sobota, 11 lipca 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (październik 2019)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 15 listopada 2019
Obroty w październiku na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 280,45 mln zł, czyli 62,36 mln zł więcej niż 12- miesięczna średnia. Były większe o 1,8 proc. w porównaniu do września i o 64,2 proc. wyższe niż przed rokiem.

W październiku Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji spadła o 1 069 p.b. Największe spadki mediany rentowności zaliczyły sektory: Przemysł (-14 468 p.b.), Getin Noble Bank (-503 p.b.), Usługi Finansowe (-130p.b.), Inne Usługi (-50 p.b.), IT (-45 p.b.), Chemia (-40 p.b.), Medycyna (-38 p.b.), Budownictwo (-33 p.b.), Deweloperzy Komercyjni (-28 p.b.) i Banki ex-Getin (-13 p.b.). Jedynie 3 sektory zaliczyły wzrost ZDM w ubiegłym miesiącu: Fundusz (+24 p.b.), Deweloperzy Mieszkaniowi (+10 p.b.) i Paliwa, Gaz, Energia (+5 p.b.).

Duży spadek mediany ZDM w Przemyśle jest związany z nowymi emisjami wprowadzonymi w październiku do obrotu na Catalyst przez Famur FMF0624 (200 mln zł) oraz dwóch serii KGHM: KGH0624 (400 mln zł) i KGH0629 (1600 mln zł). Łączna wartość emisji tego sektora wzrosła z 284 mln zł do 2484 mln zł, przez co udział obligacji ZM H. Kania zmalał poniżej 5 proc., a ZDM Przemysłu uległo pewnego rodzaju normalizacji. Spadek mediany rentowności w Usługach Finansowych o 130 p.b. był związany z przedterminowym wykupem we wrześniu serii MWT0720 i MWT0820, a nie z faktycznym wzrostem cen papierów (ZDM ważona wartością emisji dla tego sektora wzrosła z 3,74 proc. do 5,29 proc.). Ostatnia z serii tego emitenta MWT0921, jak poinformował emitent, została wykupiona w całości w październiku.

Liczba papierów, których ceny wzrosły wyniosła 138, a których spadły – 73. Ceny 124 serii nie zmieniły się. Średni wzrost cen obligacji wyniósł 3,45 proc. m/m. Z kolei spadek -1,13 proc. We wrześniu wartości te wyniosły odpowiednio 0,91 proc. i -2,50 proc.

Prawdziwą hossę można było zaobserwować na obligacjach Getin Noble Banku. Kurs aż 29 z 31 serii tego emitenta wzrósł. Kurs serii GNB0724 nie zmienił się, z kolei GNB1223 stracił aż 7,69 proc. – co jest trzecim największym spadkiem na pojedynczej serii odnotowanym w październiku. Średni wzrost rosnących serii wyniósł aż 12,44 proc., co widać po zestawieniu najsilniej rosnących serii. Wszystkie pozycje zajmują obligacje GNB, z czego najwięcej zyskała seria GNB1123 (+33,3 proc.), a najmniej seria GNO1123 (+15,2 proc.). Patrząc trochę poza nasze zestawienie, na 30 najwięcej rosnących serii aż 25 to właśnie obligacje Getinu. Jak widać, inwestorzy pozytywnie odebrali informację o zwolnieniu banku z obowiązku utrzymywania 55-proc. wymaganej rezerwy obowiązkowej przez zarząd NBP oraz utrzymanie ratingów przez agencję ratingowe Fitch i Moody’s.

Poza obligacjami Getin Noble Banku oraz ZM Henryk Kania (które są zawieszone od 2 października) ponad 5-proc. wzrosty wartości zaliczyły jedynie dwie serie: OTS0220 i MCI1219. Pierwsza z nich zyskała 6,04 proc. i jej kurs osiągnął poziom 96,5 proc. nominału. W październiku odbyły się dwa ważne dla OT Logistics wydarzenia – wznowienie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i Zgromadzenie Obligatariuszy obligacji serii H. Na pierwszym z nich podjęto uchwałę o emisji do 2,3 mln akcji serii E oferowanych po cenie minimalnej 6 zł z pozbawieniem dotychczasowych akcjonariuszy praw poboru, natomiast na drugim uchwalono zmianę Warunków Emisji Obligacji serii H. Obligacje MCI1219 wyemitowane przez MCI Capital S.A. zyskały 5,26 proc. w październiku i ich kurs na koniec miesiąca osiągnął poziom 100 proc. wartości nominalnej. Termin wykupu tej serii przypada na 20 grudnia tego roku.

Najsłabszy wynik w ubiegłym miesiącu osiągnęły obligacje Europejskiego Centrum Odszkodowań. Seria EUC0420 straciła 13,4 proc. wartości i na koniec miesiąca notowana była po 50 proc. nominału. W ubiegłym miesiącu seria ta także spadała – o 17,5 proc., a w ciągu ostatnich sześciu miesięcy aż o 45 proc. O sytuacji tej spółki krótko pisaliśmy w poprzednim miesięczniku, a w październiku nie przekazano żadnych nowych informacji.

Spadek o 10 proc. odnotowano także na obligacjach Victoria Dom S.A. Seria VI10622 jest notowana na Catalyst od 18 września tego roku, a jej kurs na poziomie 90 proc. wartości nominalnej sprawia, że są to najtańsze papiery tego emitenta. Na koniec miesiąca seria o tym samym terminie zapadalności – VID0622, była notowana po 99,6 proc. nominału, z kolei serie VID0221 i VID0621 notowane były po 100 i 101 proc. nominału. Niestety inwestorzy, którzy chcieliby zakupić serię VI10622 mogą mieć z tym trudności, ponieważ jest to jedyna seria tego emitenta, na której nie ma żadnych ofert kupna ani sprzedaży.

Powyżej 5 proc. straciły na kursie także obligacje ABS Investment serii AIN0421 – spadek wyniósł -7,6 proc., a papiery były notowane po 85 proc. wartości nominału na koniec października. Spółka nie przekazała żadnych nowych informacji w poprzednim miesiącu.

Dużo ciekawsza sytuacja jest na papierach Vivid Games. Jedyna seria obligacji tego emitenta – VVD0520 straciła kolejne 4,2 proc. w październiku. Inwestorzy coraz mniej wierzą w terminową spłatę obligacji, których łączna wartość nominalna wynosi 10,5 mln zł. Zgodnie z zapowiedziami Tomasza Muchalskiego, członka rady nadzorczej Vivid Games, spółka chciałaby rozwiązać ten problem jeszcze w tym roku. Może w tym pomóc zgoda akcjonariuszy na emisję do 10 mln akcji z wyłączeniem praw poboru, którą wyrażono na NWZ z 21 października. Dodatkowo na 15 listopada zwołano Zgromadzenie Obligatariuszy, na którym prezes spółki zamierza zaproponować m.in. konwersję części papierów dłużnych na akcje lub wcześniejszy wykup części obligacji połączony z emisją nowych papierów.

W kontekście spadków warto zwrócić uwagę na obecność trzech serii wyemitowanych przez Alior Bank. Seria ALR0524 straciła 2,6 proc. wartości, ALR0321 - 2,3 proc., a ALR0421 - 2,1 proc. Spadki są prawdopodobnie związane z wyrokiem TSUE dotyczącym zwrotu proporcjonalnie obniżonych kosztów (m.in. z prowizji, opłaty przygotowawczej i ubezpieczenia) w przypadku wcześniejszej spłaty kredytu konsumenckiego. Alior oszacował, że obniży to wynik odsetkowy za III kwartał 2019 o 102 mln zł, a zysk netto o 83 mln zł. Z kolei wynik odsetkowy IV kwartału zostanie obniżony o około 79 mln zł.

Obroty

Obroty w październiku na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 280,45 mln zł, czyli 62,36 mln zł więcej niż 12- miesięczna średnia. Były większe o 1,8 proc. w porównaniu do września i o 64,2 proc. wyższe niż przed rokiem. Wartość transakcji pakietowych wniosła 0,81 mln zł, czyli o 0,32 mln zł więcej niż w we wrześniu i o 4,12 mln zł mniej niż w październiku ubiegłego roku. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 149,83 mln zł i odpowiadały za 53,43 proc. obrotu całkowitego na Catalyst.

Największy obrót na pojedynczej serii został wygenerowany na KGH0629 wyemitowanych przez KGHM Polska Miedź. Obrót wyniósł 30 mln zł i odpowiadał za 20 proc. obrotu na wszystkich obligacjach korporacyjnych. Obligacje tej serii 3 października zadebiutowały na Catalyst i od początku notowań kurs waha się między 101,17, a 100,80 proc. nominału. Dużym zainteresowaniem inwestorów odznaczyła się seria MIL1227 wyemitowana przez Bank Millennium. Obrót wyniósł 6,5 mln zł, jednak nie poszły za nim znaczne ruchy ceny – kurs spadł o 0,2 proc. nominału. Seria PZU0727 osiągnęła trzeci największy obrót na poziomie 5,5 mln zł, co oznacza wyraźny spadek zainteresowania inwestorów w porównaniu z poprzednimi miesiącami.

Pod względem emitentów pierwsze miejsce zajął KGHM Polska Miedź z obrotem na poziomie 31,2 mln zł. Dużo handlowano także na obligacjach Alior Banku (14,1 mln zł) i Getin Noble Banku (10 mln zł).

Zapadalność

W piątek 22 listopada swoje obligacje ma do wykupu Indos. Spółka notowana na NewConnect, po umorzeniu części obligacji tej serii 17 października tego roku, ma do spłaty jeszcze 4,5 mln zł długu.

Nowe emisje

Pomimo pozytywnych informacji płynących z rejestru KPDW (w październiku zarejestrowano 66 serii obligacji o łącznej wartości 2691,65 mln zł) trudno oprzeć się wrażeniu, że rynek pierwotny obligacji korporacyjnych popada w coraz większy marazm. Nowych emisji jest niewiele, brakuje debiutantów, a finansowanie pozyskują podmioty, które były już obecne na rynku. Niestety, wszystko wskazuje na to, iż tworzy się coraz większa bariera wejścia na szeroki rynek. Zwłaszcza przy wielu istniejących alternatywach m.in.: relatywnie tanie kredyty bankowe i finansowanie z międzynarodowych instytucji (EBI, EBOR, NIB). Sytuacje wykorzystują deweloperzy i instytucje finansowe. Widać to także na Catalyst, na którym od początku roku pojawiły się 64 nowe serie, z czego 23 zostały wyemitowane przez deweloperów, 11 przez banki, a 10 przez firmy działające na rynku wierzytelności.

Z pozytywów: emisje przeprowadził i wprowadził do obrotu Atal i PKO Bank Hipoteczny (ATL0921, PHO1021). Obydwie emisje opisaliśmy poniżej. Największą emisję zarejestrowaną w rejestrze KDPW przeprowadził PKO Bank Hipoteczny. Są to obligacje zerokuponowe o wartości 900 mln zł. Firmy leasingowe zarejestrowały emisje o łącznej wartości 400 mln zł. PEKAO Leasing w dwóch seriach łącznie 300 mln zł i mLeasing w jednej serii 100 mln zł.

Debiuty

W październiku na Catalyst zadebiutowało osiem serii obligacji o łącznej wartości emisji równej 2619 mln zł. Oznacza to, że na rynek wprowadzono o 1353 mln zł obligacji więcej niż we wrześniu i aż o 2543 mln zł więcej niż w październiku ubiegłego roku. Najwięcej obligacji uplasował KGHM Polska Miedź – 2000 mln zł w dwóch seriach zapadalnych w czerwcu 2024 i 2029 roku. Obligacje na rynek wprowadziła też inna spółka z szerokiego sektora Przemysłu – Famur. Seria FMF0624 o wartości emisji 200 mln zł wypłaca co pół roku kupon równy WIBOR 6M + 2,6 pkt proc. W pierwszym miesiącu notowań kurs tej serii wzrósł do 102,7 proc. nominału, a ZDM na poziomie 2 proc. sprawia, że jest to jeden z ciekawszych papierów z tego sektora.

Oprócz spółek z sektora Przemysłu, trzy serie obligacji wprowadzili też Deweloperzy: I2 Development, Atal i Archicom.

Seria I2D0321 o wartości równej 9 mln zł była najmniejszą emisją wprowadzoną do obrotu w ubiegłym miesiącu. Oprocentowanie tych papierów wynosi WIBOR 3M + 4,3 pkt proc. (tyle samo co pozostałych serii tego emitenta). W pierwszym miesiącu notowań nie zawarto na niej żadnej transakcji. Atal wprowadził do obrotu serię ATL0921 o wartości 100 mln zł. Kupon wynosi WIBOR 6M + 1,9 pkt proc. i tak jak w przypadku serii I2D0321, nie zawarto na tych papierach ani jednej transakcji w październiku. Ostatni z deweloperów – Archicom, wprowadził na Catalyst serie ARH0623 o wartości 60 mln zł. Oprocentowanie tych obligacji wynosi WIBOR 3M powiększony o 3,3 pkt proc. marży. Oznacza to wzrost marży względem pozostałych dwóch serii: ARH0320 (WIBOR 6M + 2,35 pkt proc.) i ARH0722 (WIBOR 3M + 2,9 pkt proc.). Na papierach tego dewelopera także nie zawarto żadnej transakcji.

Dwa ostatnie debiuty miały miejsce ostatniego dnia października. Swoje obligacje wprowadził do obrotu PKO Bank Hipoteczny (PHO1021) i Kredyt Inkaso (KRI0423). Obligacje PHO1021 wypłacają najmniejszy kupon z debiutujących w tym miesiącu papierów – WIBOR 3M + 0,6 pkt proc. Z drugiej strony znajduje się emisja Kredyt Inkaso – seria KRI0423 (największa jednostkowa seria spółki sektora wierzytelności w historii polskiego rynku) wypłaca kupon równy WIBOR 6M + 4,9 pkt proc. Jest to najwyższa marża z październikowych debiutów, jak i najwyższa jaka oferuje ten emitent (razem z serią KRI0822).

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

Emisje