poniedziałek, 19 kwietnia 2021

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (styczeń 2021)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 16 lutego 2021
Pod względem obrotu styczeń był niezwykle dobrym miesiącem dla Catalyst. Obroty wyniosły aż 285,3 mln zł wobec 222,4 mln zł w grudniu.

W styczniu Zero Discount Margin ważony wartością emisji wzrósł do 2,57 proc., a uwzględniając obligacje BGK/EBI/PFR wyniósł 0,66 proc. – bez zmian względem grudnia.

Z analizowanych sektorów wzrosty ZDM odnotowano w 8 sektorach, a jego spadek w pozostałych 9. Największe wzrosty odnotowano na obligacjach Getin Noble Bank, gdzie ZDM wzrósł aż o 660 pb., co jest związane z obawami jakie pojawiły się wobec GNB po przymusowej restrukturyzacji Idea Banku. Pozostałe sektory, w których odnotowano wzrosty ZDM (powyżej 15 pb.), to: Budownictwo (+32 pb.), Usługi Finansowe (+26 pb.), Deweloperzy Komercyjni (+23 pb.) oraz Chemii (+18 pb.). Jeśli chodzi o spadki ZDM, to powyżej 15 pb. straciły 4 sektory, w tym najwięcej w sektorze Pożyczek (-364 pb.), Medycyny (-145 pb.), Przemysłu (-68 pb.) oraz IT (-22 pb.). Jak widać zmiany ZDM w niektórych sektorach były niezwykle duże.

Wzrosty ZDM dla obligacji Getin Noble Banku mają związek z przymusową restrukturyzacją Idea Banku, o której inwestorzy dowiedzieli się ostatniego dnia 2020 roku. Wielu z nich obawia się, że GNB skończy podobnie. Analityk Trigon DM, Maciej Marcinkowski uważa, że dotknie to ten bank w perspektywie dwóch lat. W styczniu głębszej przeceny uniknęły jedynie obligacje zapadające w lutym i marcu tego roku – GNB0221 taniał o 1,79 proc., a GNB0321 o 0,92 proc. Największe spadki dotknęły GNB0424 (-22,0 proc.), GNB1223 (-20,7 proc.) oraz GNB0124 (-18,7 proc.). Jednak wszystkie serie(oprócz tych zapadających w najbliższych dwóch miesiącach) odnotowały pokaźne spadki w wysokości co najmniej 7 proc.

Niespotykanie duże zmiany ZDM widzieliśmy także dla obligacji spółek z sektora Pożyczek. ZDM spadła tam aż o 364 pb. i osiągnęła poziom 4,98 proc. wobec 8,62 proc. Jest to jeden z sektorów, gdzie zmiany w liczbie notowanych serii mogą znacznie wpływać na rentowności mediany ZDM. I to właśnie nowa seria miała największy wpływ na tak duży skok rentowności. W styczniu na rynku pojawiła się nowa emisja Everest Capital – EVC0921. Jej ZDM wyniósł 4,98 proc., co odpowiada odnotowanej na koniec miesiąca rentowności w sektorze. Ceny pozostałych czterech serii obligacji nie uległy żadnej zmianie, jednak z racji daty wykupu przypadającej dla 3 z 5 serii na ten rok, ich ZDM uległ niewielkim zmianom. I tak dla YOL0721 i EVC0621 wzrósł on (do odpowiednio 17,56 proc. i 13,66 proc.), to dla EVC0921 obniżył się (do -0,75 proc.).

Podobne uzasadnienie ma spadek ZDM dla sektora Medycyny. Pod koniec stycznia z notowań została wyłączona zapadająca w lutym seria VOX0221. W efekcie sektor ten składa się z zaledwie 2 serii obligacji – VOX0721 oraz PGF0822. Na koniec ubiegłego miesiąca, nienotowana już seria VOX0221 była notowana z niewielkim dyskontem do nominału, co w połączeniu z krótkim okresem do wykupu wywindowało jej ZDM aż do 8,1 proc. Pozostałe dwie serie oferowały ZDM na poziomie średnio 1,35 proc. Dodatkowo w styczniu cena PGF0822 urosła do 101,0 przez co ZDM obniżył się z 2,7 proc. do 2,1 proc. Razem, wpłynęło to na tak duży spadek ZDM. W kolejnych miesiącach można spodziewać się dalszej obniżki, co wynika z praktycznie zerowego handlu na obligacjach VOX0721 i notowania z premią do nominału (po 101,48).

Jeśli chodzi o zmiany notowań poszczególnych serii, to jedynie dwie serie obligacji zyskały co najmniej 5,0 proc. – EUC0423 wyemitowane przez Europejskie Centrum Odszkodowań oraz KME0321 wyemitowane przez Kancelarię Medius. Wzrosty na obligacjach EUC0423 o 14,3 proc. podniosły kurs z 70,0 do 80,0. Spółka w ubiegłym miesiącu nie przekazywała żadnych cenotwórczych komunikatów co może oznaczać, że za wzrostami stoją inwestorzy szukający rentowności na wyższych poziomach, nawet kosztem większego ryzyka. Mimo relatywnie wysokiego wzrostu notowań obligacji KME0321, to nadal są one notowane z ogromnym dyskontem do nominału co wiąże się ze słabą sytuacją finansową tego emitenta. W styczniu KME ogłosiła zwołanie zgromadzenia obligatariuszy, na którym chce zmienić niektóry warunki emisji m.in. dotyczące terminów wypłaty świadczeń z obligacji. Warto też wspomnieć, że obrót w styczniu wyniósł ok. 0,2 tys. zł co odpowiada transakcji na tylko jednej obligacji.

Jeśli chodzi o spadki, to w naszym zestawieniu wszystkie dotyczą wspomnianych już obligacji Getin Noble Banku.

Obroty

Pod względem obrotu styczeń był niezwykle dobrym miesiącem dla Catalyst. Obroty wyniosły aż 285,3 mln zł wobec 222,4 mln zł w grudniu. Średni obrót w poprzednich dwunastu miesiącach wynosił 226,3 mln zł co pokazuje, że obrót w ubiegłym miesiącu był niecodzienny. Co więcej taki poziom nie był widziany od co najmniej dwóch lat –ostatni raz poziom 280 mln zł został przekroczony w październiku 2019 roku. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 9,1 mln zł wobec ledwie 0,7 mln zł w grudniu.

Mimo istotnego wzrostu obrotu na Catalyst, obrót na obligacjach czysto korporacyjnych wyniósł 136,7 mln zł wobec 125,4 mln zł przed miesiącem. Największy wzrost odnotowano na obligacjach z sektora Usług Finansowych (+17,8 mln zł), Innych Usług (+6,8 mlnzł) oraz Wierzytelności (+3,6 mln zł). Skompensowało to spadki obrotu widoczne na obligacjach Banków (-13,6 mln zł) oraz Paliwa, Gazu i Energii (-6,6 mln zł). Jeśli chodzi o obligacje BGK/EBI/PFR, to obrót wyniósł 30,1 mln zł wobec 29,7 mln zł w grudniu.

Jeśli chodzi o obroty w sektorze Usług Finansowych, to za wzrost odpowiada większy obrót na obligacjach PZU i GPW –odpowiednio PZU0727 oraz GPW0122. O ile poziom obrotu na obligacjach PZU równy 18,7 mln zł nie jest czymś zaskakującym, to obrót na serii GPW0122 na poziomie 11,1 mln zł jest czymś bardzo niecodziennym. W ostatnich miesiącach nie przekraczał on 0,5 mln zł, a w całym 2020 tylko w styczniu był wyższy od 1 mln zł.

Za wzrostami obrotu w sektorze Innych Usług stoi dużo większy handel na obligacjach Cyfrowego Polsatu. Na serii CPS0227 wyniósł on 2,6 mln zł (vs 0,3 mln zł w grudniu), a CPS0426 aż 5,5 mln zł (vs 1,0 mln zł). Podobnie jak w ostatnim czasie są to jedyne obligacje, na których odbywał się jakikolwiek handel.

W sektorze Wierzytelności największe wzrosty obrotu odnotowano na obligacjach KRU0521 (+1,78 mln zł), KRU1123 (+1,17 mln zł), KRU0921 (+0,93 mln zł) wyemitowanych przez Kruka, obligacjach KRI0423 (+1,35 mln zł) wyemitowanych przez Kredyt Inkaso oraz BST0921 (+1,23 mln zł) wyemitowanych przez Best.

Obrót na obligacjach Banków kolejny miesiąc z rzędu się obniżył. Większy obrót odnotowano jedynie dla 20 serii, w tym tylko ALR1225 wzrósł on o co najmniej 1 mln zł (+3,53 mln zł). Spadek obrotu odnotowano dla 21 serii, w tym największy dla MIL1227 (-5,45 mln zł), PKO0827 (-4,97 mln zł), MIL0129 (-2,50 mln zł), PEO1027 (-2,47 mln zł), ALR1025 (-1,84 mln zł) i BOS0724 (-1,31 mln zł).

W sektorze Paliwa, Gazu i Energii za spadkami obrotu stały głównie obligacje PKN Orlenu, na których obrót był łącznie mniejszy o 6,95 mln zł. Spowodowane było to mniejszym obrotem na seriach PKN0722 (-6,16 mln zł), PK10622 (-1,56 mln zł) oraz PKN1222 (-1,42 mln zł). Oprócz tego spadki dotknęły obligacji ENA0624 (-2,64 mln zł). Pozytywny wpływ na obrót w sektorze miały nowe obligacje Taurona – TPE1025 (+2,99 mln zł), a także dwie serie Orlenu – PKN0921 i PKN0622 (po +1,1 mln zł).

Pod względem obrotu według emitentów ponownie największy został osiągnięty na obligacjach BGK –wyniósł on 21,7 mln zł wobec 29,7 mln zł w grudniu. Dużą popularnością odnotowały się też papiery PZU na których obrót wyniósł 18,7 mln zł (+7,4 mln zł m/m), Alior Banku z obrotem 13,2 mln zł (+2,45 mln zł), PKN Orlen z 12,5 mln zł (-6,95 mln zł) oraz GPW z obrotem równym 11,1 mln zł. Jednocześnie obligacje GPW cieszyły się największym wzrostem obrotu, który w porównaniu do grudnia wyniósł 10,3 mln zł. Największy spadek obrotu dotknął w styczniu obligacji Banku Millennium, który obniżył się aż o 7,95 mln zł do 1,0 mln zł.

Zapadalność

W styczniu do wykupu przypadały 2 serie obligacji o łącznej wartości 504,7 mln zł. Z informacji dostępnych w rejestrze zobowiązań emitentów prowadzonym przez KDPW wynika, że przypadająca do wykupu 15 stycznia seria FFI0121 nie została wykupiona w terminie.

W lutym przypada termin wykupu czterech serii obligacji, z czego dwa z nich już zostały dokonane – VID0221 i VOX0221 o łącznej wartości 11,1 mln zł. Z tego powodu do wykupu pozostaje jeszcze 140,3 mln zł obligacji, w tym 100 mln zł przez Getin Noble Bank (seria GNB0221), a pozostałe 40,3 mln zł przez BBI Development (BBI0221).

Nowe emisje

W styczniu w rejestrze KDPW obligacje zarejestrowały 22 spółki, a ich łączna wartość wyniosła 1,17 mld zł oraz 125,55 mln euro (3 serie). W grudniu wartość emisji była zdecydowanie wyższa i wyniosła 4,26 mld zł.

Większość obligacji była wyemitowana przez spółki hipoteczne i leasingowe. Ogólnie odpowiadały one za 950 mln zł emisji i stała za tym dwójka emitentów: PKO Bank Hipoteczny (z emisją 850 mln zł) oraz mLeasing (100 mln zł). Dodatkowo w dwóch seriach obligacje wyemitowała Pekao Faktoring –ich wartość wyniosła 125 mln euro.

Jedyną emisją uplasowaną nie poprzez agenta emisji była seria PFR0824. Środki pozyskane z tej emisji będą przeznaczone na rządowy Program wsparcia PLL LOT (w kwocie 930 mln zł) oraz na Tarcze Finansową 2.0 dla mikro, małych i średnich firm oraz na tarczę dla dużych firm (reszta środków). Kupon obligacji wynosi stałe 1,375 proc.

Mimo dość słabego stycznia pod względem nowych emisji, dużo słyszeliśmy o nowo ustanowionych programach emisji m.in. przez Alior Bank, PragmaGo, Best czy Ghelamco.

Debiuty

W styczniu, podobnie jak w grudniu, na Catalyst wprowadzono sporo nowych serii obligacji. Ich łączna wartość nominalna wyniosła 1,3 mld zł wobec 1,37 mld zł wprowadzonych obligacji w grudniu.

Podobnie jak w poprzednim miesiącu, większość tej kwoty dotyczyła jednej serii obligacji. W styczniu były to nowe obligacje Tauron Polska Energia wyemitowane w październiku ubiegłego roku. Ich wartość wynosi 1 mld zł a wartość kuponu, podobnie jak dla grudniowej emisji Orlenu, jest powiązany ze wskaźnikami zrównoważonego rozwoju (tutaj redukcji emisji lub zwiększenia mocy OZE).

Do większych wprowadzonych emisji można zaliczyć serię euro1225 wyemitowaną przez Eurocash o wartości 125 mln zł oraz ABF1023 wyemitowaną przez AB o wartości 69,2 mln zł. Pozostałe serie były mniejsze niż 25 mln zł.

Obligacje „covidowe”

W styczniu BGK nie emitował żadnych obligacji w ramach programu przeciwdziałania skutkom Covid. Zgodnie z opublikowanym komunikatem emisje nie są planowane także w lutym.

PFR w styczniu wyemitował jedną serie obligacji – PFR0827 o wartości aż 5250,0 mln zł. Zgodnie z listem emisyjnym 930 mln zł zostanie przeznaczonych na rządowy program wsparcia PLL LOT, a pozostała kwota wykorzystana zostanie na realizacje Tarczy finansowej 2.0 dla mikro, małych i średnich firm oraz dla dużych firm. Oferuje ona kupon stały na poziomie 1,375 proc., a termin wykupu przypada 30 sierpnia 2027 roku.

W styczniu odbyło się jedno posiedzenie NBP, na którym dokonano skupu obligacji o wartości nominalnej 1,49 mld zł. Z obligacji covidowych NBP skupił tylko 929 mln zł serii PFR0827, z ceną dającą rentowność na poziomie 1,39 proc. Na 17 lutego planowana jest kolejna operacja strukturalna. Całkowite zadłużenie BGK i PFR z tytułu emitowanych w ramach różnych tarcz i programów przeciwdziałających covidowi obligacji utrzymało się na poziomie z grudnia (odpowiednio 100,75 mld zł i 65,4 mld zł). Z kolei zadłużenie wobec NBP z tytułu skupionych obligacji wyniosło 54,4 mld zł (BGK: 34,6 mld zł i PFR: 19,8 mld zł).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Ile zmienią publiczne FIZ-y?

  16 kwietnia 2021
  Jeśli korporacyjne FIZ-y zdołają podbić portfele inwestorów indywidualnych, amatorzy emisji publicznych mogą przejść na ich stronę, zwłaszcza w przypadku małych spółek.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Kompresja spreadów

  09 kwietnia 2021
  Ostatnich 12 miesięcy było wyjątkowo udanych dla inwestujących w korporacyjny dług o śmieciowym ratingu w USA. Według danych ICE Data Services obligacje tego typu przyniosły po raz trzeci w historii ponad 20 proc. stopę zwrotu.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Więcej za mniej

  02 kwietnia 2021
  Korekta rentowności na rynkach bazowych i ich jednoczesny wzrost w Polsce, to zła wiadomość dla rodzimego rynku. Z papierów pożądanych w czasie niepewności możemy trafić do koszyka tych, których inwestorzy się pozbywają w czasie niepewności.
  czytaj więcej
 • Nie ma ucieczki przed rynkiem obligacji – prognozy Saxo Banku

  31 marca 2021
  W drugim kwartale na rynku obligacji zabraknie pola manewru. To, co w ubiegłym roku uchodziło za bezpieczną inwestycję, obecnie stało się zbyt ryzykowne ze względu na fakt, iż obawy o inflację i optymizm dotyczący przyszłości powodują szybki wzrost stóp procentowych.
  czytaj więcej

Emisje