czwartek, 09 kwietnia 2020

Newsroom

Raport miesięczny DM NWAI (styczeń 2020)

Szymon Jędrzejewski i Bartłomiej Kempczyński, DM NWAI | 17 lutego 2020
Obroty w styczniu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 210,44 mln zł, czyli o 15,01 mln zł mniej niż 12-miesięczna średnia. Były również o 8,7 proc. większe niż w grudniu, ale o 12,6 proc. niższe niż w styczniu rok wcześniej.

W styczniu Zero Discounted Margin (ZDM) dla obligacji korporacyjnych ważona wartością emisji wzrosła o 14 p.b. Osiem sektorów zaliczyło spadki mediany rentowności, z czego największe (powyżej 10 p.b.) odnotowano w sektorach: Inne Usługi (-49 p.b.), Medycyna (-44 p.b.), Fundusz (-38 p.b.) i Budownictwo (-36 p.b.). Z kolei siedem sektorów zwiększyło swoją rentowność. Największe wzrosty (powyżej 10 p.b.) miały miejsce w sektorach: Getin Noble Bank (+107 p.b.), Usługi Finansowe (+60 p.b.), Przemysł (+29 p.b.), Retail (+29 p.b.), Banki ex-Getin (+14 p.b.) oraz Chemia (+11 p.b.). Ogółem 108 serii zanotowało wzrost ceny (średnio o 1,3 proc. m/m), a 101 spadek (średnio o 0,7 proc.). W grudniu 125 serii wzrosło (średnio o 1,47 proc.), a jedynie 80 spadło (średnio o 0,63 proc.). Na rynku notowanych było 327 serii obligacji korporacyjnych, netto o 1 serię mniej niż w ubiegłym miesiącu.

Rentowność obligacji Getin Noble Banku, po spadkach w ostatnich trzech miesiącach 2019 roku (z 19,2 proc. do 12,1 proc.), w styczniu wzrosła do 13,2 proc. Średnia cena obligacji tego emitenta wynosi 88,6. Wzrost rentowności to efekt spadku ceny aż 16 serii (średnio o 1,43 proc. m/m). Z kolei cena wzrosła dla 13 serii (średnio o 3,28 proc.). Na początku stycznia Zarząd GNB uruchomił zatwierdzony przez KNF Grupowy Plan Naprawy, z kolei pod koniec miesiąca UOKiK nałożył na bank 13,5 mln zł kary za stosowanie niedozwolonych klauzul we wzorcach aneksów do umów kredytów hipotecznych indeksowanych do euro i franka szwajcarskiego. Jak poinformował rzecznik prasowy GNB, bank planuje odwołać się od tej decyzji.

Drugi miesiąc z rzędu urosła rentowność papierów z sektora Usług Finansowych. Rentowność z tego sektora jest podbijana przez dwie serie: AIN0421 i EUC0420. Rentowność obligacji ABS Investment wynosi 25,7 proc. (+0,7 pkt. proc. m/m). Spółka w styczniu poinformowała o odstąpieniu od połączenia z Beskidzkim Biurem Inwestycyjnymi S.A., w związku z niewspółmiernymi kosztami tego procesu do potencjalnych korzyści oraz o wypłacie odsetek z tej serii obligacji na rzecz wszystkich obligatariuszy. Jej kurs nie zareagował w istotny sposób na te informacje i wzrósł o 0,5 proc. w zeszłym miesiącu. Żadnej informacji nie przekazało Europejskie Centrum Odszkodowań, co może niepokoić posiadaczy obligacji tej serii, którzy oczekują na rozwiązanie kwestii ich refinansowania (o prowadzeniu rozmów w celu refinansowania części tej serii spółka informowała już w raporcie za II kw. 2019 r.). Cena tej serii wzrosła o 4,5 proc., jednak rentowność w skali roku zwiększyła się ze 182,6 proc. do 223,8 proc.

Z kolei mniejszych rentowności należy oczekiwać na obligacjach spółek z sektora Inne Usługi. Za spadkiem stoją obligacje Benefit Partners, których ceny urosły: BNF0322 (1 proc.), BNF0621 (0,8 proc.) i BNF1221 (0,5 proc.). Za wzrostami nie stoją jednak żadne nowe informacje przekazane przez emitenta, jednak może to być pochodna informacji o wzroście liczby aktywnych kart sportowych o 21,7 proc. r/r za ostatni kwartał 2019, przekazanej przez spółkę dominującą – Benefit Systems S.A.

Kolejny miesiąc z rzędu spadają rentowności obligacji firm działających w sektorze Medycyna. Drugi miesiąc z rzędu spółka z tego sektora wykupiła przed czasem swoje obligacje. W styczniu zdecydowała się na to Meyra Group, która 31 stycznia nabyła wszystkie zapadające w kwietniu tego roku papiery. Na koniec grudnia notowane były po 99,2 proc. wartości nominalnej, a ich roczna rentowność wynosiła 9,0 proc. i była najwyższa dla tego sektora. Ceny pozostałych na rynku obligacji w większości wzrosły. Obligacje serii BGD0920 wyemitowane przez Biogened S.A. podrożały o 1,5 proc. do poziomu 100,48. Ich rentowność spadła z 7,5 proc. do 5,1 proc. Seria PGF1120 wyemitowana przez Polską Grupę Farmaceutyczną także podrożała: do 99,95 proc. nominału (+0,1 proc.). Ich rentowność spadła z 4,5 proc. do 4,4 proc. Inaczej zachowały się obligacje wyemitowane przez Voxel S.A.

Seria VOX0721 podrożała o 1,9 proc. i osiągnęła kurs równy 103,92 (ZDM z 4,4 proc. do 2,9 proc.), a VOX0221 potaniała o 0,6 proc. i kurs wynosi 102,0 (ZDM z 3,4 proc. do 3,7 proc.). Spółka w styczniu poinformowała o dwóch przejęciach.

W styczniu największym wzrostem kursu może pochwalić się seria VVD0520 wyemitowana przez Vivid Games. Termin do wykupu obligacji o wartości 10,5 mln zł przypada na 05.05.2020r. W styczniu spółka poinformowała o zamiarze emisji nowej obligacji już w lutym. Łączna wartość nominalna ma być nie mniejsza niż 5 mln zł. Emisja zostanie skierowana również do obecnych obligatariuszy, którzy będą mieli możliwość dokonania objęcia obligacji nowej emisji wraz z jednoczesnym umorzeniem zobowiązań wynikających z Obligacji serii A. Dodatkowo spółka spodziewa się osiągnąć na poziomie skonsolidowanym 0,56 mln zł zysku netto za cały 2019 rok. Powyższe informacje zostały odebrane przez inwestorów bardzo pozytywnie. W ciągu miesiąca cena urosła aż o 24 proc., co jest jednocześnie największym wzrostem na pojedynczej serii w styczniu. Wzrost zaufania inwestorów do spłaty tej serii widać także po wzroście ceny na przestrzeni ostatnich miesięcy. Jeszcze w połowie listopada można było kupić papiery tej serii poniżej 60 proc. wartości nominalnej, a obecnie notowane są po 97 proc. nominału. W styczniu zmiany kursów pojedynczych serii nie były za duże. Kurs powyżej 5 proc. zmienił się jedynie dla dwóch serii. Największy wzrost osiągnęła wspomniana seria VVD0520 – aż 24 proc. Aż 20 proc. wzrost osiągnęła jedna z serii Getin Noble Banku – GNO1123. W zestawieniu największych wzrostów i spadków pojedynczych serii, na 20 wymienionych obligacjach aż 10 to właśnie obligacje Getin Noble Banku. Największe spadki kursu osiągnęły serie: GNB0624 (- 2,9 proc. - największy w styczniu), GNB0723 (-2,4 proc.), GNB1222 (-2,4 proc.), GNB0424 (-2,4 proc.) i GNO1120 (-2,4 proc.).

W styczniu spadki zaliczyły także dwie ostatnie serie obligacji Kancelarii Medius. Ich kursy spadły o 2,5 proc. (KME0321) i 2 proc. (KME0720). W styczniu spółka przekazała informacje o wstępnych wpłatach na portfelach za 2019 r., które ostatecznie były o 4 proc. niższe rdr.

Tak jak w grudniu w naszym zestawieniu znalazły się serie KRI1221 i KRI1020 wyemitowane przez Kredyt Inkaso. Od końca listopada ich kurs wzrósł z, odpowiednio, 84 i 90 do 94 i 99.

Obroty

Obroty w styczniu na rynku Catalyst ukształtowały się na poziomie 210,44 mln zł, czyli o 15,01 mln zł mniej niż 12-miesięczna średnia. Były również o 8,7 proc. większe niż w grudniu, ale o 12,6 proc. niższe niż w styczniu rok wcześniej. Wartość transakcji pakietowych wyniosła 10,51 mln zł. Obroty obligacjami korporacyjnymi wyniosły 156,35 mln zł i odpowiadały za 74,3 proc. obrotu całkowitego na Catalyst. Przed miesiącem obroty na tych obligacjach były o 27,1 mln zł niższe i ich udział w obrocie całkowitym wyniósł 66,8 proc.

Na obligacjach dziesięciu najpopularniejszych emitentów wśród inwestorów obrót wyniósł aż 105,1 mln zł, co odpowiada za 67,2 proc. obrotu na obligacjach korporacyjnych. W styczniu największymi obrotami cieszyły się obligacje PKN Orlen. Łącznie 6 notowanych serii odpowiadało za 19,7 mln zł obrotu. Największy obrót z nich osiągnęła seria PKN1222 – aż 9,3 mln zł. Duży obrót było widać także na serii PKN0722, który wyniósł aż 4,3 mln zł. Drugie najchętniej kupowane papiery zostały wyemitowane przez Ghelamco Invest. Na Catalyst są obecnie notowane aż 23 serie obligacji tej spółki. Łączny obrót wyniósł aż 15,5 mln zł. Największy obrót osiągnięto na debiutującej w styczniu serii GHE0623. Obrót na niej wyniósł 5,2 mln zł. Inne popularne serie tego emitenta, to m.in.: GHI0322 (3,3 mln zł) oraz GHE0320 (2,4 mln zł). Duży obrót wygenerowano także na jedynej serii Cyfrowego Polsatu – CPS0426, który wyniósł aż 15,5 mln zł. Była to najchętniej kupowana przez inwestorów seria w styczniu.

Zapadalność

Wszystkie zapadające w styczniu obligacje zostały przez spółki wykupione w terminie. Dodatkowo w ostatnim miesiącu nastąpiły dwa przedterminowe wykupy – NVA0420 i MED0420.

W lutym przypada termin do wykupu aż dziewięć serii obligacji. Łącznie z rynku znikną obligacje o łącznej wartości nominalnej równej 2165,3 mln zł.

Już 1 lutego przypadał termin wykupu obligacji wyemitowanych przez SAF serii SAF0220. Zgodnie z raportem bieżącym spółki, papiery te zostały terminowo wykupione przez emitenta.

Drugie już wykupione obligacje to seria I2D0220 należące do i2 Development. Spółka zaczęła spłacać je już wcześniej. W styczniu skupiła z rynku pakiet o wartości 2,2 mln zł. Do wykupu miała jeszcze 12,8 mln zł.

Większość pozostających jeszcze do wykupu obligacji została wyemitowana przez BGK oraz Enea. Bank Gospodarstwa Krajowego ma do wykupu 1158,6 mln zł obligacji, termin wykupu przypada na 27 lutego. Z kolei Enea przygotowuje się do wykupu 878,2 mln zł obligacji serii E notowanych pod kodem ENA0220, termin wykupu przypada na 10 lutego. Spółka w październiku dokonała skupu części notowanych papierów o wartości 121,8 mln zł.

Z pozostałych emisji zapadających w lutym warto zwrócić uwagę na dwie serie: OTS0220 i PND0220. Każda z tych spółek w ostatnim czasie boryka się z pewnymi problemami, co sprawia, że kwestia wykupu obligacji może stać pod znakiem zapytania.

Polnord w grudniu przeprowadził emisję akcji serii T (pozyskał 137,5 mln zł), wydłużył termin wykupu obligacji serii D z SGB Bankiem (spłata 60 mln zł z 18.12.2019 na amortyzację w ciągu 2020 r.) oraz zawarł aneks do kredytu (spłata 30 mln zł z 31.12.2019 przeniesiona na 31.03.2020). Dodatkowo w styczniu sąd oddalił pozew Hanapeta Holdings oraz zwrócił pozew Ashbridge Commercial przeciwko m.in. uchwale zarządu dotyczącej zasad oferowania akcji serii T, a UOKiK wyraził zgodę na przejęcie Polnordu przez Cordia. Wydaje się, że wszystko stoi na dobrej drodze do wykupu PND0220, jednak sytuacja spółki jest dość napięta i w najbliższych dniach warto ją obserwować.

Równie skomplikowana sytuacja jest w OT Logistics. Spółka w ubiegłym roku przeprowadziła emisję restrukturyzacyjną obligacji serii H, która jest częściowo amortyzowana. Terminy częściowych spłat kapitału zostały już kilkukrotnie przesuwany przez zgromadzenie obligatariuszy. Na ostatnim zgromadzeniu zdecydowano o przesunięciu harmonogramu płatności łącznie zaległych 17,5 mln zł na 25 lutego. Dodatkowo spółka porozumiała się z wierzycielami obligacji serii G w zakresie przesunięcia terminów spłaty zobowiązań do 20 lutego. Wykup notowanej na Catalyst serii OTS0220, której wartość nominalna wynosi 6,3 mln zł, przypada na 23.02, czyli pomiędzy tymi dwoma terminami.

W lutym przypada także termin wykupu jeszcze trzech serii obligacji, tj. seria AOW0220 o wartości 5 mln zł wyemitowana przez AOW Faktoring, 10 mln zł serii RON0220 dewelopera Ronson Development oraz 75 mln zł serii GNB0220.

Nowe emisje

W styczniu miało miejsce 61 rejestracji nowych serii obligacji korporacyjnych w KDPW o łącznej wartości nominalnej 2517,1 mln zł. To o jedną serię mniej i aż o 1926 mln zł mniej niż przed miesiącem. Mniejsza wartość nowo zarejestrowanych emisji to wynik przede wszystkim:

 • dużej emisji obligacji przez Enea w grudniu (1 mld zł),
 • mniejszej liczbie emisji obligacji spółek faktoringowych (-325 mln zł).

Największą pojedynczą emisję zarejestrował PKO Bank Hipoteczny, której wartość wynosi aż 634 mln zł. W styczniu emitent zarejestrował łącznie dwie emisje o wartości 734 mln zł.

Ciekawą emisje, która na koniec stycznia nie była jeszcze zarejestrowana w KDPW, przeprowadziła poznańska spółka Amica. Wyemitowała zerokuponowe obligacje o wartości 20 mln zł. Spółka będzie spłacać je w trzech ratach.

Debiuty

W styczniu na rynek swoje obligacje wprowadziło dwóch deweloperów: Ghelamco Invest oraz Dom Development.

Pierwszy z nich wprowadził do obrotu aż cztery serie. Każda z nich zapada w czerwcu 2023 roku. Serie GHE0623 i GHJ0623 wypłacają kupon co pół roku równy WIBOR 6M + 4,5 proc. marży. Z kolei serie GHI0623 oraz GHC0623 wypłacają także kupon półroczny równy WIBOR 6M powiększony o 4,35 pkt. proc. marzy. Łączna wartość wprowadzonych przez Ghelamco obligacji wynosi 165 mln zł. Największa jest seria GHE0623 – 85 mln zł.

Dom Development wprowadził na Catalyst serię DOM1224 o wartości nominalnej 50 mln zł. Za czteroletni dług warszawski deweloper wypłaca WIBOR 6M + 1,5 pkt. proc. Na rynku są oprócz tego jeszcze cztery serie tego emitenta i na żadnej z nich w ubiegłym miesiącu nie handlowano.

Więcej wiadomości kategorii Komentarze

 • Podsumowanie tygodnia: Uciec, ale dokąd?

  03 kwietnia 2020
  Strategia spieniężania wszystkiego co się da, odbiła się na rentownościach obligacji także tych firm, które mają na kontach więcej gotówki niż zobowiązań do spłaty w najbliższych 12 miesiącach. Mocno trzymają się papiery skarbowe.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Kup się sam

  27 marca 2020
  Na Catalyst prawie wszystkie obligacje notowane są poniżej nominału. Prawie, bo ceny 100 proc. lub wyżej widnieją jako aktualne także w przypadku transakcji przeprowadzonych w ub.r. lub wcześniej, a w najlepszym wypadku w pierwszej połowie marca i dotyczą nielicznych papierów bankowych.
  czytaj więcej
 • Raport miesięczny DM NWAI (luty 2020)

  23 marca 2020
  Catalyst kolejny miesiąc z rzędu notuje obrót mniejszy od 12-miesięcznej średniej. W lutym wyniósł 173,3 mln zł. Oznacza to spadek w porównaniu ze styczniem o 17,7 proc., a w porównaniu z poprzednim rokiem spadek o 37,6 proc.
  czytaj więcej
 • Podsumowanie tygodnia: Odwaga zdrożała

  20 marca 2020
  Lekko licząc 2 bln dolarów warte są programy pomocowe opracowane przez rządy państw zmagających się z pandemią i jej skutkami gospodarczymi. Nawet w świecie monstrualnego zadłużenia nie można bezkarnie pozyskać takich sum.
  czytaj więcej

Emisje