notowanych serii. Jak widać epidemia koronawirusa wpływa także na postrzeganie lidera polskiego rynku wierzytelności, od którego odwracają się inwestorzy. Najwięcej traciły serie zapadające w późniejszych latach: KRU0325 (-2,4 proc.), KRU0625 (-1,5 proc.), KRU0224 (-1,3 proc.).

Największy obrót na pojedynczej serii wygenerowano na obligacjach BGK, który wyniósł 8,6 mln zł. W całości odpowiadała za to seria BGK1023, która jednocześnie była najchętniej handlowaną serią w lutym. Od początku roku seria ta cieszy się relatywnie dużą popularnością wśród inwestorów, co może być spowodowane wzrostem niepewności na rynkach i przejściem w stronę bezpieczniejszych aktywów, za jakie uważają obligacje wyemitowane przez państwowy bank.

Dużym obrotem cechowała się też seria Ghelamco Invest GHE0623, której obrót wyniósł 8,5 mln zł. Aż cztery serie obligacji PKN Orlen znalazły się w zestawieniu największych obrotów. Były to PKN0921 (7,3 mln zł), PKN1222 (6,1 mln zł), PKN0722 (5,5 mln zł) i PK10622 (5,3 mln zł).

Zmianę preferencji inwestorów i obawy o sektor finansowy widać dobitnie na obligacjach PZU0727. Seria ta niemal przez wszystkie miesiące 2019 r. była najchętniej nabywana przez inwestorów. Obecnie przez 2 pierwsze miesiące 2020 r. obrót na niej wyniósł jedynie 7,5 mln zł.

Zapadalność

W lutym wykupione zostały wszystkie serie obligacji o których informowaliśmy. Dodatkowo z rynku zniknęły jeszcze dodatkowe dwie serie: PCX0620 i VID0622. Pierwsza z nich została przedterminowo wykupiona przez emitenta, a drugie zasymilowane z serią VI10622.

W marcu przypada termin wykupu 12 serii obligacji o łącznej wartości 466 mln zł. Dotychczas wykupiono już trzy serie: BSTL320 (40 mln zł), ARH0320 (49,5 mln zł) oraz BST0320 (20 mln zł).

Warto wspomnieć tutaj o serii GFN0320 wyemitowanej przez Griffin Real Estate. Ich pierwotny termin wykupu przypadał na grudzień 2019, jednak na kilka dni przed został zmieniony. Jednak 18 marca zgromadzenie obligatariuszy przesunęło ostateczny termin wykupu na 30 czerwca 2020.

Nowe emisje

W lutym miały miejsce 44 rejestracje nowych serii obligacji korporacyjnych w KDPW o łącznej wartości nominalnej 1775,9 mln zł. To o 17 serii mniej i aż o 741,2 mln zł mniej niż przed miesiącem.

Największą pojedynczą emisję zarejestrował PKO Bank Hipoteczny i Pekao Faktoring Sp. z o.o. Wartość każdej z nich wyniosła 350 mln zł.

Spółki zajmujące się leasingiem zarejestrowały w KDPW obligacje o wartości 450 mln zł, a spółki faktoringowe 353,2 mln zł. PKO Bank Hipoteczny zarejestrował obligacje o wartości 573 mln zł w trzech seriach.

Ze znanych z warszawskiej giełdy podmiotów, obligacje zarejestrowały jeszcze Amica (20 mln zł), BBI Development (12 mln zł), Infoscan (0,75 mln zł), Archicom (90 mln zł), Marvipol (27 mln zł) i fundusz Best II NSFIZ (20 mln zł).

Debiuty

W lutym wprowadzono na rynek cztery serie obligacji o łącznej wartości 1827,5 mln zł.

Największą emisję wprowadził Cyfrowy Polsat – aż 1 mld zł. Obligacje wypłacają półroczny kupon równy WIBOR 6M + 1,65 pkt proc. Emitent zachował sobie prawo do wcześniejszego wykupu całości lub części obligacji.

Dużą emisję przeprowadziła też spółka z Grupy Play – P4 Sp. z o.o. Seria PLY1226 o łącznym nominale równym 750 mln zł wypłaca kupon półroczny z marżą 1,75 pkt proc. powiększoną o WIBOR 6M. Również ten emitent zachował sobie prawo do wykupu przed czasem.

Pozostałe serie wprowadził na rynek Lokum Deweloper (65 mln zł w serii LKD0623) oraz Indos (13 mln zł w seriach IN10922 i INS0922).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Uciec, ale dokąd?

  03 kwietnia 2020
  Strategia spieniężania wszystkiego co się da, odbiła się na rentownościach obligacji także tych firm, które mają na kontach więcej gotówki niż zobowiązań do spłaty w najbliższych 12 miesiącach. Mocno trzymają się papiery skarbowe.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Kup się sam

  27 marca 2020
  Na Catalyst prawie wszystkie obligacje notowane są poniżej nominału. Prawie, bo ceny 100 proc. lub wyżej widnieją jako aktualne także w przypadku transakcji przeprowadzonych w ub.r. lub wcześniej, a w najlepszym wypadku w pierwszej połowie marca i dotyczą nielicznych papierów bankowych.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Odwaga zdrożała

  20 marca 2020
  Lekko licząc 2 bln dolarów warte są programy pomocowe opracowane przez rządy państw zmagających się z pandemią i jej skutkami gospodarczymi. Nawet w świecie monstrualnego zadłużenia nie można bezkarnie pozyskać takich sum.
  czytaj więcej
 • Rentowności jak przed epidemią

  18 marca 2020
  Niestety, nie jest to próba zdyskontowania przez rynek długu rychłego zakończenia pandemii koronawirusa, ale czymś wręcz przeciwnym.
  czytaj więcej

Emisje