czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (grudzień 2018)

Szymon Jędrzejewski i Dagmara Studniarek, DM NWAI | 17 stycznia 2019
W grudniu wszystkie analizowane współczynniki dotyczące obrotów na rynku Catalyst pogorszyły się. Całkowite obroty wyniosły 138,31 mln zł, czyli znacznie mniej niż w ostatnich miesiącach. Wartość ta jest o 23 proc. niższa od średniej z ostatnich 12 miesięcy i aż o 43 proc. niższa w porównaniu do obrotów sprzed roku.

W grudniu Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji spadła aż o 43 p.b. Taki spadek to skutek odbicia po „aferze KNF” - dla Getin Noble Banku zanotowano bowiem obniżenie ZDM o 694 p.b. Niewielkie wzrosty ZDM zanotowano jedynie w czterech sektorach, tj. Banki (+12 p.b.), Budownictwo (+17 p.b.), Fundusz (+19 p.b.) oraz Retail (+25 p.b.). Oprócz Getin Noble Banku, największe spadki dotknęły sektorów Medycyna (-43 p.b.), Wierzytelności (-29 p.b.), Inne usługi (-26 p.b.), a także Deweloperzy Mieszkaniowi (-15 p.b.).W październiku wzrosły ceny dla 39 proc. papierów, spadły natomiast dla 25 proc.

Zdecydowanym liderem wzrostów w grudniu zostały papiery emitowane przez Getin Noble Bank. Przypomnijmy, że w listopadzie papiery banku wypełniły wszystkie pozycje w naszym top 10 spadków. W grudniu, po wielu zapewnieniach banku o jego stabilnej sytuacji, nastąpiło odbicie notowań prawie wszystkich serii. Jednak kurs 17 papierów spośród 35 na koniec miesiąca wciąż pozostawał poniżej 70 proc. nominału. Warto jednak wspomnieć, że mimo, iż obligacje emitowane przez Idea Bank nie zmieściły się w naszym zestawieniu, to kurs serii IDA0820 wzrósł o prawie 14 proc. W połowie miesiąca oba banki podały, iż podjęły decyzję o rozpoczęciu działań, których celem jest pozyskanie inwestora finansowego. Inwestor ten miałby dokapitalizować banki lub podmiot powstały w wyniku rozważanego przez nie połączenia. Wspomnijmy też, że GPW zakwalifikowała Getin Noble Bank na listę alertów i wykreśliła jego akcje z indeksu mWIG40. W związku z tym zarząd banku poinformował, iż zadecydował o rozpoczęciu przygotowania procesu scalenia akcji.

Liderem przeceny wśród obligacji korporacyjnych okazały się papiery spółki Kredyt Inkaso. Seria KRI0322 straciła prawie 7 proc., a w ciągu trzech ostatnich miesięcy aż 11 proc. Wśród dziesięciu największych spadków znalazła się też inna seria windykatora, tj. KRI1221, która straciła 3,5 proc. na wartości. W grudniu spółka opublikowała raport, w którym odnotowała zwiększenie zysków i przychodów, ale również zadłużenia. Na podium stanęły też obligacje emitowane przez Benefit Systems. Seria BFT0619 pojawiła się w zeszłym miesiącu w top wzrostów w związku z niewielką transakcją po kursie 107 proc. nominału. W grudniu natomiast zawarto jedną transakcję na tych papierach, a ich kurs wrócił do optymalnego poziomu 100,08 proc. nominału. Następnymi obligacjami notującymi spadki są papiery emitowane przez OT Logistics. Kurs serii OTS0220 zmniejszył się bowiem o 6,3 proc. Przypomnijmy też, że obrót drugą serią spółki, OTS1120 (d. OTS1118), pozostaje zawieszony od listopada. Co więcej, OT Logistics dalej przesuwa terminy spłaty kredytów, wykup nienotowanych na Catalyst obligacji serii G, a także termin emisji refinansującej. Ostatnią pozycję wśród największych spadków zajęły obligacje emitowane przez Braster. Seria BRA0519 straciła tym razem tylko 3,1 proc., jednak warto zauważyć, iż w porównaniu do wartości sprzed trzech miesięcy, obligacje te zyskały 19,5 proc. Wśród największych spadków znalazły się również papiery emitowane przez Columbus Energy, aczkolwiek spadek ich wartości o 4 proc. był spowodowany obrotem tylko jednej sztuki w połowie miesiąca. Przecena dotknęła także obligacji emitowanych przez takie spółki jak Vivid Games (VVD0520, - 6,7 proc.), I2 Development (I2D0719, -5,4 proc.), Statima (STA0419, -4,4 proc.) oraz Comp (CMP0620, -3,8 proc.).

Obroty

W grudniu wszystkie analizowane współczynniki dotyczące obrotów na rynku Catalyst pogorszyły się. Całkowite obroty wyniosły 138,31 mln zł, czyli znacznie mniej niż w ostatnich miesiącach. Wartość ta jest o 23 proc. niższa od średniej z ostatnich 12 miesięcy i aż o 43 proc. niższa w porównaniu do obrotów sprzed roku. W minionym miesiącu wartość transakcji pakietowych wyniosła 8,54 mln zł. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły prawie 108 mln zł. Było to 15 proc. mniej niż w listopadzie i stanowiło 78 proc. obrotów wygenerowanych na rynku Catalyst.

W grudniu najwyższe obroty zostały utrzymane na obligacjach polskich blue chips. Największą popularnością cieszyła się seria PZU0727 emitowana przez PZU, której obrót wyniósł 12,3 mln zł. Co więcej, seria ta kolejny raz pozostaje liderem pod względem trzymiesięcznych obrotów. Zaraz za PZU uplasowały się papiery emitowane przez PKN Orlen. Obrót serią PKN0722 był równy 10,2 mln zł, czyli ponad 2 razy więcej niż miesiąc wcześniej. Znaczący wzrost obrotów zanotowała też seria PKN1222 – było to 6,8 mln zł, czyli 10 razy więcej niż w listopadzie. Zainteresowaniem cieszyły się również papiery emitowane przez Bank Millennium. Seria MIL1227, którą nie handlowano w listopadzie, w grudniu wygenerowała 5,6 mln zł obrotów. Wysokie obroty zarejestrowano także na papierach Alior Banku. Serie ALR0522 oraz ALR1225 wygenerowały łącznie 9 mln zł obrotów. Chętnie handlowano też obligacjami emitowanymi przez PKO BP (PKO0827, 4,9 mln zł), Santander (SPL0428, 3 mln zł) oraz BOŚ Bank (BOS0724, 2 mln zł).

Oprócz wymienionych wyżej spółek, wysokie obroty wygenerowały tradycyjnie papiery takich emitentów jak Ghelamco Invest (6,8 mln zł, 18 notowanych serii), Kruk (6,3 mln zł, 16 notowanych serii w zł) oraz Getin Noble Bank (4,9 mln zł, 35 notowanych serii).

Miniony rok był nieudanym rokiem na rynku Catalyst. Afera GetBacku miała fatalny wpływ na postrzeganie obligacji korporacyjnych oraz podważyła zaufanie inwestorów do rynku. Wprowadzono również istotne zmiany, w szczególności zaczął obowiązywać tzw. pakiet MIFID II, a także w związku z nim polskie regulacje implementujące dyrektywę MIFID II. Ponadto KNF wydała stanowisko wskazujące jako praktykę niepożądaną sprzedaż przez banki obligacji korporacyjnych klientom, którzy posiadają mniej niż 100 tys. EUR aktywów (wartość depozytu gwarantowanego). Powyższe wydarzenia możemy uznać za najbardziej prawdopodobną przyczynę niewielkiej liczby emisji publicznych. Zmiany widać również w oferowanym inwestorom oprocentowaniu. Przykładowo w październiku Echo podwyższyło marżę o 0,5 proc. wobec emisji z kwietnia, natomiast Kruk w swojej ostatniej emisji publicznej zaproponował marżę o 0,35 proc. wyższą niż w emisji sprzed dwóch lat.

Zapadalność

W styczniu termin zapadalności przypada dla pięciu serii notowanych na Catalyst o łącznej wartości nominalnej 51,7 mln zł. Wśród nich znalazły się papiery emitowane przez GetBack, tj. seria GBK0119 o wartości nominalnej 20 mln zł. Pozostałe obligacje, których wykup jest zaplanowany w styczniu to papiery takich spółek jak Ronson (RON0119, 10 mln zł), MW Trade (MWT0119, 10 mln zł), Florsen (FLO0119, 10 mln zł) oraz Statima (STA0119, 1,7 mln zł).

Debiuty

W grudniu na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne o wartości 335 mln zł. Największa była emisja przeprowadzona przez CCC o wartości nominalnej 210 mln zł. Producent obuwia płaci za papiery WIBOR 6M plus 1,3 pkt proc. marży. Celem tej emisji było głównie zrefinansowanie serii CCC0619, też o wartości 210 mln zł. Kolejnym, choć znacznie mniejszym, debiutem są obligacje wyemitowane przez Atal. Deweloper płaci za dwuletnie papiery 1,9 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Również listopadowa emisja Kruka zadebiutowała na Catalyst. Papiery są warte 30 mln zł, a windykator płaci za nie WIBOR 3M plus 3,5 pkt proc. marży. Obligacje te są niezabezpieczone i mają pięcioletni okres spłaty. Przypomnijmy, że była to pierwsza publiczna emisja Kruka od niemal dwóch lat.

Nowe emisje

Największą nową emisją w grudniu była przeprowadzona przez Capital Service. Firma pożyczkowa pozyskała 13,1 mln zł z emisji wartej do 15 mln zł. Oferta miała charakter prywatny. Następną dużą emisją była przeprowadzona przez CDRL. Obligacje zostały wyemitowane w ofercie prywatnej, a emitent płaci za nie 3,5 pkt proc. marży ponad WIBOR 6M. Również Florsen wyemitował papiery warte 5 mln zł. Emitent uplasował 13-miesięczne obligacje, za które płaci 9 proc. w skali roku. W przypadku naruszenia warunków emisji kupon zostanie podwyższony do 19 proc. Kolejną emisję prywatną uplasowały Śląskie Kamienice, są to dwuletnie papiery o wartości 3 mln zł, za które emitent płaci 7 proc. w skali roku. Najmniejsza nowa emisja była przeprowadzona przez Auxilię – spółka pozyskała 1,32 mln zł z prywatnej oferty do 2 mln zł. Papiery mają 18-miesięczny termin spłaty i stałe oprocentowanie w wysokości 9 proc.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje