czwartek, 18 lipca 2019

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (lipiec 2018)

Szymon Jędrzejewski i Dagmara Studniarek, DM NWAI | 13 sierpnia 2018
Lipcowe obroty na rynku Catalyst zmniejszyły się w porównaniu do czerwca i wyniosły 180,74 mln zł. Taka wartość obrotów oznaczała 20-proc. spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a także była o 13,3 proc. poniżej średniej z ostatnich 12 miesięcy.

W lipcu Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji zmalała o 10 p.b. Wzrost ZDM nastąpił jednak tylko dla 5 z analizowanych sektorów, natomiast dla 12 nastąpił jej spadek. Największe spadki ZDM odnotowano w sektorach IT (-37 p.b.) oraz Getin Noble Bank (-34 p.b.). Obniżenie ZDM, pierwszy raz od pół roku, odnotowano również w sektorze Wierzytelności (-31 p.b.). W pozostałych sektorach spadki nie przekroczyły 16 p.b. Wzrosty ZDM odnotowano w sektorach Budownictwo (+79 p.b.), Sieć medyczna (+42 p.b.) oraz Telekomunikacja (+3 p.b.). W lipcu wzrosły ceny dla 39 proc. papierów, natomiast spadły dla 20 proc.

Liderem wśród obligacji, które zanotowały największe wzrosty cen zostały papiery spółki Murapol. Seria MUR0320 po uprzednim spadku o 19 proc. w czerwcu, w lipcu zyskała ponad 20 proc. Jednak mimo takiego wzrostu, w perspektywie sześciu i trzech miesięcy kurs tej obligacji jest wciąż kilka procent poniżej nominału. Kursy kolejnych obligacji tej spółki MUR0220 oraz MU11019 wzrosły odpowiednio o 15 proc. i 14 proc. Warto odnotować, że zwiększenie notowań dewelopera mogło być spowodowane między innymi tym, że posiadacze obligacji Murapolu serii T, U, W i Z zażądali wcześniejszego wykupu papierów na kwotę przekraczającą 29 mln PLN, co stanowi prawie 3/4 ich łącznej wartości nominalnej. Jednak deweloper już wcześniej zapowiedział, że jest gotów wykupić wszystkie obligacje, jeśli tylko obligatariusze złożą takie żądania. Zaraz po Murapolu największy wzrost odnotowała spółka Fast Finance. Seria FFI0121 zyskała 12 proc. Mimo to z punktu widzenia trzech miesięcy kurs tej serii spadł o prawie 37 proc., co wynika z ostatnich kłopotów spółki. W lipcu toczyło się bowiem postępowanie egzekucyjne wobec Fast Finance w związku z prywatną pożyczką byłego prezesa, które sąd zawiesił w połowie miesiąca. Wzrosty o 6-7 proc. nastąpiły również na sześciu obligacjach należących do Getin Noble Bank. W połowie miesiąca pojawiła się informacja, że Leszek Czarnecki, główny akcjonariusz Getin Noble Bank i Idea Banku, rozważa konsolidację obydwu banków. Została też zawiązana umowa, na podstawie której banki zobowiązały się przeprowadzić analizy korzyści i kosztów połączenia.

W lipcu liderem spadków okazał się być Getin Noble Bank. Najwięcej straciła seria GNB0524, jej kurs spadł o 6,2 proc. Dwa kolejne papiery banku GNB0423 oraz GNB1223 zanotowały spadek odpowiednio o 5,9 proc. i 2,1 proc.. Zaraz po Getin Noble Bank największy spadek, bo o 6,1 proc., zanotowały obligacje wyemitowane przez OT Logistics. Co więcej, w perspektywie sześciu miesięcy wszystkie trzy papiery spółki, tj. OTS0220, OTS0818 i OTS1118 straciły odpowiednio 10,68 proc., 2,3 proc. oraz 10,7 proc. Seria BRA0519 spółki Braster mimo największego wzrostu w zeszłym miesiącu, bo aż o 10 proc., w lipcu zaliczyła spadek o 2,4 proc. i jej kurs wyniósł 85,9. Przecena dotknęła także serii CLC1019 (-3 proc.), ROB0721 (-2,9 proc.) oraz KRI0322 (-2 proc.).

Obroty

Lipcowe obroty na rynku Catalyst zmniejszyły się w porównaniu do czerwca i wyniosły 180,74 mln zł. Taka wartość obrotów oznaczała 20-proc. spadek w porównaniu do poprzedniego miesiąca, a także była o 13,3 proc. poniżej średniej z ostatnich 12 miesięcy. Porównując obecną wartość obrotów do tych z lipca 2017 roku można również zaobserwować niewielki – 1,1 proc. – spadek. W lipcu wartość transakcji pakietowych wyniosła 12,66 mln zł i była to wartość ponad pięciokrotnie niższa w porównaniu do poprzedniego miesiąca. W lipcu obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 138,68 mln zł (18 proc. mniej niż w czerwcu), co stanowiło 76,7 proc. obrotów wygenerowanych na rynku Catalyst.

Najchętniej handlowanymi w lipcu papierami były obligacje największej polskiej spółki paliwowej PKN Orlen. Seria PKN0722, która zadebiutowała w tym miesiącu, wygenerowała 15,91 mln zł obrotów. O ponad połowę mniej, bo tylko 7,67 mln zł wyniosły obroty kolejnej serii tego emitenta, a konkretnie papiery PK10622. Mimo wszystko w porównaniu do zeszłego miesiąca, obrót tymi obligacjami zwiększył się ponad dwukrotnie. Inna seria tego emitenta – PKN0622, której obrót jeszcze miesiąc temu wynosił 65,3 mln zł, spadł w lipcu do jedynie 1,16 mln zł. Toteż całkowity obrót obligacjami PKN Orlen zmniejszył się aż o 60 proc. Tradycyjnie wysokie obroty zanotowano również na obligacjach PZU. Obrót serią PZU0727 wzrósł o 45 proc. i wyniósł 12,33 mln zł. Z innych obligacji wysokie obroty zarejestrowano na obligacjach wyemitowanych przez Cyfrowy Polsat (seria CPS0721, 4,3 mln zł) oraz Echo Investment (seria ECH1022, 2,8 mln zł).

Oprócz wymienionych wyżej spółek, wysokie obroty wygenerowały także papiery takich emitentów jak Ghelamco Invest (9,6 mln zł, 17 notowanych serii w zł), Alior Bank (7,9 mln zł, 10 notowanych serii), Best (6,6 mln zł, 16 notowanych serii) oraz Kruk (6,5 mln zł, 17 notowanych serii w zł).

W lipcu obrót akcjami i obligacjami GetBacku wciąż był zawieszony. Na początku miesiąca zebrała się rada wierzycieli spółki. Mimo pierwotnych założeń układowych, według których spłata obligacji miała wynosić ponad 65 proc., spółka przedstawiła ofertę spłaty niezabezpieczonych papierów dłużnych w 27 proc. GetBack proponuje również konwersję pozostałej części długu na akcje po cenie nominalnej 5 gr. Głosowanie w sprawie układu ma mieć miejsce 28 sierpnia.

Zapadalność

W sierpniu i we wrześniu termin zapadalności przypada dla sześciu serii notowanych na Catalyst o wartości nominalnej 102,4 mln zł, z czego aż 68 proc. to obligacje GetBack. Na sierpień przewidziane są wykupy obligacji dwóch spółek: Capital Park (1,9 mln zł) oraz OT Logistics (10 mln zł).

Debiuty

W lipcu na rynku Catalyst zadebiutowały obligacje korporacyjne o wartości 423,9 mln zł. Największa była emisja przeprowadzona przez PKN Orlen o wartości nominalnej 200 mln zł. Emitent płaci za 4 letnie papiery 1,2 proc. marży ponad WIBOR 6M. Jest to ostatnia emisja, którą spółka uplasowała w ramach publicznego programu o wartości 1 mld zł.

Na początku lipca ZM Henryk Kania wprowadziły na Catalyst tegoroczne emisje. Obligacje te, o łącznej wartości 101,7 mln zł, pochodzą z emisji refinansujących. Papiery KA10321 oraz KAN0321 mają trzyletni okres spłaty i są oprocentowane na WIBOR 3M plus 5,25 pkt proc. marży. Rok przed terminem spłaty spółka będzie zobligowana do amortyzacji 20 proc. wartości emisji. Niezależnie od tego będzie jej przysługiwać możliwość przedterminowego wykupu, jednak dopiero rok po emisji. Inne debiuty obligacji to emisje Dekpol (DKP0321, 15 mln zł), Capital Park (CAP0621, 7 mln euro – 29,9 mln zł wg średniego kursu NBP), GEO, Mieszkanie i Dom (GEO0421, 20 mln zł, P.A. Nova (NVA0420, 20 mln zł), Pragma Inkaso (PRI0521, 7 mln zł) oraz Unibep (UNI0621, 30 mln zł).

Nowe emisje

Największą nową emisją w lipcu była emisja przeprowadzona przez Archicom. Spółka oferuje 2,9 pkt proc. ponad WIBOR 3M, czyli o 0,55 pkt proc. więcej w stosunku do emisji w marcu b.r. Abandon Real Estate – spółka zależna od Murapolu, wyemitowała papiery dłużne o wartości nominalnej 40 mln zł. Mają one trzyletni okres spłaty i stały kupon, jednak nie ujawniono jego wysokości. Natomiast Voxel uplasował obligacje na 30 mln zł. Warto zwrócić uwagę, iż dotychczasowe emisje spółki nie przekraczały 12 mln zł. Voxel płacił za nie też znacznie więcej – 4,5 pkt proc. marży za serie obligacji uplasowanych w 2016 roku oraz 5 pkt proc. w roku 2017. Na początku lipca uplasowały również kolejną emisję obligacji Śląskie Kamienice, spółka zajmująca się zakupem kamienic w śląskich miastach, ich remontem i późniejszą odsprzedażą lub wynajmem. Jednak wysokość kuponu nie została ujawniona. Firma pożyczkowa YOLO, w ramach obowiązującego do końca roku programu emisji wartego 20 mln zł, uplasowała drugą serię papierów dłużnych. Obligacje, które nie trafią do obrotu na Catalyst, mają mieć dwuletni okres spłaty przy oprocentowaniu WIBOR 3M plus 7,28 pkt. proc marży.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Racjonalność inwestorów

  12 lipca 2019
  Hossa na rynkach obligacji skarbowych została przedłużona niejako na koszt oczekiwanych decyzji Fed i ECB. Choć spadek rentowności np. włoskich obligacji w do 1,6-1,7 proc. może dziwić, w istocie jest tylko konsekwencją „interwencji werbalnych”.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (czerwiec 2019)

  11 lipca 2019
  W czerwcu przeprowadzono aż szesnaście nowych emisji o łącznej wartości 3,06 mld zł. Rekordowa wartość i liczba emisji może być związana ze zmianą przepisów, które weszły w życie 1 lipca. Z uwagi na niepewność z tym związaną, emitenci starali się zamknąć emisje przed tą datą.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Tanio już było

  10 sierpnia 2018
  Wpływ GetBacku na rynek wtórny jest coraz mniej widoczny. Przedterminowy wykup obligacji przez Murapol symbolicznie przełamał kryzys i za kilka tygodni przekonamy się, czy również rynek pierwotny wróci do dobrej kondycji.
  czytaj więcej
 • Mniejsza o Turcję, uwaga na Indie – komentarz Saxo Banku

  09 sierpnia 2018
  W dalszym ciągu wierzymy, że w obszarze rynków wschodzących można znaleźć korzystne okazje. Gospodarki te nadal napędzane są pozytywnym trendem w zakresie wydatków konsumenckich, w szczególności w takich krajach, jak Chiny czy Indie.
  czytaj więcej

Emisje