sobota, 31 października 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (lipiec 2020)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 13 sierpnia 2020
Całkowite obroty na Catalyst w lipcu wyniosły 271,73 mln zł, czyli o 23,8 mln zł więcej niż wynosi 12-miesięczna średnia. Jednocześnie były wyższe o 18,6 proc. niż w czerwcu oraz o 14,6 proc. wyższe r/r. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 13,9 mln zł.

W lipcu dalej widoczne były wzrosty cen obligacji korporacyjnych, których Zero Discounted Margin (ZDM) ważona wartością emisji spadła o kolejne 28 pb. (-10 pb. z uwzględnieniem BGK/EBI/PFR) i wyniosła 2,82 proc. (0,79 proc.). Tym samym poziom ZDM na koniec lipca osiągnął najniższy poziom w tym roku (wcześniej 2,9 proc. w lutym). Dodatkowo, jeśli uwzględnimy spadek WIBOR’u i co za tym idzie spadek zmiennych części kuponu, inwestorzy mogą obecnie osiągnąć znacznie mniejsze dochody z inwestycji w obligacje o zmiennym oprocentowaniu niż przed pandemią.

Z 17 analizowanych sektorów, obligacje jedynie w trzech nie zdrożały: Paliwa, Gaz, Energia (+5 pb.), Pożyczki (+4 pb.) oraz Banki ex-Getin (bez zmian). Największe spadki ZDM miały miejsce w sektorze Wierzytelności (-126 pb.), Usług Finansowych (-120 pb.), Budownictwie (-72 pb.) i Przemysłu (-67 pb.).

Za spadek ZDM w sektorze Wierzytelności odpowiadają wzrosty cen poszczególnych serii obligacji wyemitowanych przez Best i PragmaGO.

Best w lipcu przekazał raport o odzyskanych od dłużników kwotach w II kw. 2020. Wyniosły one 86,6 mln zł, czyli aż o 1/3 więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego. Dodatkowo spółka umorzyła część obligacji serii BST0820 zapadających w sierpniu o wartości nominalnej 20 mln zł, co oznacza że do wykupu pozostało jej jeszcze 40 mln zł. Warto podkreślić, że jest to ostatnia seria przypadająca do wykupu w tym roku. Z notowanych jeszcze obligacji najmocniej zyskiwały te o najdłuższym terminie do wykupu – BST0922 (+6,5 proc.), BST0222 (+6 proc.), BST0821 (+4,6 proc.), które jednocześnie oferowały największy ZDM.

PragmaGO przekazała raport o osiągniętych w II kw. 2020 obrotach faktoringowych. Wyniosły one 133,9 mln zł wobec 133,7 mln zł przed rokiem, co jest zasługą dobrego czerwca. Jednocześnie spółka oczekuje dalszego wzrostu obrotów w kolejnych miesiącach.

Jeśli chodzi o zmiany na poszczególnych seriach obligacji, to największe wzrosty osiągnięto na obligacjach związanych z szeroko pojętym sektorem finansowym. Największy wzrost ceny odnotowała seria KME0321 wyemitowana przez Kancelarię Medius. Wyniósł on aż 27,6 proc., a w skali ostatnich trzech miesięcy aż 87,2 proc. Na koniec lipca seria ta była notowana po 73 proc. nominału. W ubiegłym miesiącu spółka przekazała informacje jedynie o złożeniu w sądzie planu restrukturyzacyjnego, stąd za wzrostami prawdopodobnie stoi optymistyczny scenariusz inwestorów, którzy wierzą, że dobre wyniki innych spółek z sektora wierzytelności oraz szybkie ożywienie gospodarcze pozwoli ostatecznie ustabilizować sytuację w spółce i spłacić te zobowiązania.

Duże wzrosty osiągnęły też obligacje Getin Noble Banku. W lipcu bank nie przekazał inwestorom żadnej nowej informacji, a mimo to cztery serie odnotowały ponad 5-proc. wzrosty – seria GNB0724, GNO1123, GNB0824 i GNB0424 wzrosły odpowiednio o 13,5 proc., 7,1 proc., 6,7 proc. i 5,8 proc. Pierwsze trzy serie na koniec czerwca charakteryzowały się ZDM powyżej średniej dla obligacji GNB, co częściowo może uzasadniać takie wzrosty. Z drugiej strony mamy też serie GNB0823, która odnotowała aż 7,5-proc. spadek ceny – tutaj powodem prawdopodobnie jest nieatrakcyjna rentowność – na koniec czerwca była drugą z najniższych na poziomie 8 proc. (niższą miała jedynie seria GNB1223, która staniała w lipcu o 3,1 proc.).

Duże wzrosty odnotowały też papiery AOW0921 wyemitowane przez AOW Faktoring oraz AIN0421 wyemitowane przez ABS Investment. W lipcu ich cena wzrosła odpowiednio o 9,3 proc. oraz 10,5 proc. Obligacje innych serii AOW Faktoring już w poprzednich miesiącach drożały. W czerwcu seria AOW1020 zyskała aż 7,7 proc. i była notowana po 98 proc. nominału. Druga seria – AOW1022 – już od maja jest notowana w okolicach nominału. W lipcu do wzrostów dołączyła też trzecia i ostatnia seria – AOW0921, która notowana jest na poziomach 102,98 proc. wartości nominału. Wydaje się jednak, że tak duże wzrosty w ostatnich miesiącach to wpływ m.in. niskiej płynności – obrót na tej serii wyniósł w lipcu zaledwie 1 tys. zł, zwłaszcza że od kwietnia spółka nie przekazała żadnych nowych informacji. Podobnie sytuacja wygląda z ABS Investment. Ostatnie raporty pochodzą z maja, a mimo to w lipcu obligacje tego emitenta drożały aż o 10,5 proc. Obecnie notowane są na poziomie 95 proc. nominału, co w połączeniu ze stałym kuponem na poziomie 7,5 proc. daje rentowność na poziomie 15,9 proc.

Przechodząc do spadków, to powyżej 5 proc. straciła jedynie– już wcześniej wspomniana – seria GNB0823, która staniała o 7,5 proc. i na koniec miesiąca była notowana po 85 proc. nominału.

Obroty

Całkowite obroty na Catalyst w lipcu wyniosły 271,73 mln zł, czyli o 23,8 mln zł więcej niż wynosi 12-miesięczna średnia. Jednocześnie były wyższe o 18,6 proc. niż w czerwcu oraz o 14,6 proc. wyższe r/r. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 13,9 mln zł.

Za wzrost obrotów odpowiada większa popularność obligacji korporacyjnych, których obrót wyniósł 227,9 mln zł i odpowiadał za 83,9 proc. obrotu ogółem (w czerwcu 177,7 mln zł oraz 77,5 proc. obrotu). Wzmożony obrót nie był jednak spowodowany zwrotem inwestorów w kierunku rynku, a upłynnieniem nabytych przez fundusze i banki obligacji wyemitowanych w ramach przeciwdziałania COVID-19 przez BGK. Obrót na nowych seriach wyniósł aż 78,7 mln zł, co patrząc po obecnej popularności wcześniej emitowanych obligacji, m.in. FPC0427, jest prawdopodobnie zdarzeniem jednorazowym.

Największy obrót ponownie osiągnięto na nowych obligacjach BGK. Seria FPC0725 wygenerowała 45,5 mln zł obrotu, a FPC0630 aż 33,2 mln zł. Z obligacji „czysto” korporacyjnych największy obrót ponownie osiągnięto na serii PZU0727. Wyniósł on 17,2 mln zł. Duży obrót wygenerowała także seria ALR1025 obligacji podporządkowanych wyemitowanych przez Alior Bank. Wyniósł on 14,7 mln zł, co przy łącznym obrocie za poprzednie trzy miesiące na poziomie 18,4 mln zł świadczy o nagłym wzroście zainteresowania tą serią przez inwestorów.

W lipcu już trzeci miesiąc z rzędu największy obrót wygenerowały obligacje BGK – aż 84,5 mln zł (aż 37 proc. obrotu obligacji korporacyjnych). W ubiegłym miesiącu obrót wyniósł 30,5 mln zł, a w maju 39,8 mln zł. Za duży skok obrotów odpowiada ponownie nowa emisja obligacji – FPC0725 (wartość emisji 21,6 mld zł) i FPC0733 (2,3 mld zł) oraz dodatkowa sprzedaż obligacji FPC0630 (4,9 mld zł).

Popularnymi emitentami był jeszcze Alior Bank (20,2 mln zł), którego obrót w dużej części opierał się na wspomnianej serii – ALR1025, oraz PZU (17,2 mln zł) i PKN Orlen (13,6 mln zł).

Zapadalność

W lipcu przypadał termin wykupu ośmiu serii obligacji o łącznej wartości 329 mln zł. Niestety jedna z nich nie została wykupiona – KME0720 o wartości 10 mln zł. Dodatkowo PCC Exol przedterminowo wykupił obligacje serii PCX0920 o wartości 25 mln zł.

W sierpniu przypada termin wykupu siedmiu serii obligacji o wartości 444,7 mln zł. Na razie wiadomo, że Alior Bank wykupił obligacje ALR0820 o wartości 250 mln zł.

Do wykupu pozostaje więc jeszcze 194,7 mln zł obligacji, z czego najwięcej przypada na Getin Noble Bank (65 mln zł), Best (ok. 40 mln zł po lipcowym umorzeniu) oraz Idea Bank (30,4 mln zł).

Nowe emisje

W lipcu zarejestrowano 2,239 mld zł i 100,3 mln euro nowych emisji obligacji, wobec 2,6 mld zł zarejestrowanych w czerwcu.

Podobnie jak w poprzednich miesiącach, za ok. 85 proc. emisji odpowiadają banki hipoteczne, firmy leasingowe i faktoringowe. Najwięcej obligacji zarejestrował PKO Bank Hipoteczny – aż 849,5 mln zł w jednej serii. O połowę mniej obligacji zarejestrował Santander Factoring – 445 mln zł w jednej serii. Pekao Faktoring zarejestrował łącznie 200 mln zł (dwie serie) i 100 mln euro (jedna seria) obligacji. Natomiast Pekao Leasing i Pekao Bank Hipoteczny zarejestrowały odpowiednio po 200 mln zł (jedna seria) i 100 mln zł (jedna seria). Również 100 mln zł zarejestrował mLeasing (jedna seria).

Dużą emisję zarejestrowała spółka Pojazdy Szynowe Finanse. Jej wartość wynosi aż 100 mln zł.

W rejestrze KDPW obligacje o wartości 88,1 mln zł zarejestrowali też emitenci znani inwestorom z różnych rynków GPW. Największa z nich została przeprowadzona przez MCI Management, której wartość wyniosła 38 mln zł. Niewiele mniej wyemitowało Kredyt Inkaso – 30,3 mln zł. Mniejsze emisje przeprowadziły Victoria Dom (11 mln zł), JHM Development (7 mln zł) oraz SAF (1,8 mln zł).

Nowe emisje obligacji ponownie przeprowadził Europejski Bank Inwestycyjny, który w lipcu wyemitował łącznie 1,75 mld zł obligacji w dwóch seriach – 1 mld zł i 750 mln zł. Kupon dwóch serii jest stały i wynosi po 3 proc. i 2,75 proc. Większa emisja zapada 24 maja 2024 roku, a mniejsza 25 sierpnia 2026 roku.

W lipcu miały miejsce też dwie oferty publiczne obligacji – Ghelamco Invest i Victoria Dom. Nowe emisje Ghelamco są odpowiedzią na duże zainteresowanie emisją z poprzedniego miesiąca. Deweloper dodatkowo pozyskał 95 mln zł (w dwóch seriach po 45 i 50 mln zł) przy popycie przekraczającym 200 mln zł. Nowe emisje zostaną docelowo zasymilowane z notowaną już serią GHE0124, co oznacza że wypłacają taki sam kupon – stałe 6,1 proc. Drugi z deweloperów przeprowadził emisje o wartości 11 mln zł. Spółka będzie wypłacała stałe 6,65 proc. w skali roku, co sześć miesięcy. Victoria Dom planuje wprowadzić tę emisję na rynek Catalyst.

Debiuty

W styczniu na Catalyst pojawiło się osiem nowych serii obligacji o łącznej wartości nominalnej równej 34,2 mld zł. Aż 33,8 mld zł to obligacje „covidowe”– serie FPC0725, FPC0733 i PFR0627 o wartości odpowiednio 21,6 mld zł, 2,3 mld zł oraz 10 mld zł.

Poza tymi obligacjami na rynku zadebiutowała emisja Echo Investment ECH0524 o wartości 150 mln zł. Jest to 12 seria tego emitenta obecnie notowana na Catalyst. W lipcu nie zawarto na niej żadnej transakcji.

Większą emisję wprowadził też inny deweloper – Ghelamco Invest. Seria GHE0124 o wartości nominalnej 110 mln zł jest pierwszą serią, która wypłaca stały kupon na poziomie 6,1 proc. w skali roku. Obrót w okresie zaledwie siedmiu dni wyniósł aż 3,7 mln zł co jest drugim wynikiem dla obligacji tego emitenta. Jest to poniekąd potwierdzenie dużego zainteresowania stałym kuponem odsetkowym wśród inwestorów.

Na Catalyst zadebiutowały jeszcze trzy mniejsze emisje: PCX0925 (25 mln zł), EUC0423 (23 mln zł) oraz VID0523 (11 mln zł).

Obligacje „covidowe”

W lipcu miały miejsce kolejne emisje nowych obligacji „covidowych” oraz sprzedaż dodatkowa wcześniej wyemitowanych serii. Łącznie wyemitowano 28,8 mld zł obligacji, przy czym wszystkie to emisje BGK.

Nowe emisje, to seria FPC0733 o wartości 2,3 mld zł oraz FPC0725 o wartości 21,6 mld zł. W ramach wcześniej wyemitowanych serii, BGK dodatkowo sprzedał 5 mld zł obligacji FPC0630, przez co całkowite zadłużenie z tytułu tej serii wynosi 14 mld zł.

Jednocześnie z nowymi emisjami, w lipcu NBP przeprowadził dwa skupy outright buy, 8 i 22 lipca. Łącznie skupiono na nich 3,4 mld zł obligacji BGK i PFR – 0,7 mld zł FPC0725, 2,6 mld zł FPC0630 i 0,15 mld zł PFR0627.

Łącznie NBP skupił już 54 mld zł obligacji „covidowych”, a na Catalyst znajduje się efektywnie ok. 77,5 mld zł.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Zielona przystań

  30 października 2020
  Inwestorzy wybierają obligacje skarbowe jako sposób na ochronę środków wycofywanych pospiesznie z rynków akcji. Ryzyko dla papierów korporacyjnych rośnie, ale wyjątkiem mogą okazać się zielone i zrównoważone emisje.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Całkiem pod prąd

  23 października 2020
  Zapowiedź przemiany PGE z największego truciciela w zieloną spółkę wpisuje się w globalny trend odchodzenia od paliw kopalnych na rzecz energetyki odnawialnej, który wymaga jednak gigantycznych nakładów już rekordowo zadłużonego świata.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Zmiana warty

  16 października 2020
  Wrześniowe wyniki sprzedaży obligacji oszczędnościowych wskazują na powrót ich popularności do rozmiarów sprzed pandemii. Różni się nieco struktura sprzedaży, ale 2,2 mld zł i wzrost o 77 proc. narastająco – robią wrażenie.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (wrzesień 2020)

  15 października 2020
  Całkowite obroty na Catalyst wyniosły we wrześniu 180,94 mln zł, aż 59,2 mln zł mniej od 12-miesięcznej średniej. Jednocześnie były one niższe o 10,5 proc. niż w sierpniu oraz o 34,3 proc. niższe r/r.
  czytaj więcej

Emisje